Komitejas sastāvs:

 1. Raitis Ābelnieks
 2. Laine Baha
 3. Vilnis Gailums
 4. Līga Jankova
 5. Guntis Kalniņš
 6. Solveiga Lineja
 7. Ināra Pētersone
 8. Līga Rimševica
 9. Jānis Siugalis

Komiteju vada: 

 • G. Kalniņš

Komitejas vadītāja vietnieks: 

 • I. Pētersone