Publiskie iepirkumi

Informācija par pašvaldībā īstenotajiem publiskajiem iepirkumiem
Skatīt vairāk

Tirgus izpētes

Informācija par pašvaldībā īstenotajām tirgus izpētēm
Skatīt vairāk

Iepirkuma sūdzību iesniegšanas mehānismu regulē Publisko iepirkumu likuma IX nodaļa “Kārtība, kādā izskatāmi iesniegumi par iepirkuma procedūras pārkāpumiem” https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums.

Informācija par iepirkuma sūdzību izskatīšanu atrodama Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/pt/complaint.