Marta vidū Bauskas pilsētas un novada iedzīvotāji tika aicināti uz tikšanos par elektroskrejriteņu nomu Bauskas pilsētā. Klātienes diskusijā piedalījās neliels iedzīvotāju skaits, tāpēc pieņemts lēmums Bauskas novadā deklarēto iedzīvotāju viedokli noskaidrot aptaujas veidā, veicinot lielāku iedzīvotāju iesaisti šī nozīmīgā Bauskas pilsētas vides jautājuma lēmuma pieņemšanā.

Mobilitātes pakalpojuma operatora "Bolt" pārstāvis klātienes tikšanās laikā iedzīvotājus iepazīstināja ar elektroskrejriteņu izmantošanas noteikumiem, prasībām no lietotāju puses un kontroles mehānismu drošības jautājumos, bet ne visi ierobežojumi ir efektīvi un, diemžēl, reālajā vidē tie nestrādā vai ir apejami. 

Viens no būtiskākajiem un efektīvākajiem drošības jauninājumiem ir noteikts elektroskrejriteņu ātruma ierobežojums - 15 km/h vai 25 km/h, atkarībā no elektroskrejriteņa lietotāja prasmēm un braukšanas paradumiem. Ir iespējams noteikt maksimālā braukšanas ātruma un elektroskrejriteņu novietošanas aizlieguma zonas - parki, teritorijas pie izglītības iestādēm, bērnudārziem un citas vietas pēc pašvaldības izvēles. Lai elektroskrejriteņi tiktu novietoti tā, lai tie netraucē citiem, pateicoties sensoriem un mākslīgajam intelektam, braucienu noslēgt var tikai pareiza elektroskrejriteņa novietošanas gadījumā.

Drošības jomā ieviests arī pārgalvīgas braukšanas monitorings. Viedā sistēma identificē lietotāja paradumus un pārgalvīgas braukšanas vai noteikumu pārkāpšanas gadījumā, lietotājs tiek brīdināts un saņem ieteikumus drošai braukšanai. Pēc atkārtota brīdinājuma, lietotāja maksimālais braukšanas ātrums tiek samazināts, bet pēc trešā brīdinājuma lietotājs uz laiku tiek bloķēts un ar saviem pierakstīšanās datiem noteiktu laika periodu nevar izmantot pakalpojumu. 

Ne visi solījumi par ierobežojumiem un drošību reāli strādā. Teikts, ka elektroskrejriteņus var izmantot personas no 18 gadiem, kā arī elktroskrejriteni var izmantot tikai viena persona pateicoties svara indikatoram, bet abi šie ierobežojumi ir apejami, jo persona savu vecumu norāda vienkārši apstiprinot iznirstošo logu, kā arī svara indikators ir apmānāms vienlaikus uz skrejriteņa uzkāpjot diviem vai vairākiem cilvēkiem.

“Bolt” pārstāvji informē, ka nākotnē plānota elektroskrejriteņu identifikācija ar personas apliecinošu dokumentu vai pilngadīgas personas bankas kartes datiem, kas nodrošinātu elektroskrejriteņu  lietošanu personām no 18 gadiem.

Aptauja aizpildāma mobilā lietotnē “Bauskas novads” sadaļā “Aptaujas” un uzrādot Bauskas novada iedzīvotāja karti VPVKAC klientu apkalpošanas centros.

Lietotni bez maksas var lejupielādēt aplikācijā Google Play (Android ierīcēm) un App Store (iOS ierīcēm). Lai piedalītos aptaujās, kuru mērķauditorija ir Bauskas novada deklarētie iedzīvotāji, reģistrējoties iedzīvotājiem jāizmanto stingrā autentifikācija caur Latvija.lv.

Bauskas novada iedzīvotāja kartes īpašnieki balsot var kādā no Bauskas novada VPVKAC:

  • Bauskas pilsētas VPVKAC, Uzvaras iela 1, Bauska;
  • Iecavas pilsētas VPVKAC, Skolas iela 4-40, Iecava;
  • Rundāles pagasta VPVKAC, Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts;
  • Skaistkalnes pagasta VPVKAC, Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts;
  • Vecumnieku pagasta VPVKAC, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts;
  • Gailīšu pagasta VPVKAC, Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pagasts;
  • Valles pagasta VPVKAC, Liepu iela 15, Valle, Valles pagasts;
  • Vecumnieku pagasta Misas VPVKAC, "Misas tautas nams", Misa, Vecumnieku pagasts;
  • Svitenes pagasta VPVKAC, "Gaismas", Svitene, Svitenes pagasts.

Līdz 7. janvārim aicinām piedalīties aptaujā par sporta un aktīvās atpūtas iespējām, pakalpojumiem, infrastruktūru Bauskas novadā! Izsaki viedokli, novērtējot pieejamās iespējas un sniedz priekšlikumus to pilnveidošanai!

Aptaujas anketa sastāv no 13 jautājumiem, tās aizpildīšana aizņems 10-15 minūtes.

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā Bauskas novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2024.-2030. gadam izstrādes vajadzībām. Stratēģijas galvenais uzdevums ir definēt sporta un aktīvās atpūtas jomas attīstībai veicamos darbus un prioritātes.

Aptauja: ŠEIT

Biedrība „Latvian Association for Youth Activists” (LAYA) Bauskas novada pašvaldībai rosina kopīgu sadarbību – izveidot Bauskas pilsētā murāli jeb sienas gleznojumu pilsētvidē. Sienas gleznojuma tēma – vardarbība pret sievietēm.

Sienas gleznojuma plānotais izmērs ir 15 kvadrātmetri un to paredzēts realizēt 2024. gada pavasarī. Materiāli, kas nepieciešami darbu veikšanai, tiks segti no biedrības īstenotā projekta „Sisterhood Pathways" finanšu līdzekļiem, ko nodrošina Baltijas jūras valstu padome. Projekta māksliniece ir Egle Narbutaite.

Lai veicinātu Bauskas novada un Bauskas pilsētas iedzīvotājus atbildīgai līdzdarbībai un iesaistei Bauskas pilsētvides veidošanā, aicinām izteikt viedokli aptaujā - vai iedzīvotāji atbalsta sienas gleznojuma izveidi realizāciju Bauskas pilsētā?

Līdz 10. decembrim savu viedokli būs iespējams izteikt, balsojot mobilajā lietotnē „Bauskas novads” – sadaļā Aptaujas.

Balsošanai lietotnē jāreģistrējas ar Latvija.lv moduli. Anketa aktīva uzrādīsies ar Latvija.lv reģistrētiem lietotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Bauskas novads.

Pētījuma mērķis ir iegūt Bauskas novada jauniešu (to, kuri dzīvo, mācās vai strādā pašvaldības teritorijā) statistisku un socioloģisku raksturojumu.

Laika periodā no 2023.gada 21. marta līdz 19. aprīlim tika īstenota Bauskas novada jauniešu kvantitatīva aptauja. Aptauja tika īstenota, izmantojot pašaizpildāmo anketu metodi (anketa tika programmēta e-vidē).

Veicot Bauskas novada vizuālās identitātes izstrādi, novada iedzīvotāji laika posmā no 2023. gada 7. augusta līdz 27. augustam bija aicināti iesaistīties un paust savu viedokli par jaunā Bauskas novada identitāti un tēlu, aizpildot tiešsaistes anketu.

Pirms Bauskas novada pašvaldība uzsāk darbu pie teritorijas attīstības plānošanas Rīgas ielā 42 un Salātu ielā 7, Bauskā (pļava pie Bauzes tirgus un Bauskas peldbaseina), Bauskas novada iedzīvotāji tika aicināti izteikt viedokli par labiekārtojumu aktīvās atpūtas parkam.