BUDŽETA GROZĪJUMI APSTIPRINĀTI ar Bauskas novada domes 22.12.2022. sēdes lēmumu Nr.583 (protokols Nr.18, 12. p.)  


BUDŽETA GROZĪJUMI APSTIPRINĀTI ar Bauskas novada domes 24.11.2022. sēdes lēmumu Nr.529 (protokols Nr.17, 13. p.)  


BUDŽETA GROZĪJUMI APSTIPRINĀTI ar Bauskas novada domes 29.09.2022. sēdes lēmumu Nr.434 (protokols Nr.15, 14. p.)  


BUDŽETA GROZĪJUMI APSTIPRINĀTI ar Bauskas novada domes 30.06.2022. sēdes lēmumu Nr.294 (protokols Nr.12, 11. p.) 


BUDŽETA GROZĪJUMI APSTIPRINĀTI ar Bauskas novada domes 28.04.2022. sēdes lēmumu Nr.224 (protokols Nr.8, 10. p.) 


2022. gada BUDŽETS APSTIPRINĀTS ar Bauskas novada domes 03.02.2022. sēdes lēmumu Nr.59 (protokols Nr.3, 2. p.)  

Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam - Latvijas Vēstnesis (vestnesis.lv)