Biedrība „Latvian Association for Youth Activists” (LAYA) Bauskas novada pašvaldībai rosina kopīgu sadarbību – izveidot Bauskas pilsētā murāli jeb sienas gleznojumu pilsētvidē. Sienas gleznojuma tēma – vardarbība pret sievietēm.

Sienas gleznojuma plānotais izmērs ir 15 kvadrātmetri un to paredzēts realizēt 2024. gada pavasarī. Materiāli, kas nepieciešami darbu veikšanai, tiks segti no biedrības īstenotā projekta „Sisterhood Pathways" finanšu līdzekļiem, ko nodrošina Baltijas jūras valstu padome. Projekta māksliniece ir Egle Narbutaite.

Lai veicinātu Bauskas novada un Bauskas pilsētas iedzīvotājus atbildīgai līdzdarbībai un iesaistei Bauskas pilsētvides veidošanā, aicinām izteikt viedokli aptaujā - vai iedzīvotāji atbalsta sienas gleznojuma izveidi realizāciju Bauskas pilsētā?

Līdz 10. decembrim savu viedokli būs iespējams izteikt, balsojot mobilajā lietotnē „Bauskas novads” – sadaļā Aptaujas.

Balsošanai lietotnē jāreģistrējas ar Latvija.lv moduli. Anketa aktīva uzrādīsies ar Latvija.lv reģistrētiem lietotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Bauskas novads.

Pētījuma mērķis ir iegūt Bauskas novada jauniešu (to, kuri dzīvo, mācās vai strādā pašvaldības teritorijā) statistisku un socioloģisku raksturojumu.

Laika periodā no 2023.gada 21. marta līdz 19. aprīlim tika īstenota Bauskas novada jauniešu kvantitatīva aptauja. Aptauja tika īstenota, izmantojot pašaizpildāmo anketu metodi (anketa tika programmēta e-vidē).

Veicot Bauskas novada vizuālās identitātes izstrādi, novada iedzīvotāji laika posmā no 2023. gada 7. augusta līdz 27. augustam bija aicināti iesaistīties un paust savu viedokli par jaunā Bauskas novada identitāti un tēlu, aizpildot tiešsaistes anketu.

Pirms Bauskas novada pašvaldība uzsāk darbu pie teritorijas attīstības plānošanas Rīgas ielā 42 un Salātu ielā 7, Bauskā (pļava pie Bauzes tirgus un Bauskas peldbaseina), Bauskas novada iedzīvotāji tika aicināti izteikt viedokli par labiekārtojumu aktīvās atpūtas parkam.