Veids
Kultūras iestādes
Vieta
Iecavas pilsēta

Alma Spale

Kultūras nama vadītāja
alma.spale [at] bauskasnovads.lv

Laimrota Jaunzeme

kultūras projektu vadītāja/kultūras darba organizatore
laimrota.jaunzeme [at] bauskasnovads.lv

Armands Rutkovskis

kultūras projektu vadītājs/komunikācijas speciālists - Iecavas kultūras nams
armands.rutkovskis [at] bauskasnovads.lv

E-pasts:

iecava.kulturasnams@bauskasnovads.lv 

Adrese:

Rīgas iela 18, Iecava, Bauskas nov., LV-3913

Sociālo mediju profili: 

Facebook

Par iestādi:

Kultūras nama ēka celta 1891. gadā kā Miertiesas nams, pēc tam pārgājusi Izglītības un dziedāšanas biedrības apsaimniekošanā ar visām tās aktivitātēm.

Kultūras nams atrodas Iecavas centrā. Lielajā zālē ir 350 vietas, bet mazajā 200 vietas.

Ar pašvaldības un valsts finansējuma atbalstu kultūras nams pēc četrdesmit gadiem (2007.-2009. gadā) ir piedzīvojis renovāciju, nams ir atjaunots no pagraba stāva līdz pat bēniņiem.

Kultūras nams piedāvā telpas citām iestādēm un organizācijām semināru un konferenču rīkošanai.

Kultūras nama pakļautībā ir arī estrāde, kura atrodas skaistā, savulaik grāfa Pālena stādītajā parkā pie Iecavas upes. Vasarā pasākumi tiek rīkoti estrādē. Šeit notiek lielākie mūzikas un deju festivāli, deju mūzikas albumu prezentācijas.


AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVI UN INTEREŠU GRUPAS

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Jezga"

Vadītāja: Solveiga Lineja

Kontakti: +371 29149940solveigalineja@inbox.lv

Koncertmeistare: Dace Riekstiņa

Nodarbību laiki: trešdiena 20.00, piektdiena 20.00

 

Moto: "Mēs esam, kas mēs esam, bet citi, ja vēlas, var citādāki būt!’’

 

Kolektīvs  dibināts 2021. gadā, kad jauniešu deju kolektīvs ,,Jezga’’ nolēma, ka ir īstais laiks, lai dibinātu jaunu, vecuma posmam atbilstošu kolektīvu.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Iecava"

Vadītājs: 

Kontakti: vpdkiecava@inbox.lv

Koncertmeistare: Maruta Pitkeviča

Nodarbību laiki: otrdiena 20.00, ceturtdiena 20.00

 

Moto: "Dzīvo dzīvi dejodams!’’

 

Kolektīvs dibināts 1984. gadā. Skatēs startē ar pirmajām pakāpēm, piedalās Dziesmu un Deju svētkos. Izveidojuši draudzīgas saiknes ar daudziem Latvijas VPDK, kā arī ar Lietuvas draugiem. Piedalās kultūras nama rīkotajos pasākumos, veido ikgadējos sadančus Iecavā un brauc ciemos pie draugu kolektīviem.

Senioru deju kolektīvs "Iecavnieks"

Vadītāja: Inga Paškeviča

Kontakti: +371 29149940ingapaskevica@inbox.lv

Koncertmeistare: Rūta Maksima

Nodarbību laiki: pirmdiena 19.00

 

Moto: "Par spīti visam- mēs esam!’’

 

Kolektīvs dibināts 1978. gadā. Kolektīva kodols ir gadiem viens un tas pats ar pavisam nelielām izmaiņām. Piedalās skatēs un Dziesmu un Deju svētkos. Rīko ikgadējos sadančus Iecavā un brauc ciemos pie draugu kolektīviem, kas gadu gaitā ir kuplā skaitā.

Jauktais koris "Iecava"
Koru skate 12

Kordiriģente: Linda Matveja

Kontakti: +371 29444830,
 vakmatvejs@gmail.com

Kormeistars: Uģis Matvejs

Nodarbību laiki: otrdiena 19.00

 

Moto: "Labākais koris Iecavā, kurš vienmēr gatavs jauniem izaicinājumiem’’

 

Koris dibināts 1978. gadā, kā Putnu fabrikas koris. Ar savu daudzveidīgo repertuāru rīko ikgadējos koru sadziedāšanās koncertus pirms Ziemassvētkiem. Ar pirmajām pakāpēm startē koru skatēs. Piedalās Dziesmu un Deju svētkos. Aicina pie sevis sadraudzības kolektīvus un labprāt brauc uzstāties pie saviem draugu kolektīviem.

Folkloras kopa "Tarkšķi"

Vadītāja: Kristīne Karele

Kontakti: +371 26522510tarkskene@gmail.com

Nodarbību laiki: pirmdiena 16.20, otrdiena 16.00, ceturtdiena 17.30

 

Moto: "Daudzskaitlīgākā folkloras kopa Zemgalē, kurā dzied, muzicē un danco bērni no trīs gadu vecuma līdz pat sirmiem kungiem un dāmām labākajos gados.’’

 

Folkloras kopa dibināta 2002. gadā un vienmēr bijusi dalībnieku skaita ziņā lielākais kolektīvs. Nu jau kolektīvs katru gadu sasniedz ap +/- 100 dalībnieku. Uzskaitīt, kur piedalās ,,Tarkšķi’’ ir praktiski neiespējami. Vienmēr atsaucīgi arī tad, ja viņus aicina latviešu gadskārtas svinēt citos pagastos un novados. Skatē vienmēr iegūtas augstākās pakāpes. Piedalās Dziesmu un Deju svētkos.

Dāmu deju kolektīvs "Kamenes"

Vadītāja: Inese Smilškalne

Kontakti: +371 29475007inese1950@inbox.lv

Nodarbību laiki: pirmdiena 10.00, trešdiena 10.00

 

Moto: "Pamatojoties uz fizikas likumiem, kamenes ir par smagu, lai lidotu. Iecavas "Kamenes’’ to nezina, viņas lido dejā viegli kā tauriņi’’

 

Kolektīvs dibināts 2017. gadā. Sākumā Iecavas Dienas centrā sanāca kopā aktīvās seniores, sarunāja vadītāju un sāka dejot. Pēc gada kolektīvs mājas rada Iecavas kultūras namā. Par tradīciju ir iedibināti Pēterdienas danči. Dāmas ir ļoti aktīvas- piedalās visur, kur aicina.

Amatierteātris "Trubadūrs"

Vadītāja: Lilita Gārbena

Kontakti: +371 29360917lilitag@inbox.lv

Nodarbību laiki: trešdiena 18.15

 

Moto: "Dēvējam sevi par komēdijteātri, jo smiekli padara dzīvi skaistāku’’

 

Teātris dibināts 2019. gadā. Sevi pierādījis ar trīs skaistām, aizrujošam un interesantām izrādēm, kas skatītājus aizrāva no pirmās līdz pēdējai minūtei un zālē skanēja sniekli un aplausi.

Bērnu vokālais ansamblis

Vadītāja: Nijole Berezina

Kontakti: +371 29159058nijoleberezina@inbox.lv

Nodarbību laiki: ceturtdiena 15.30

 

Moto: "Ar dziesmu pa dzīvi!"

 

Kolektīvs dibināts 2015. gadā. Bērni nāk attīstīt savas dziedāšanas un vokālās prasmes, kā arī mācās skatuves kultūru uzstājoties koncertos.