Apbalvojums „Bauskas novada pašvaldības Goda raksts” ir augstākais rakstiskais Bauskas novada pašvaldības apbalvojums, ko piešķir par godprātīgu darbu, nopelniem Bauskas novada labā par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, ieguldījumu kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī novada attīstībā kopumā, par pozitīva novada tēla un atpazīstamības veidošanu un novada vārda popularizēšanu, sasniegumiem starptautiskajos un valsts mēroga pasākumos.

Apbalvotais 

Pamatojuma dokuments

Apbalvojuma reģistrācijas numurs

Apbalvojuma pasniegšanas datums

Piezīmes

Aina Grīnberga par ilggadēju radošu darbību tautas kultūras tradīciju saglabāšanā un Bauskas novada popularizēšanā

Bauskas novada pašvaldības 22.04.2024.rīkojums Nr.2024/84.1/81

2024/3.17.3/1

04.05.2024.

Pasniegts Valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā

Ilga Lorberga 

par radošu darbību kultūras tradīciju saglabāšanā un ieguldījumu Bauskas novada popularizēšanā

Bauskas novada pašvaldības 22.04.2024.rīkojums Nr.2024/84.1/81

 

2024/3.17.3/2

 

04.05.2024.

 

Pasniegts Valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā

 

Inese Dombrovska

par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu un jauno speciālistu darbaudzināšanu

Bauskas novada pašvaldības 22.04.2024.rīkojums Nr.2024/84.1/81

2024/3.17.3/3

04.05.2024.

Pasniegts Valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā

Svetlana Vāverniece

par godprātīgu un sekmīgu iestādes vadītāja darbu un nozīmīgu ieguldījumu Bauskas novada Skaistkalnes vidusskolas attīstībā

Bauskas novada pašvaldības 22.04.2024.rīkojums Nr.2024/84.1/81

2024/3.17.3/4

04.05.2024.

Pasniegts Valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā

Nijole Berezina

par ilggadēju radošu darbu vokālo prasmju audzināšanā jauniešiem, ieguldījumu Bauskas novada kultūras dzīvē un novada popularizēšanu

Bauskas novada pašvaldības 22.04.2024.rīkojums Nr.2024/84.1/81

2024/3.17.3/5

04.05.2024.

Pasniegts Valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā

Apbalvotais

Pamatojuma dokuments

Apbalvojuma reģistrācijas numurs

Apbalvojuma pasniegšanas datums

Piezīmes

Jolanta Veršinska

par profesionālu, ilggadēju pedagoģisko darbu un sasniegumiem jauno mūziķu talantu izaugsmē

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/74

2023/3.17.3/1

04.05.2023.

Pasniegts Valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā

Biruta Grantiņa

par godprātīgu darbu un ieguldījumu Bauskas novada profesionālās ievirzes izglītības darbā, Bauskas Bērnu un jauniešu sporta skolas attīstībā

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/74

2023/3.17.3/2

04.05.2023.

Pasniegts Valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā

Mārīte Voroncova

par profesionālu, atbildīgu un ilggadēju darbu medicīnā un ieguldījumu Bauskas slimnīcas izaugsmē

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/74

2023/3.17.3/3

04.05.2023.

Pasniegts Valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā

Ineta Rozentāle

par profesionālu, ilggadēju pedagoģisko darbu un sasniegumiem jauno mūziķu talantu izaugsmē

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/74

2023/3.17.3/4

04.05.2023.

Pasniegts Valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā

Regīna Zeltiņa

par ilggadēju profesionālu, atbildīgu un radošu pedagoģisko darbu un ieguldījumu jauniešu personības veidošanā

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/74

2023/3.17.3/5

04.05.2023.

Pasniegts Valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā

Inita Nagņibeda

Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora vietniecei par profesionālu, ilggadēju un radošu pedagoģisko darbu

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/6

17.11.2023.

Pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 105 gadu jubilejas pasākumā Rundāles pilī

Sarma Kukute

Vecsaules pamatskolas skolotājai par godprātīgu, radošu un ilggadēju pedagoģisko darbu

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/7

17.11.2023.

Pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 105 gadu jubilejas pasākumā Rundāles pilī

Daina Jarmalaviča

Vecsaules pamatskolas skolotājai par godprātīgu, radošu un ilggadēju pedagoģisko darbu

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/8

17.11.2023.

Pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 105 gadu jubilejas pasākumā Rundāles pilī

Agra Ķēniņa

  par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu sekmīga pedagoģiskā procesa nodrošināšanā

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/9

17.11.2023.

Pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 105 gadu jubilejas pasākumā Rundāles pilī

Valentīna Līdaka

par godprātīgu, radošu un ilggadēju pedagoģisko darbu

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/10

17.11.2023.

Pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 105 gadu jubilejas pasākumā Rundāles pilī

Dace Sausā

par godprātīgu, radošu un ilggadēju pedagoģisko darbu

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/11

17.11.2023.

Pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 105 gadu jubilejas pasākumā Rundāles pilī

Vera Grigorjeva

par ilggadēju, profesionālu un iedvesmojošu pedagoga darbu un ieguldījumu izglītības jomas attīstībā Bauskas novadā un Latvijā

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/12

17.11.2023.

Pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 105 gadu jubilejas pasākumā Rundāles pilī

Sergejs Kirtovskis

par ilggadēju, profesionālu trenera darbu un ieguldījumu jaunatnes sporta attīstībā Bauskas novadā

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/13

17.11.2023.

Pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 105 gadu jubilejas pasākumā Rundāles pilī

Einārs Redbergs  

par ilggadēju profesionālu ieguldījumu kora mākslas tradīciju attīstībā, pozitīva novada tēla un atpazīstamības veicināšanā

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/14

17.11.2023.

Pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 105 gadu jubilejas pasākumā Rundāles pilī

Kristīne Jeronoviča

par nozīmīgu un radošu ieguldījumu kokles spēles pedagoģijā, latviskās dzīvesziņas un folkloras vērtību saglabāšanā un panākumiem valsts un starptautiskajos konkursos

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/15

17.11.2023.

Pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 105 gadu jubilejas pasākumā Rundāles pilī

Terēzija Pundure

par ilggadēju un profesionālu darbu pedagoģijā un skolvadībā

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/16

17.11.2023.

Pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 105 gadu jubilejas pasākumā Rundāles pilī

Ērika Pelcere

par ieguldījumu Bauskas Centrālās bibliotēkas pakalpojumu attīstībā un devumu bibliotēkas un Bauskas novada pozitīva tēla veidošanā

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/17

17.11.2023.

Pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 105 gadu jubilejas pasākumā Rundāles pilī

Liene Batņa

par ilggadēju profesionālu un mērķtiecīgu darbu kora mākslas tradīciju pilnveidošanā un Bauskas novada vārda popularizēšanu

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/18

17.11.2023.

Pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 105 gadu jubilejas pasākumā Rundāles pilī

Ludmila Šteinberga

par nozīmīgu un profesionālu ieguldījumu kultūras darbā, par pozitīva bibliotēkas un Bauskas novada tēla veidošanu

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/19

17.11.2023.

Pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 105 gadu jubilejas pasākumā Rundāles pilī

Aija Ušerovska

par profesionālu ilggadēju pedagoģisko darbu un sasniegumiem jauno mākslinieku talantu attīstībā

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/20

17.11.2023.

Pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 105 gadu jubilejas pasākumā Rundāles pilī

Aigars Dziļums  

par profesionālu, azartisku un radošu pedagoģisko darbu un sasniegumiem jauno mūziķu talantu attīstībā

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/21

17.11.2023.

Pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 105 gadu jubilejas pasākumā Rundāles pilī

Evita Novicka  

par radošu, daudzveidīgu un profesionālu darbu kultūras jomā un Bauskas novada vārda popularizēšanu Latvijā

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/22

17.11.2023.

Pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 105 gadu jubilejas pasākumā Rundāles pilī

Edgars Gaurilovs

par profesionālu, sekmīgu un godprātīgu darbu un ieguldījumu saimnieciskās jomas attīstībā novadā

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/23

 

 

Ilmārs Rūsis  

par ilggadēju godprātīgu un profesionālu darbu SIA „Bauskas siltums”, ieguldījumu infrastruktūras modernizēšanā Bauskas novadā

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/24

17.11.2023.

Pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 105 gadu jubilejas pasākumā Rundāles pilī

Signe Pansova

par profesionālu ilggadēju pedagoģisko darbu un sasniegumiem jauno mākslinieku talantu attīstībā

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/25

17.11.2023.

Pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 105 gadu jubilejas pasākumā Rundāles pilī

Vilis Dubrovskis

par ilggadēju aktivitāti un iniciatīvu sportā un sabiedriskajā dzīvē, par devumu Iecavas attīstībā un Bauskas novada vārda popularizēšanā.

 

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/26

17.11.2023.

Pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 105 gadu jubilejas pasākumā Rundāles pilī

Vitolds Rijnieks

par ilggadēju profesionālu ieguldījumu kora mākslas tradīciju attīstībā, pozitīva novada tēla veidošanā

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/27

17.11.2023.

Pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 105 gadu jubilejas pasākumā Rundāles pilī

Solvita Kudlāne

par profesionālu, atbildīgu darbu un ieguldījumu jaunatnes sporta aktivitāšu pilnveidē un nodrošināšanā, Bauskas novada vārda popularizēšanā

 

Bauskas novada pašvaldības 14.04.2023.rīkojums Nr.2023/8.2/209

2023/3.17.3/28

17.11.2023.

Pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 105 gadu jubilejas pasākumā Rundāles pilī

Apbalvotais

Pamatojuma dokuments

Apbalvojuma reģistrācijas numurs

Apbalvojuma pasniegšanas datums

Piezīmes

Zita Rudevica

Par godprātīgu darbu Bauskas novada labā

Bauskas novada pašvaldības 04.08.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/138

2022/3.17.3/1

24.08.2022.

Pasniegts Bauskas novada pedagogu konferencē

Lilija Bula

Par godprātīgu darbu un ieguldījumu Bauskas novada izglītības darbā un Vecsaules pamatskolas attīstībā

Bauskas novada pašvaldības 04.08.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/139

2022/3.17.3/2

24.08.2022.

Pasniegts Bauskas novada pedagogu konferencē

Madara Maslova-Konrāde

Par ieguldījumu kultūras darbā, pozitīva bibliotēkas un novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu

Bauskas novada pašvaldības 14.09.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/167

2022/3.17.3/3

23.09.2022.

Pasniegts Grāmatu svētku pasākumā Bauskā

Māris Bergs

Par ilggadēju nozīmīgu ieguldījumu prāta spēļu attīstībā, piesaistot Bauskas novada jaunās paaudzes šaha un dambretes sportam

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/4

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Anna Guļkeviča

Par ilggadēju radošu skolotāja darbu, mācot un audzinot jaunās paaudzes Vecsaules pamatskolā

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/5

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Brigita Igaune

Par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā Skaistkalnes vidusskolā, pielietojot jaunās informācijas tehnoloģijas un veidojot skolēnos interesi par inženierzinātnēm

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/6

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Aldis Kapkalns

Par ilggadēju atbildīgu darbu būvniecības nozarē un nozīmīgu ieguldījumu Bauskas novada attīstībā

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/7

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Ineta Karelsone

Par aizrautību pedagoģiskajā darbā un panākumiem vides izglītībā, iesaistot Skaistkalnes vidusskolas skolēnus Ekoskolu programmā

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/8

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Ģirts Karpovičs

Par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbībā, sekmējot Bauskas novada infrastruktūras attīstību un nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/9

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Silvija Kope

Par nesavtīgu darbību Iecavas evaņģēliski luteriskās baznīcas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un aktīvu dalību vietējās kopienas saliedēšanā

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/10

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Lauma Lancmane

Par teicamu profesionālo darbu kultūrvēsturiskā mantojuma restaurēšanā, popularizēšanā un nozīmīgu ieguldījumu Rundāles pils parka atjaunošanā

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/11

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Raivis Maķevics

Par augstvērtīgiem sasniegumiem Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas trenera darbā un ieguldījumu pozitīva novada tēla veidošanā

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/12

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Mārtiņš Rāviņš

Par ilgstošu sabiedrisko aktivitāti Iecavas evaņģēliski luteriskās draudzes dzīvē un nesavtīgu ieguldījumu baznīcas atjaunošanas un uzturēšanas darbā

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/13

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Ingrīda Segliņa

Par augstvērtīgu ieguldījumu izglītības jomā, popularizējot ieteicamo latviešu valodas un literatūras mācīšanas praksi

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/14

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Māris Sloka

Par atbildīgu darbu un ieguldījumu Bauskas Mūzikas un mākslas skolas attīstībā un novada tēla popularizēšanu

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/15

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Līga Stankeviča

Par teicamiem panākumiem kultūras jomā, veidojot pozitīvu Bauskas novada tēlu un veicinot tā atpazīstamību

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/16

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Arnolds Šimkus

Par ilggadēju veiksmīgu organizatora darbu, popularizējot dambretes sportu un veicinot Iecavas un Bauskas novada atpazīstamību

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/17

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Ingrīda Vaisjune

Par degsmi pedagoģiskajā darbā un panākumiem interešu izglītībā, Vecumniekos popularizējot sporta tūrismu un aktīvu dzīvesveidu

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/18

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Lāsma Krastiņa

Par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā, pilnveidojot metodisko darbu un veicinot jauno tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā

Bauskas novada pašvaldības 14.12.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/242

2022/3.17.3/19 22.12.2022. Pasniegts Bauskas Valsts ģimnāzijas svinīgā pasākumā veltītā Ziemassvētkiem

Mudīte Savicka

Par ilggadēju prasmīgu pedagoģisko darbību, motivējot skolēnus augstiem sasniegumiem

Bauskas novada pašvaldības 14.12.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/242 2022/3.17.3/20 22.12.2022. Pasniegts Bauskas Valsts ģimnāzijas svinīgā pasākumā veltītā Ziemassvētkiem

Sarmīte Ābelniece

Par ilggadēju teicamu pedagoģisko darbību, nozīmīgu ieguldījumu vēstures mantojuma popularizēšanā un aktīvu dalību starptautiskos projektos

Bauskas novada pašvaldības 14.12.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/242

2022/3.17.3/21 22.12.2022. Pasniegts Bauskas Valsts ģimnāzijas svinīgā pasākumā veltītā Ziemassvētkiem

Dace Prūse

Par radošu pedagoģisko un organizatorisko darbību, saglabājot un popularizējot latviešu kultūras mantojumu

Bauskas novada pašvaldības 25.11.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/229 2022/3.17.3/22 03.12.2022. Pasniegts folkloras kopas “Vecsaule” 40 gadu jubilejas pasākumā