Bauskas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) mērķis ir sniegt informāciju un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e-pakalpojumu lietošanu. Šobrīd Bauskas novadā iedzīvotājiem ir pieejami 9 VPVKAC.

Iecavas pilsētas VPVKAC

iecava [at] pakalpojumucentri.lv

Rundāles pagasta VPVKAC

rundale [at] pakalpojumucentri.lv

Skaistkalnes pagasta VPVKAC

skaistkalne [at] pakalpojumucentri.lv

Vecumnieku pagasta VPVKAC

vecumnieki [at] pakalpojumucentri.lv

Gailīšu pagasta VPVKAC

gailisi [at] pakalpojumucentri.lv

Valles pagasta VPVKAC

valle [at] pakalpojumucentri.lv

Vecumnieku pagasta Misas VPVKAC

misa [at] pakalpojumucentri.lv

Svitenes pagasta VPVKAC

svitene [at] pakalpojumucentri.lv

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību” 1. pielikumam, valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros tiek sniegti šādu iestāžu pieprasītākie pakalpojumi.

Iestādes pieņemšanas kārtība

Klirenti tiek apkalpoti klātienē rindas kārtībā

 

Iesniegumus iespējams iesniegt klātienē klientu apkalpošanas centra izvietotajā pasta kastītē

Iesniegumus VSAA var nosūtīt arī pa pastu adresējot jebkurai VSAA nodaļai. 

Saziņai:
Bauskas KAC tālruņi: +371 63924206, +371 20396825
E-pasts: bauska@vsaa.gov.lv

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

 • Iedzīvotājiem iespējams saņemt informāciju un atbalstu elektroniskās pieteikšanās pakalpojumu sistēmas izmantošanā https://www.vid.gov.lv/lv

Iedzīvotāji visus VID pakalpojumus var saņemt elektroniski VID Elektroniskajā deklarēšanās sistēmā, kā arī zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni +371 67120000 vai arī uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.  Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni +371 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

Saziņai:
Konsultatīvais tālrunis: +371 67120000
e-pasts: vid@vid.gov.lv

Iestādes pieņemšanas kārtība

Klientu apkalpošana klātienē – Uzvaras ielā 1, Bauskā

Otrdienās no 9:00-17:00, pusdienas laiks 12:00-13:00, pēc iepriekšēja pieraksta. 

Saziņai:
Konsultatīvais tālrunis: +371 63927131, +371 67038800
E-pasts: kac.bauska@vzd.gov.lv

Iestādes pieņemšanas kārtība

Adrese: Uzvaras iela 3, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Apmeklētāju pieņemšana pēc ierpeikšēja pieraksta:
P. 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00.

T. 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00.

Pieteikšanās pa tālr.: +371 22015476

Saziņai:
Konsultatīvais tālrunis: +371 67027240+371 67027241
E-pasts: pasts@ldc.gov.lv

 

 • Iedzīvotājiem iespējams saņemt informāciju par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalstu elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanā https://www.lad.gov.lv/lv

Iestādes pieņemšanas kārtība

Klientu apkalpošana Bauskā, Uzvaras ielā 1 pēc iepriekšēja pieraksta katra mēneša otrā un ceturtā otrdienā no plkst. 10.00 - 12.00. 

Pieteikšanās pa tālr.: 
LAD Zemgales LRP: +371 67095000.
Bauskas VPVKAC: +371 25783675; +371 26191050

Saziņai:

Konsultatīvais tālrunis: +371 67095000.
E-pasts: pasts@lad.gov.lv 

Saziņai:

Saziņai:

Saziņai:

Iestādes pieņemšanas kārtība

P. 13.00 - 17.00

Saziņai:

Iestādes pieņemšanas kārtība

Saziņai:

Iestādes pieņemšanas kārtība

 • Klientu apkalpošana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta un rindas kārtībā -
  Uzvaras ielā 3, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901
 • Tālrunis: +371 67209433
 • E-pasts: bauska@pmlp.gov.lv

Saziņai:

 • VPVKAC sniegtie pakalpojumi

https://www.varam.gov.lv/lv/vpvkac-pieejamie-pakalpojumi

 • Iedzīvotājiem iespējams saņemt informāciju un atbalstu elektroniskās pieteikšanās pakalpojumu sistēmas izmantošanā https://www.ur.gov.lv/lv/

Iestādes pieņemšanas kārtība

 • Strādā attālināti. Iesniegumus iespējams iesniegt sūtot pa pastu uz pasta adresi: Pērses iela 2, Rīga, Lv - 1011. 

Saziņai:


Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) aicina iedzīvotājus pieteikt un  izmantot pakalpojumu „Attālinātais ierēdnis”

Pakalpojums „Attālinātais ierēdnis” ir attālināta, personalizēta konsultācija ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA)  vai Valsts zemes dienesta (VZD) speciālistu. Tā kā Bauskas pilsētas VPVKAC divas institūcijas - VSAA  un VZD - pakalpojumus klientiem jau sniedz klātienē, Bauskas pilsētas VPVKAC pakalpojumu „Attālinātais ierēdnis” fiziskas personas var saņemt tikai ar VID. Attālinātu konsultāciju ar VID, VSAA, VZD kopš 2022. gada septembra jau sniedz Rundāles un Vecumnieku VPVKAC.

Šādā veidā uzdot jautājumus pagaidām var tikai VSAA, VID un VZD darbiniekiem. Klients var atnest līdzi dokumentus, vai kopā ar ekspertu pārskatīt attiecīgu noteikumu prasības, jo ir nodrošināta visam šim procesam nepieciešamā tehnika.

Konsultācijai jāpiesakās pie Bauskas VPVKAC darbinieka, kurš sniegs atbalstu veiksmīgai video konsultācijai. Nākot uz konsultāciju, līdzi jāņem personu apliecinošais dokuments - pase vai identifikācijas karte.

Bauskas novada VPVKAC sniedz šādus pašvaldības pakalpojumus:

 • Bauskas novada pašvaldībai un administrācijai adresētu iesniegumu pieņemšanu un reģistrēšanu;
 • informāciju par Bauskas novada pašvaldības pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem
 • vispārīgu informāciju un konsultācijas par Bauskas novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
 • sniedz informāciju par pašvaldības administrācijas speciālistu, amatpersonu un Bauskas novada domes deputātu pieņemšanas laiku un vietu.

Veidi kā iedzīvotāji var iesniegt iesniegumu pašvaldībai:

E-adreses saziņas kanāls:

Aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju,
bet gan pašvaldības E-adresi


Iedzīvotājiem, kuriem nav digitālo rīku izmantošanas iespējas, tiek sniegta palīdzība valsts un pašvaldības iestāžu pakalpojumu saņemšanā ar pilnvarotā e-pakalpojuma risinājumu.

UZMANĪBU – SVARĪGI!

 • Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.
 • Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

VISI VALSTS IESTĀŽU VPVKAC PAKALPOJUMI APKOPOTI ŠEIT