Darbaspēka pieejamība

Bauskas pilsētas un novada iedzīvotāju skaits sasniedz ~44 tūkstošus. Novads ir ekonomiski aktīvs un nodrošina darbu arī tuvāko pašvaldību iedzīvotājiem.
Cilvēkresursu pieejamība Bauskā ir iespējama arī no tuvākajiem reģioniem, kur mazāk kā 70 km rādiusā kopējais iedzīvotāju skaits pārsniedz 1 miljonu.

Cilvēkresursu attīstība biznesa vajadzībām

Pie Bauskas atrodas Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība, kas ir galvenais reģiona kvalitatīvu vidējās profesionālās izglītības darbinieku apmācības un sagatavošanas centrs. Tehniskajā koledžā mācās vairāk nekā 220 studentu. Galvenās jomas ir lauksaimniecības zinātnes, automehānika un informāciju tehnoloģijas, kā arī ēdināšana un viesmīlība.

Galvenais kvalitatīvu cilvēkresursu ar augstāko izglītību avots ir tuvumā esošās Jelgavas Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, ar vairāk nekā 3845 studentiem, t.sk 350 studentiem lauksaimniecības studijās, 540 studentiem vides zinātnes studijās un 530 studentiem inženierzinātņu studijās. Savukārt Latvijas galvaspilsētā Rīgā ir pieejamas Latvijas Lielākās augstskolas, kuras sagatavo kvalificētu darbaspēku ļoti plašā spektrā profesiju, t.sk vairākiem desmitiem tūkstošu studējošo inženierzinātnēs, lauksaimniecības, ekonomikas, informācijas tehnoloģiju, vides un būvzinātņu, meža tehniskajās un pārtikas tehnoloģiju specializācijās.

 
Darbaspēka izmaksas                      

Latvijā salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju ir viszemākās darbaspēka izmaksas.
Vidējā darba samaksa Latvijā (2020) ir ~1100 euro bruto.
Bauskā darbaspēka vidējās izmaksas ir ievērojami zemākas nekā galvaspilsētā, kā arī zemākas nekā vidēji valstī, privātajā sektorā tām sasniedzot bruto 997 euro mēnesī.
Papildus bruto atalgojumam darba devējs maskā Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23,59% apmērā.