Bauskas novada vizuālā identitāte izstrādāta 2020.gadā.

Mums ir savs stāsts, uz kura balstīt mūsu ikdienu un par kuru stāstīt citiem. Mums ir vērtības ar kurām lepoties, un pirmā un galvenā no tām esam mēs paši – strādīgi, apņēmīgi, drosmīgi cilvēki. Mums ir spēcīga lokālā pašapziņa, kas veidojusies vēsturiski. Tieši par šīm vērtībām runā arī mūsu jaunais logotips uz kuru ikvienu novada iedzīvotāju aicinām paskatīties kā uz savējo. Mūs patiesi iedvesmo paveiktais. Mēs redzam šo logotipu kā novadu vienojošo simbolu un ar atvērtu prātu un sirdi nododam to arī novada iedzīvotājiem, cerot, ka arī viņus tas aizkustinās, iedvesmos un apvienos.