Gailīšu pagasts atrodas Bauskas novadā Mūsas upes kreisajā krastā. Pagasta administratīvais centrs Uzvara atrodas 12.5 km attālumā no novada centra Bauskas. Attālums līdz Rīgai ir 80 km. Tuvākā dzelzceļa stacija - Iecava atrodas 40 km attālumā.

Novads Bauskas novads
Centrs Uzvara
Platība 80.2 km2
Deklarētie iedzīvotāji (2020) 2095
Mājas lapa www.gailisi.lv

Gailīšu ciema padome izveidota 1945. gadā Ceraukstes pagasta teritorijā vietā, kur bija "Gailīšu" mājas. 1954. gadā Gailīšu ciemam pievienoja Pāces ciemu un 1966. gadā daļu Lībiešu ciema. 1990. gadā pārdēvēts par Gailīšu pagastu. 2009. gadā pagasts tiek iekļauts Bauskas novadā. Gailīšu pagasts dienvidos robežojas ar Lietuvas Republikas Pasvales rajonu, rietumos un ziemeļos ar Īslīces pagastu, bet gar austrumu robežu tek Mūsas upe, kuras pretējā krastā atrodas Ceraukstes un Brunavas pagasti. Pagastā ir vairākas apdzīvotās vietas - Pamūša, Mūsa, Pīrāgi, Taumaņi, Uzvara, Virši, Birzgaļi, Krievgaļi, Pograniča, Brunavišķi, Pāce. Caur pagastu tek ĪslīcesCeraukstes un Mūsas upes. Gailīšu pagasta zemes kopplatība pēc Valsts zemes dienesta datiem ir 8017 ha. Pagastā dominē lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 6132.4 ha jeb 76%,  no tām 5902.9 ha jeb 96 % ir meliorētas.