Lai nosūtītu vēstuli pašvaldībai, ir jāaizpilda visi lauki. Atbilde tiks sniegta 10 darba dienu laikā. Dome ir tiesīga atstāt vēstuli pašvaldībai bez izskatīšanas šādos gadījumos:

  • vēstulē nav norādīts iesnieguma iesniedzējs (vārds, uzvārds, e-pasts); 
  • vēstules saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs; 
  • vēstules teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams.

Zināšanai: Ja norādīsiet, ka vēlaties, lai jautājumu un atbildi publicē mājas lapā, atbilde uz uzdoto jautājumu ne vēlāk kā desmit dienu laikā tiks publicēta sadaļā "Pašvaldība atbild"