Izglītības nodaļas darba plāns

N.P.K.

Datums, laiks

Vieta

Pasākums

Atbildīgais

1.

Katru pirmdienu

9.00-10.30

Izglītības nodaļā

Izglītības nodaļas darbinieku sanāksme

V.Ieleja

2.

Katru pirmdienu

13.00-14.00

Tiešsaistē

Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta nodaļu vadītāju sanāksme

A.Ozoliņa

3.

Līdz 05.05.

e-pastā: vija.ieleja@bauska.lv

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”   atskaišu nodošana

V.Ieleja

4.

02., 03. 05.

 

Izglītības iestāžu vadītāju izbraukuma seminārs

V. Ieleja

E. Meldere

5.

Līdz 03.05.

Lietvaris

Dokumentu iesniegšana Izglītības, kultūras un sporta komitejai

Izglītības iestāžu vadītāji

6.

03., 10., 12., 17., 19., 20., 24., 26., 31.05.

Katoļu iela 3, Bauska

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes

B. Šumina

7.

9.05. plkst. 10.00

Jelgava

Projekta PUMPURS izveidotās darba grupas darbnīca “Reāls plāns dzīvei pēc PUMPURA”. Izbraukšana no Domes laukuma 9.00

L. Kirilko

8.

10.05. plkst. 14.00

Skaistkalnes pagasta estrādē

Sadziedāšanās un sadancošanās svētki “Pavasaris Šēnbergā”

S. Vāverniece

9.

Līdz 15. 05.

pasts@bauska.lv

Izglītības iestādes iesniedz Izcilnieku pasākumam iesniegumu atbilstoši nolikuma 5. punktam

L. Kirilko

E. Meldere

10.

15.05.

 

Latviešu valodas CE 12. klasēm rakstu daļa. Vidusskolu direktori brauc uz IN pēc eksāmenu darbiem .

Izgl. iest. vadītāji

11.

17.05.

 

Programmēšanas CE 12. klasēm (augstākais līmenis)

Izgl. iest. vadītāji

12.

17.05. plkst. 9.00

PII “Zīlīte”

Pirmsskolas pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs

O. Strazdiņa

13.

19.05.

 

Sociālo zinātņu CE 12. klasēm (augstākais līmenis)

Izgl. iest. vadītāji

14.

23.05. plkst. 15.00

Tiešsaistē

ZOOM sanāksme izglītības iestāžu pārstāvjiem par tarifikācijām un ar tām saistītajiem jautājumiem

B. Šumina

S. Gudkova

L. Kirilko

15.

24., 25., 26. 05.

 

Svešvalodas CE 9. klasēm. 24.05. iestāžu vadītāji brauc pēc eksāmenu darbiem

Izgl. iest. vadītāji

16.

25., 26. 05.

 

Ķīmijas CE 12. klasēm (augstākais līmenis)

Izgl. iest. vadītāji

17.

29., 30.05.

 

Latviešu valodas CE 9. klasēm; 29.05. iestāžu vadītāji brauc pēc eksāmenu darbiem

Izgl. iest. vadītāji

18.

24.-31.05.

Izglītības nodaļā, elektroniski

Novada MJK darbības pārskata iesniegšana un NP akta parakstīšana

E. Meldere

19.

31.05. plkst. 13.00

Iecavas vidusskola

Izcilnieku pasākums

L. Kirilko

E. Meldere

20.

Pirmdienās, trešdienās

(laiks un skola tiks precizētas, sazinoties iepriekš)

Tikšanās ar skolu vadības komandu par izglītības iestādes aktualitātēm.

V. Ieleja

Sporta skolas

1.

12.05. plkst.

11.00

Bauskas pilsētas stadions

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas sezonas atklāšanas sacensības vieglatlētikā

A.Solzemnieks

I. Kirkila

R. Maķevics

 

2.

17.05.plkst.

10.00

Bauskas pilsētas stadions

 2007./2008.g.dz. 1.2.3. skolu grupām.

Bauskas novada 12.jaunatnes Olimpiāde vieglatlētikā B. grupai

A.Solzemnieks,

R.Maķevics,

 I.Kirkila

3.

18.05.plkst.

10.30

Bauskas pilsētas stadions 2009/2010.g.dz., 2011/2012.g.dz. 1.2.3.skolu grupām

Bauskas novada 12.jaunatnes Olimpiāde vieglatlētikā C, D. grupām

I.Kirkila

R.Maķevics

A.Solzemnieks

 

4.

08.-12.05.

Iecavas stadions

Iecavas pamatskolas stadions

Iecavas skolu sacensības apļu skrējienā, 1.-9.kl.

E. Daškeviča

Zemgales reģiona sporta spēles

1.

02.05.2023.

11-00

Iecavas pilsētas stadions

B vecuma grupai

2007./2008.g.dz.

2003./2006.g.dz.

Zemgales reģiona bērnu un jaunatnes sporta spēles  vieglatlētikā

“Jauno vieglatlētu kauss”

“Vidusskolu kauss”

 

E. Daškeviča

sports.dartija@iecava.lv

2.

09.05.2023.

10-00

Jelgavas pilsēta

 2003./2006.g.dz

2007./2008.g.dz

2009./2010.g.dz.

2011./2012g.dz.

Zemgales reģiona bērnu un jaunatnes sporta spēles  Futbolā

M. Actiņa

maijaactina@inbox.lv

3.

12.05.2022

11-00

Bauskas pilsētas stadions

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas sezonas atklāšanas sacensības vieglatlētikā

A.Solzemnieks

I. Kirkila

R. Maķevics

 

4.

17.05.2023.

10-00

Bauskas pilsētas stadions

 2007./2008.g.dz. 1.2.3. skolu grupām.

 

Bauskas novada 12.jaunatnes Olimpiāde vieglatlētikā B. grupai

A.Solzemnieks,

R.Maķevics,

 I.Kirkila

5.

18.05.2023.

10-30

Bauskas pilsētas stadions 2009/2010.g.dz., 2011/2012.g.dz. 1.2.3.skolu grupām

Bauskas novada 12.jaunatnes Olimpiāde vieglatlētikā C, D. grupām

I.Kirkila

R.Maķevics

A.Solzemnieks

 

6.

23.05.2023.

10-00

Tukuma novads

2010./2011.g.dz.

2012./2013.g.dz

Zemgales reģiona bērnu un jaunatnes sporta spēles  Vieglatlētikā

“U-14”, “U-12”

I. Užule

ritablazma@inbox.lv

 

Mūzikas un mākslas skolas

1.

02.05.

 

Biržu (LT) pils

IV Starptautiskais Aļģirda Ločera akordeonistu konkurss

A.Rušmane

I.Idere-Bankava

2.

03.05.

 

Jelgavas MV

Latvijas klasiskās ģitārspēles konkurss

„Latvijas gada ģitārists 2023”

L.Krasņikovs

3.

maijs

Bauskas MMS

Mākslas nod.

BMMS Mākslas nodaļas audzēknes Karlīnas Taškānes darbu izstāde “Krāšņais modes skrējiens.”

S.Rājeva

4.

08.05.

 plkst. 16.00

Bauskas MMS Mūzikas nodaļa

Jelgavas Mūzikas vidusskolas Akordeona nodaļas audzēkņu koncerts

A.Rušmane

5.

10.05.

Plkst.11.05

Bauskas 2.vsk.

Bauskas MMS audzēkņu koncerts

I.Idere-Bankava

6.

11.05.

Plkst.10.30

Bauskas VĢ

Bauskas MMS audzēkņu koncerts

I.Idere-Bankava

7.

11.05.

Plkst.12.30

Bauskas Pamatskola

Bauskas MMS audzēkņu koncerts

I.Idere-Bankava

8.

16.05.

Bauskas MMS

Mākslas nod.

 

BMMS Mākslas nodaļas 2022./2023.m.g.

 pēdējā mācību diena.

A.Pastors

9.

17.05.

Bauskas MMS

Mākslas nod.

 

Darbu izlikšana II semestra skatei.

A.Pastors

10.

18.05.

Plkst.15.00

Bauskas MMS

Mākslas nod.

 

Pedagoģiskās padomes sēde Mākslas nodaļā.

M.Šulce

11.

18.05.

Bauskas MMS

Mākslas nod.

 

BMMS Mākslas nodaļas II semestra darbu skate.

A.Pastors

12.

18.05-19.05.

Bauskas MMS

Mākslas nod.

 

Lielā Pavasara izstāde, atvērto durvju diena

Mākslas nodaļā.

Z.Strazdiņa

13.

23.05.

Plkst.18.00

Bauskas MMS

Mākslas nod.

 

Absolventes Klēras Kuļikauskas koncerts

A.Velmunska

14.

24.05.

Plkst.14.00

Biržu (LT) KC

III jauniešu koru festivāls „DAINUOJANTYS BIRŽAI“

I. Bukša

15.

26.05.

Plkst.18.00

Bauskas MMS Mūzikas nodaļa

Izlaidums. Absolventu koncerts

A.Velmunska

I.Idere-Bankava

16.

30.-31.05.

Plkst. 14-18

Bauskas MMS Mūzikas nodaļa

Uzņemšanas konsultācijas

I.Idere-Bankava

17.

22.05.-1.06.

Bauskas pilsētas teritorija

Mākslas nodaļas audzēkņu vasaras prakse zīmēšanā un gleznošanā.

A.Pastors

18.

31.05.

Plkst.17.00

Bauskas MMS Mūzikas nodaļa

Pirmās klases audzēkņu koncerts “Mana debija”

I.Idere-Bankava Bauskas MMS

19.

 

04.05.

Vecumnieku Tautas nams

Koncerts “Apsedz baltu villainīti, aizsaspraud sudrabā”. Piedalās koris “Via Stella” un koklētāju ansamblis “Skandīne”

L.Batņa

K.Jeronoviča

20.

24.05.

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola

Jauno audzēkņu uzņemšana

I.Lavrinoviča

22.

27.05.

Vecumnieku baznīca

Vecumnieku MMS simfoniskā orķestra un audzēkņu koncerts “Baznīcu nakts – 2023” ietvaros

I.Lavrinoviča

S.Loka

23.

 29.05.

Vecumnieku Tautas nams

Mācību gada noslēguma koncerts, audzēkņu un skolotāju godināšana “Mēs lepojamies!”

I.Lavrinoviča

24.

03.05. plkst. 10.00

Jelgavas MV

Klasiskās ģitārspēles konkurss Latvijas bērniem un jauniešiem LATVIJAS GADA ĢITĀRISTS (V.A.Ščerbakovs, G.Gedertsone)

G.Priekulis

25.

08.05. plkst. 10.00

Ādažu Kultūras centrs

Deju festivāls „Solis laikā Ādažos”

E.Beikule, D.Fogelsone

26.

12.05.

Ozolnieku Mūzikas skola

Pūšaminstrumentu spēles konkurss ,,Ozolnieki 2023” (M.Dzalbe)

B.Kuzmina, I.Rozentāle

27.

13.05. plkst. 14.00

IMMS Koncertzāle

Absolventu koncerts/ diplomdarbu izstāde

D.Tauriņa

28.

15.05. plkst. 9.00-9.40; mēģ. 9.50

Iecavas vidusskola

Koncerts Iecavas vidusskolā

 

29.

21.05.

 

Koklētāju ansambļu Dziesmu svētku Kokļu mūzikas koncerta ,,Laika upe”  kopmēģinājums

A.Veisa

30.

24.05.

Siguldas MS

XXVI Starptautiskais jauno mūziķu konkurss ,,Sigulda 2023”  (A.Rodenkirhens)

M.Turss

31.

26.05. plkst. 16.00

Koncertzāle

IZLAIDUMS

 

32.

27.05. plkst. 18.00

Iecavas Luterāņu baznīca

Pūšminstrumentu spēles audzēkņu koncerts Baznīcu nakts ietvaros

B.Kuzmina

33.

29.05.

 Iecavas MMS

 

Atvērto durvju diena

D.Tauriņa, D.Lazberga

Konsultācijas uznemšanai

D.Mežiņa

34.

29.05.-02.06.

Raiskums

Vizuāli plastiskās mākslas vasaras prakse

Visi mākslas pedagogi

35.

31.05.

Ogres MMS

JAUNO MĀKSLINIEKU KONKURSS CIKLS ,,MEISTARI UN MĀCEKĻI”  Ilustrējam kopā ar Zeberiņu

L.Potaša Strode, L.Meldere

Bauskas bērnu un jauniešu centrs

1.

2.maijs

plkst.18.00

Bauskas KC

Vokālās studijas “Pigoriņi” un deju kopas “Mēmelīte” uzvedums “Ezīša katliņš”

L.Irbīte

2.

2. maijs

Jelgavas valstspilsētas  Jaunrades nams “Junda”

Darbu iesniegšana izstādei

 “Zemgales toņi un pustoņi”

I.Liepa

3.

4.maijs

plkst.13.00

Islīces KN

DK “Mēmelīte” dalība

 Baltā galdauta svētku koncertā

L.Irbīte

4.

9.maijs

Īslīces KN

Bauskas novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu radošais koncerts - skate

L.Irbīte

5.

9.maijs

plkst.14.00

Bauskas BJC

Kalna iela 14

Stikla darbnīca Bauskas BJC audzēkņiem

“Krāsa logā”

I.Liepa

6.

12.maijs

plkst.19.00

Islīces KN

DK “Mēmelīte” dalība koncertā

L.Irbīte

7.

12.maijs

Jelgavas valstspilsētas  Jaunrades nams “Junda”

Izstādes “Zemgales toņi un pustoņi” apmeklējums

I.Liepa

8.

13.maijs

Jonišķi (Lietuva)

DK “Mēmelīte” dalība starptautiskā folkloras festivālā

L.Irbīte

9.

15.maijs

plkst.11.00

Bauskas BJC

Kalna  ielā  14

Bauskas BJC pedagogu sanāksme

V.Puķe

10.

19.maijs

plkst.13.00

Bauskas BJC

Kalna  ielā  14

Tehniskās jaunrades  pēcpusdiena

I.Krieviņa

11.

22.maijs – 4.jūnijs

Kultūras pils “Ziemeļblāzma”, Rīga

Mākslas darbu izstāde “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”

I.Liepa

12.

26.maijs

 

Cēsu Pils parka estrāde

XI Latvijas zēnu koru salidojums  “Puikas! Dziedāsim!” Cēsīs

Z.Jēgere

 

13.

27.maijs

Ikšķile

DK “Mēmelīte” dalība koncertā

L.Irbīte

14.

29.maijs

plkst.10.00

Mežotne

Mācību gada noslēguma pasākums Bauskas BJC pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem “Esi priecīgs!”

I.Liepa

15.

30.maijs

plkst.11.00

 Bauskas estrāde

Bauskas novada deju kolektīvu kopmēģinājums tautas deju festivālam “Latvju bērni danci veda”

L.Irbīte

16.

1.-31.maijs

Codes  bibliotēka

Leļļu darbnīcas “Ķamolītis” un Lego pulciņa darbu izstāde

I.Liepa

N.P.K.

Datums, laiks

Vieta

Pasākums

Atbildīgais

1.

Katru pirmdienu

9.00-10.30

Izglītības nodaļā

Izglītības nodaļas darbinieku sanāksme

V.Ieleja

2.

Katru pirmdienu

13.00-14.00

Tiešsaistē

Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta nodaļu vadītāju sanāksme

A.Ozoliņa

3.

01.02. plkst. 15.00

Tiešsaistē

Programmas “Latvijas Skolas soma” izglītības iestāžu koordinatoru sanāksme

S. Reinsone

4.

01.02.

Tiešsaistē

Olimpiāde latviešu valodā 11.-12.klasei

VISC

E. Meldere

5.

02.02. plkst. 15.30

Tiešsaistē

Seminārs par “Lielvārds” metodiskajiem materiāliem

Lielvārds

6.

03., 17. un  24.02.

Bauska, Katoļu iela-3

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

B. Šumina

 

7.

03.02.

Bauskas Valsts ģimnāzija

Iecavas vidusskola

Olimpiāde matemātikā 9.-12. klasei

VISC

E. Meldere

8.

03.02. plkst. 9.00

Tiešsaistē

Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sanāksme

S. Reinsone

9.

Līdz 06.02.

e-pastā: vija.ieleja@bauska.lv

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” atskaišu nodošana

V.Ieleja

10.

07.02.

Tiešsaistē

Olimpiāde ģeogrāfijā 10.-12.klasei

VISC

E. Meldere

11.

08.02. plkst.13.00

Tiešsaistē

Izglītības iestāžu vadītāju seminārs

V. Ieleja

 

12.

09.02.

Tiešsaistē

Olimpiāde latviešu valodā 8.-9. klasei

VISC

E. Meldere

13.

Līdz 10.02

Elektroniski

iesniegt novada MJK nākamā mēneša darba plānu

E.Meldere

14.

11.02. plkst.18.00

Svitenes TN

Tautas deju kolektīvu sadancis “Sadosim rokas”

A.Vangale

15.

12.02.

Tiešsaistē

Latvijas atklātā fizikas olimpiāde 9.-12. klasei

VISC

16.

15.02. plkst.10.00

Rīga, Kaņieru iela 15

Pieaugušo izglītības koordinatoru sanāksme

V. Beļūna

 

17.

16.02. plkst. 13.00

Bauska, Katoļu iela-3

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un metodiķu sanāksme

B. Šumina

18.

23.02. plkst.14.30

Bauska, Katoļu iela-3, datorklase

Izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā un mācību jomu koordinatoru sanāksme

L. Kirilko

E. Meldere

19.

23.-28.02

Izglītības nodaļā, elektroniski

Novada MJK darbības pārskata iesniegšana un NP akta parakstīšana

E.Meldere

20.

Pirmdienās, trešdienās

(laiks un skola tiks precizētas, sazinoties iepriekš)

Tikšanās ar skolu vadības komandu “Datu un informācijas ieguve par izglītības kvalitātes jautājumiem”

V. Ieleja

N.P.K. Datums, laiks Vieta Pasākums Atbildīgais

1.

01.02.2023.

10.00

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas administrācijas telpās Pilskalna ielā 26.

Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas treneru pedagoģiskās padomes sēde

B.Grantiņa,

A.Solzemnieks

J. Kotenkova

2.

03.02.2022

10.00

Bauskas novada BJSS sporta halle, Bauskas 2.vidusskola, Codes pamatskola 2012./2013.g.dz.

Bauskas novada skolēnu sporta spēles

Minibasketbolā

L.Jakutāviča

I.Kirkila

A. Grigorjevs

3.

10.02.2022

10.00

Bauskas novada pašvaldības BJSS sporta halle

2.klases izglītojamie

Bauskas novada skolēnu sporta spēles

2.klašu olimpiāde

I.Kirkila

4.

17.02.2023.

10.00

Bauskas novada BJSS sporta halle

4.klases zēni un meitenes.

Bauskas novada skolēnu sporta spēles

 Minibasketbola festivālā

 

I.Kirkila

5.

24.02.2023.

10.00

Bauskas novada BJSS sporta hallē

B vecuma grupai 1.un 2.skolu grupai.

2007./2008.g.dz zēniem

Bauskas novada skolēnu sporta spēles

Florbolā

A. Grandovskis

N.P.K. Datums, laiks Vieta Pasākums Atbildīgais

1.

19.02.

plkst. 16.30

Rīgas Latviešu biedrības nams

Koncertcikls–koncerts “Talants Latvijai 2023”

 

I.Idere-Bankava

2.

22.02. plkst.11.00

Engures Mūzikas un mākslas skola

Mūzikas skolu vecāko klašu audzēkņu

Konkurss solfedžo un mūzikas teorijā

"INTERVĀLU ROTAĻAS"

I.Ūdre

3.

februāris plkst.18.00 

BMMS mākslas nodaļa

Absolventu vecāku sapulce

A.Velmunska

4.

februāris

BMMS mākslas nodaļa

Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina skolu valsts konkursa I kārtas darbu izstāde.

A.Pastors

5.

februāris

BMMS mākslas nodaļa

BMMS audzēkņu darbu izstāde –

darbs materiālā FOTO.

 

Ģ.Donerblics

N.P.K. Datums, laiks Vieta Pasākums Atbildīgais

1.

1., 8., 15.,22.02.

plkst.13.30 – 18.00

Bauskas BJC

Kalna  ielā 14

Bauskas novada čempionāts trases automodelismā “Skolēnu rallijs”

A.Kiršteins

2.

- 28.02.

Bauskas BJC

Kalna  ielā 14

Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošā izstāde “Dabas dziednīca - purvs”

V.Puķe

3.

3.02.

plkst.18.00

Bauskas KC

Kalna ielā 18

Bērnu deju  kolektīvu   koncerts

“Sanākat, lieli, mazi”

L.Irbīte

4.

9.02.

Bauskas BJC

 

Pieteikumu iesniegšana Bauskas novada bērnu un jauniešu vokālās mūzikas konkursa “Balsis” I kārtai

jegerzaiga@inbox.lv

Z.Jēgere

5.

11.02.

plkst.18.00

Bauskas KC

Kalna ielā 18

DK “Mēmelīte” dalība koncertā “Mūžam jaunās sirdis”

L.Irbīte

6.

16.02.

plkst.13.00

Bauskas Pilsētas pamatskola

Rīgas ielā 32

Bauskas novada bērnu un jauniešu vokālās mūzikas konkurss “Balsis”, I kārta

Z.Jēgere

7.

21.02.

Bauskas BJC

 

Elektroniska pieteikumu iesniegšana Bauskas  novada bērnu  un  jauniešu mākslas  darbu konkursam  „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” indra.liepa@bauska.lv

I.Liepa

8.

22.02.

plkst.12.00

Bauskas BJC

Kalna  ielā 14

Darbinieku sapulce

V.Puķe

9.

27.02.

plkst.10.00-17.00

Bauskas  muzejs

Kalna ielā 6

Darbu  iesniegšana Bauskas  novada bērnu  un  jauniešu mākslas  darbu un  tērpu konkursam  „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”

I.Liepa