Nekustamo īpašumu speciālisti

Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistu kontaktinformācija un pieņemšanas laiki.
Skatīt vairāk

NĪN maksājumi

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem.
Skatīt vairāk

Zemes noma

Informācija par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma nomu.
Skatīt vairāk

Telpu noma

Informācija par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma nomu.
Skatīt vairāk

Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platība

Informācija par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību
Skatīt vairāk

Apgrūtinājumu plānu saskaņošanas kārtība

Iesniegumus iesniedz apvienības pārvaldē, kuras teritorijā atrodas uzmērītais īpašums
Skatīt vairāk