Nolikums par līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizēšanai

Nolikums, pieteikuma veidlapa līdzfinansējuma saņemšanai, finanšu atskaite par līdzfinansējuma izlietojumu
Skatīt vairāk

Kontaktpersona:

Laura Ārente

Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta vadītāja
laura.arente [at] bauskasnovads.lv

Kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā atbalstīti seši projekti:

 1. Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fondam „Sibīrijas bērni" ceļojošās izstādes izveidei skolēnu informēšanai par 1949. gada 25. martā uz Sibīriju izvesto bērnu atmiņām un pieredzi; Bauskas novadā dzīvojošo represēto cilvēku apzināšanai un intervēšanai filmējot, piešķirti 2500 eiro.
 2. Tradicionālās kultūras, izglītības un amatniecības biedrībai „Jumala” trīs Bauskas novadu izzinošu iepazīšanās apceļojumu „Mazas pērles lielā novadā” organizēšanai piešķirti 1700 eiro.
 3. Biedrībai „Meistars Gothards” grāmatas „Bauska gleznotāju un grafiķu acīm” – izdošanas otrā posma īstenošanai piešķirti 2500 eiro.
 4. Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta fondam grāmatas „Kultūrtelpa – 21. gadsimta kultūras būves Latvijā”  sagatavošanai un izdošanai piešķirti 1200 eiro. Projekta ietvaros taps valsts un starptautiskas nozīmes izdevums, kurā Bauskas novadu reprezentē Rundāles pils muzeja komplekss un Bauskas pils muzejs.
 5. Biedrībai „Bauskai un mūzikai” projekta „Bau_skan” īstenošanai piešķirti 1228 eiro. Projektā taps vienots noformējums Bauskas pūtēju orķestra dalībniekiem un tiks organizēta dienas nometne Bauskas un Skaistkalnes jauniešu pūtēju orķestra dalībniekiem.
 6. Sieviešu klubam „Rītausma” arheoloģiskā tērpa darināšanas tradīciju saglabāšanas aktivitātēm piešķirti 2500 eiro.

Izglītības jomā atbalstīti četri projekti

 1. Biedrībai „Kopdaris” iniciatīvas „Kārlis Skalbe – audioieraksti tīmekļa vietnē audio-gramata.lv” īstenošanai piešķirti 1240 eiro.
 2. Biedrībai „Docedis” izzinošu aktivitāšu par dabu un arheoloģiju īstenošanai projektā „Dabas izglītība solis pa solim” piešķirti 2000 eiro.
 3. Biedrībai „Bauskas vecpilsēta” projekta „Apmācības senu koku inventarizēšanā un izkopšanā” piešķirti 2500 eiro.
 4. Biedrībai „Bauskas vecpilsēta” projekta „Apmācības vecpilsētas namīpašniekiem ēku restaurācijā un apsaimniekošanā” piešķirti 2500 eiro.

Sporta jomā atbalstīti četri projekti

 1. Biedrībai „Bauskas prātnieks” dambretes un šaha aktivitāšu īstenošanai projektā „Dambrete un šahs visiem 2023” piešķirti 2496,25 eiro.
 2. Biedrībai „Velo Iecava” vienas dienas pasākuma rīkošanai bērnu veloprasmju uzlabošanai pirms vasaras brīvlaika piešķirti 1403 eiro.
 3. Zemgales Kinoloģiskajam klubam projekta „Zemgales kinoloģiskā kluba sacensības – ZKK MINI Biatlons ar suni’2023” īstenošanai piešķirti 850 eiro.
 4. Zemgales Kinoloģiskajam klubam V Latvijas čempionāta „Biatlons ar suni’2023” organizēšanai piešķirti 1835 eiro.

Jaunatnes aktivitāšu jomā atbalstīti četri projekti

 1. Biedrībai „Mums pieder pasaule” projekta ietvaros organizētu pasākumu īstenošanai Svitenē, Bauskā un Iecavā  piešķirti 2500 eiro.
 2. Nodibinājumam „Vieddoma” medijpratības aktivitāšu īstenošanai jauniešiem piešķirti 2500 eiro.
 3. Biedrības „Laiks jauniešiem” projekta „Laiks Jauniešiem TV” – Bauskas novada zelta vācelīte” piešķirti 2458,97 eiro.
 4. Biedrībai „Jaunatne smaidam” mobilā jauniešu centra aktivitātēm Bauskas novadā piešķirti 2500 eiro.

Sociālajā jomā atbalstīti divi projekti

 1. „Ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, biedrībai „Ābulis”” sadarbības aktivitāšu īstenošanai ģimenēm, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, piešķirti 1353 eiro.
 2. Bauskas Invalīdu biedrībai iepazīšanās brauciena organizēšanai un jubilejas pasākuma aktivitāšu īstenošanai piešķirti 2235 eiro.

2022.gadā apstiprinātie projekti:

Nr.

Projekts un tā anotācija

Īstenotājs

Piešķirtais finansējums (EUR)

1.

“Laiks Jauniešiem TV”

Īstenojot projektu, plānots veidot un sociālajos medijos publicēt radošus un sižetiski pārdomātus raidījumus, kas atspoguļo dažādas norises novadā: pasākumu atskatus, raidījumus, diskusijas, sarunas, viedokļus.

Biedrība “LAIKS JAUNIEŠIEM”

2496,19

2.

“Dambrete visiem”

Projekta gaitā biedrība plāno sarīkot īpašas sacensības – apvienību kausu izcīņas turnīrus, šādi veicinot interesi par dambreti ne tikai Bauskā, bet arī Iecavā, Vecumniekos, Uzvarā un Rundālē.

Biedrība “BAUSKAS PRĀTNIEKS”

1205,00

3.

Zemgalei ir talants”

Biedrība organizēs talantu konkursu, kura mērķis ir apzināt un aktivizēt Zemgales reģionā dzīvojošos bērnus un jauniešus vecumā līdz 25 gadiem, izzināt un popularizēt viņu radošās spējas un prasmes.

Biedrība “LAIKS JAUNIEŠIEM”

2270,00

4.

“Bauskas novada popularizēšana”

Biedrība nodarbojas ar prāta spēļu sacensību organizēšanu, tiesāšanu un arī pašvaldības organizēto sacensību atbalstu; tās biedri bieži piedalās starptautiskās prātu spēļu sacensībās visā pasaulē. Piešķirtie līdzekļi tiks izmantoti, pasākumu organizatoriem iegādājoties tērpus ar apdruku, sarūpējot suvenīrus un reprezentācijas materiālus par Bauskas pilsētu un novadu.

Biedrība “BAUSKAS PRĀTNIEKS”

1080,00

5.

“Bauska gleznotāju un grafiķu acīm”

Tiks izveidots manuskripts grāmatai, kurā tiks apkopoti dažādu laiku un paaudžu mākslinieku darbu attēli ar pilsētas skatiem un informācija par autoriem - īsa radošā biogrāfija, mākslinieciskās izteiksmes veida raksturojums.

Biedrība “MEISTARS GOTHARDS”

2250,00

6.

“Vilis Plūdons – audioieraksti vietnē audio-gramata.lv”

Tīmekļvietnē tiks papildināts rakstnieka profils ar biogrāfijas un piecu prozas darbu ierakstiem, sniedzot savu ieguldījumu novadnieka daiļrades popularizēšanā. 2024. gadā tiks atzīmēta V. Plūdoņa 150. dzimšanas diena. 

Biedrība “KOPDARIS”

1030,00

7.

“Arheoloģiskā tērpa darināšanas vēsture un tradīcijas Zemgalē”

Meistaru, sava amata pratēju vadībā, tiks apgūtas nepieciešamās iemaņas un prasmes Zemgales arheoloģiskā tērpa gatavošanā, apzināts kultūrvēsturiskais mantojums, saliedēta un stiprināta vietējā kopiena.

Biedrība “Īslīces sieviešu klubs “RĪTAUSMA””

1455,00

8.

“Audiovizuālā māksla Bauskas novadā”

Bauskas novada jaunieši attīstīs savas medijpratības un audiovizuālās mākslas prasmes, veidojot saturu plašsaziņas līdzekļiem un sociālajām tīklošanās vietnēm.

Nodibinājums “VIEDDOMA”

2500,00

9.

“Invalīdu integrēšana sabiedrībā”

Projekta ietvaros biedrības pārstāvjiem noorganizētas vairākas aktivitātes: vienas dienas izbrauciens, lai iepazītu novada kultūrvēsturiskos un tūrisma objektus, stresa mazināšanas nodarbība ar kineziologu un sveču liešanas darbnīca.

Bauskas invalīdu biedrība

1410,00

10.

“Aktīvās atpūtas festivāls “Birztaliņa””

Izveidots jauns sportisku aktivitāšu piesātināts pasākums Dāviņu pagastā ar pazīstamu mūziķu un dažādu organizāciju iesaisti. Pašvaldības līdzfinansējums izmantots apsardzes un pasākuma apskaņošanas pakalpojumiem, kā arī mūziķu honorāriem.

 

Nodibinājums “Darīt un darboties”

2500,00

11.

“MS slimnieku integrācija sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošana 2022. gadā”

Lai satiktos un kliedētu drūmās domas par slimību, biedrības pārstāvji devās ekskursijā uz SIA “Zēkants” ražotni, kur top grauzdētas cūku pupas “Pupuchi”.   

Latvijas Multiplās sklerozes asociācija

973,00

12.

“Brunavas pagasta sporta diena”

Finansējums izmantots sporta inventāra iegādei, kas noderēs ne tikai sporta dienas organizēšanai, bet arī citiem pasākumiem: ciema bērnu un jauniešu aktivitātēm, biedrības organizētajām nometnēm un citur, jo biedrības mērķis ir pēc iespējas aktīvāk iesaistīt bērnus, jauniešus un ģimenes veselību veicinošos pasākumos.      

Biedrība “Dzīvotprieks Bauskas novada pierobežā”

2260,00

13.

“Izglītojošs audiovizuālais saturs Bauskas novadam”

Projekta ietvaros realizētas trīs aktivitātes: dzimtas koku pētniecības nodarbības, Bauskas novada vēsturisko notikumu raidījums, kā arī tiešraižu raidījums “Klačotava”. Veidojot saturu, jaunieši apgūst žurnālistikas, kā ar vēsturisko avotu meklēšanas metodes, fotogrāfiju un videomateriālu analīzi. Finansējums izmantots dzimtas koku pētnieka honorāram, kā arī raidījumu veidošanai nepieciešamās datortehnikas iegādei.

Nodibinājums “ViedDoma”

2470,00

Nr.

Projekts un tā anotācija

Īstenotājs

Piešķirtais finansējums (EUR)

1.

Ilgtspējīgs iejādes inventārs klienta un zirga labsajūtai”

Lai varētu nodrošināt sportiskas, veselību veicinošas aktivitātes ārtelpās, piešķirtos līdzekļus biedrība izmantos jāšanai paredzētā inventāra iegādei.

Biedrība “DĀRTES ZIRGI”

2500,00

2.

Kamermūzikas vokālās grupas “ETERNUM” vokālo prasmju pilnveidošana”

Ansamblis darbojas uz pašfinansējuma bāzes - vadītājs, telpas, mūzikas instrumenti tiek uzturēti par ansambļa dalībnieku līdzekļiem. Pašvaldības finansējums izlietots vokālā pedagoga finansēšanai. Sasniedzamais rezultāts – kvalitatīvi kultūras pasākumi novadā ar pievienoto vērtību – labdarību.

Biedrība “ORANTA”

2500,00

3.

“Zemgales kinoloģiskā kluba sacensības – IV Latvijas čempionāts BIATLONS AR SUNI’2022”

Finansējums tiks izlietots balvu iegādei, kausu, medaļu apdrukai, kā arī sacensību aprīkojumam: starta un finiša laika kontroles iekārtas nomai, vasaras dušas kabīņu un starta-finiša zonas telts iegādei. Plānots iegādāties arī benzīna ģeneratoru, kas nepieciešams elektrības ražošanai sacensību vietā.

Biedrība “Zemgales kinoloģiskais klubs”

1950,00

4.

“Treniņu aprīkojuma iegāde biedrībai “Sporta klubs “FORTE IECAVA””

Tā kā sporta zāles apmeklētāju skaits ir lielāks par pieejamo sporta inventāru, projekta realizācijas laikā tiks iegādātas hanteles ar statīvu, svaru stieņi un svaru ripas treniņu procesam.

Biedrība “Sporta klubs
“FORTE IECAVA””

2500,00

5.

“Jāņu mistērijas izspēle Dzimtmisas muižas augļu dārzā

Tuvojoties Vasaras saulgriežiem, Jāņiem ar dažādām atbilstošām tradicionālām un mākslas meistardarbnīcām, dziesmām un rotaļām, ar Jāņu laika rituāliem iecerēts Bauskas novada iedzīvotājus ievest Jāņu noskaņās.

Tradicionālās kultūras, izglītības un amatniecības biedrībai “JUMALA”

2300,00

6.

“Vasaras skola bērniem 2022”

Finansējums izlietots vasaras nometnes skolotāju atalgojumam. Nometnes dalībnieki - bērni un jaunieši no 6 līdz 18 gadiem - apguva tradicionālo mūzikas instrumentu (kokle, vijole, mandolīna, cītara, base, stabule, mutes ermoņikas u.c.) spēli, saspēli kapelās, tradicionālajā dziedāšanā un dejās, rokdarbos, teātra mākslā; piedalījās vakara socializēšanās pasākumos – dziesmu karos, dančos, spoku gājienā u.c.

Biedrība “IECAVAS TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS BIEDRĪBA”

2500,00

7.

“Biedrības “Velo Iecava” kapacitātes stiprināšana velosacensību organizēšanai”

Finansējums izlietots sacensību organizēšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādei: laika kontroles sistēmai, piepūšamajiem vārtiem, ekipējuma glabāšanas konteineram, nojumēm, karogiem un skaņu sistēmai.

Biedrība “VELO IECAVA”

2500,00

8.

“Līdzfinansējums “Biedrības “Velo Iecava” sacensību – Velo diena Iecavā 2022 organizēšanai”

Iniciatīvas mērķis ir profesionāli noorganizēt drošas un kvalitatīvas velo sacensības bērniem un pieaugušajiem.

Biedrība “VELO IECAVA”

2496,60

Nr.

Projekts un tā anotācija

Īstenotājs

Piešķirtais finansējums (EUR)

1.

“Filmas izveide par Latvijas Republikas Saeimas pirmo priekšsēdētāju Fridrihu Vesmani”

Šī gada novembrī apritēs 100 gadi kopš Latvijas Republikas pirmās Saeimas sanākšanas, tādēļ biedrība vēlas apkopot materiālus un izveidot filmu, lai iepazīstinātu sabiedrību ar F. Vesmaņa personību un viņa veikumu Latvijas Republikas veidošanā.

Biedrība “VESMAŅI”

2500,00

2.

Jauniešu iesaistes un līdzdalības veicināšana”

Projekta gaitā biedrība plānojusi realizēt divas aktivitātes - noorganizēt jauniešu festivālu “Ko šodien?” un piedalīties Svitenes pils puķu dobes pārveidē.

Biedrība “MUMS PIEDER PASAULE”

1355,00

3.

“Jauniešu festivālam
lielkūkas cepšana”

Finansējums tiks izmantots pārtikas produktu iegādei, lai izveidotu lielkūku festivālam “Ko šodien?”

Biedrība “VISAM KRONIS”

520,00

4.

“Atgriešanās pilnā sparā”

Tiks pilnveidota Svitenes Saieta namā esošā jauniešu telpa un papildināts inventārs, kā arī iedzīvotājiem piedāvātas daudzveidīgas aktivitātes: karaoke vakars, senioru vingrošana, šausmu trase, Mārtiņu svinības senlatviešu garā un spēļu vakars dažādām vecuma grupām.

Biedrība “INICIO”

2083,90

5.

“Līdzfinansējums pamatlīdzekļu iegādei”

Ar pirmās šī projekta aktivitātes finansējumu plānots nosegt 10% līdzfinansējumu Lauku atbalsta dienesta atbalstītajam projektam “DigiTuvāk”, kura mērķis ir dažādot Rundāles apvienības pagastu bērnu un jauniešu brīvā laika aktivitātes, intereses un prasmes un popularizēt kultūrvēsturisko mantojumu.

2. aktivitātē pie Svitenes pils tiks izvietotas 3 digitālās atkritumu tvertnes pie soliņiem un pie pils.Katrai tvertnei būs uzlīmēts QR kods, kas lietotāju aizvedīs uz kādu izglītojošu saiti.

Biedrība “MUMS PIEDER PASAULE”

1185,07

Nr.

Projekts un tā anotācija

Īstenotājs

Piešķirtais finansējums (EUR)

1.

Līdzfinansējums mobilā darba ar jaunatni attīstībai

Finansējums izmantots sporta tūrisma ekipējuma un mobilās klinšu kāpšanas sienas iegādei, lai jauniešiem piedāvātu regulāras un kustībā balstītas aktivitātes, sagatavotu bērnus un jauniešus dalībai sporta tūrisma sacensībās. 

Biedrība “JAUNATNE SMAIDAM”

2500,00

2.

„Pieaugušo izglītības aktivitātes sabiedriskās dzīves dažādošanai Skaistkalnes pagastā”

Līdzekļi izmantoti mezglošanas un keramikas apmācībām, kā arī dalībai radošajās darbnīcās un uzņēmējdarbības pamatu semināra apmeklējumam Dobeles novadā.

Biedrība “Skaistkalnes Lauku sieviešu klubs “Mēmelīte””

731,94

3.

“#paCEĻAM”

Izmantojot speciāli aprīkotu kemperi, biedrība sniedz mobilā jauniešu informācijas punkta pakalpojumus, piedāvā āra dzīves aktivitātes, informē jauniešus par līdzdalības iespējām vietējā kopienā, pašvaldībā un nevalstiskajās organizācijās, sniedz individuālas un grupu konsultācijas par jaunatnes politikas jomas jautājumiem. Finansējums izmantots projekta aktivitāšu nodrošināšanai.   

Biedrība “JAUNATNE SMAIDAM”

2500,00

4.

Līdzfinansējums SK “Vēsma” futbola attīstībai Vecumnieku pagastā”

Līdzekļi izmantoti jauno futbolistu sporta nometnes organizēšanai, treniņu telpu nomai, kā arī futbola formu un inventāra iegādei (futbola bumbas, konusi, barjeras).

Biedrība "Sporta klubs "Vēsma"" 2500,00

Publicitāte:

vizuālis
Vairāk jaudas