Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību gadījumos, kad bērnam nav nodrošināta vieta izvēlētajā vai citā pirmsskolas iestādē tuvākajā Bauskas novada teritoriālajā vienībā, pašvaldība piešķir līdzfinansējumu privātās izglītības iestādes vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja apmaksai.