Veids
Kultūras iestādes
Vieta
Bauskas pilsēta

Sarmīte Ķīse

Tautas nama vadītāja
sarmite.kise [at] bauskasnovads.lv
Kurmenes tautas nams

Adrese:

"Pagastmāja", Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov., LV-5115

Darbinieki:

Tehniskā darbiniece: Aiga Indriksone, +371 26455234

Par iestādi:

Kurmenes Tautas namā tiek rīkoti tematiskie, izklaides un atpūtas pasākumi, teātra izrādes un koncerti. Tiek svinēti gadskārtu svētki un atceres dienas.

Tiek nodrošināta kultūras un atpūtas pasākumu pieejamība visa vecuma iedzīvotājiem, atbalstīta pašdarbība.

AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVI UN INTEREŠU GRUPAS

Amatierteātris "Kurmene"

Vadītājs: Ingus Pavinkšnis

Kontakti: +371 22018723

Nodarbību laiki: piektdiena 18.00-21.00

 

Kolektīvs darbojas no 2010. gada, iestudē dažādu autoru sarakstītās lugas. Dalībnieku skaits - 17, vecumā no 12 līdz 70 gadiem. Tiek iestudētas teātra klasikas lugas.

 

Amatierteātra dalībnieki piedalās Kurmenes tautas nama pasākumu veidošanā un vadīšanā; kā tradīcija izveidota Teātra dienas svinēšana kopā ar kaimiņu amatierteātriem katra gada marta pēdējā sestdienā.

 

Pēdējos gadus kolektīvs ieguvis augstu vērtējumu novadu skatēs un piedalījies Zemgales reģionu skatēs.

Keramikas pulciņš ”Vizla”

Vadītāja: Dace Balckare

Kontakti: +371 22183986 

Nodarbību laiki: pirmdienās 16.00-20.00

 

Darbojas no 2021. gada, grupā ap 20 mālotāju no Kurmenes, Skaistkalnes, Bārbeles, Ogres un citām vietām.

 

Kurmenes parkā 2020. gadā tika uzmūrēts ceplis ”Kurmis”, kas kurināts jau 22 reizes.

 

Katru gadu augusta vidū tiek organizēts nedēļu ilgs  keramikas plenērs ”Samālosim Kurmenē“. Tiek rīkotas keramikas darbu izstādes, organizēta dalība tirdziņos.