2021. gadā izveidotais Bauskas novads strādā, attīstās un arī svin. Kā dižens zelta ozols ar kuplojošu lapotni – rosīgu vietējo sabiedrību; tie ir cilvēki, kas te dzīvo, darbojas un dod cits citam pozitīvu enerģiju iedrošinot, atbalstot un sadarbojoties. Katras apvienības teritorija kā spēcīgs zars simbolizē četrus apvienotos novadus: Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku. Divu pilsētu un 18 pagastu iedzīvotāji te var atrast sevi plašajā sazarojumā.

Mēs ik dienu maināmies, augam, un arī svētku vizuālais simbols laika gaitā transformējas. Taču kopīgajos svētkos nemainīgi ik gadu visi esam vienoti ‘’Zem zelta ozola zariem’’ – apzinoties varenās vērtības, ko Bauskas novadā radījusi daba un pašu cilvēki.

Pirmie jaunizveidotā novada svētki 2022. gadā tika organizēti novada administratīvajā centrā Bauskā; nākamie 2023. gadā notika Rundāles apvienības teritorijā - Mežotnes pilskalnā, vēstot stāstu par mūsu saknēm zemgaļu zemē. 2024. gadā novada svētki atgriezīsies Bauskā, lai svinētu pilsētas 415 gadu jubileju. Turpmākajos gados svētki aptvers arī pārējo novada teritoriju un aicinās paviesoties Iecavas un Vecumnieku apvienībā.

2023. gada Bauskas novada svētku “Zem zelta ozola zariem” vizuālis

Bauskas novada svētku “Zem zelta ozola zariem” vizuālis

 Dizaina autors: Gatis Zotovs