Apbalvojums „Bauskas novada pašvaldības  Goda raksts” ir augstākais rakstiskais Bauskas novada pašvaldības apbalvojums, ko piešķir par godprātīgu darbu, nopelniem Bauskas novada labā par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, ieguldījumu kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī novada attīstībā kopumā, par pozitīva novada tēla un atpazīstamības veidošanu un novada vārda popularizēšanu, sasniegumiem starptautiskajos un valsts mēroga pasākumos.

Nr.

Apbalvotais

Pamatojuma dokuments

Apbalvojuma reģistrācijas numurs

Apbalvojuma pasnieg-šanas datums

Piezīmes

1.

Zita Rudevica

Par godprātīgu darbu Bauskas novada labā

Bauskas novada pašvaldības 04.08.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/138

2022/3.17.3/1

24.08.2022.

Pasniegts Bauskas novada pedagogu konferencē

2.

Lilija Bula

Par godprātīgu darbu un ieguldījumu Bauskas novada izglītības darbā un Vecsaules pamatskolas attīstībā

Bauskas novada pašvaldības 04.08.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/139

2022/3.17.3/2

24.08.2022.

Pasniegts Bauskas novada pedagogu konferencē

3.

Madara Maslova-Konrāde

Par ieguldījumu kultūras darbā, pozitīva bibliotēkas un novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu

Bauskas novada pašvaldības 14.09.2022. rīkojums  Nr. 2022/8.2/167

2022/3.17.3/3

23.09.2022.

Pasniegts Grāmatu svētku pasākumā Bauskā

4.

Māris Bergs

Par ilggadēju nozīmīgu ieguldījumu prāta spēļu attīstībā, piesaistot Bauskas novada jaunās paaudzes šaha un dambretes sportam

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/4

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

5.

Anna Guļkeviča

Par ilggadēju radošu skolotāja darbu, mācot un audzinot jaunās paaudzes Vecsaules pamatskolā

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/5

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

6.

Brigita Igaune

Par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā Skaistkalnes vidusskolā, pielietojot jaunās informācijas tehnoloģijas un veidojot skolēnos interesi par inženierzinātnēm

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/6

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

7.

Aldis Kapkalns

Par ilggadēju atbildīgu darbu būvniecības nozarē un nozīmīgu ieguldījumu Bauskas novada attīstībā

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/7

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

8.

Ineta Karelsone

Par aizrautību pedagoģiskajā darbā un panākumiem vides izglītībā, iesaistot Skaistkalnes vidusskolas skolēnus Ekoskolu programmā

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/8

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

9.

Ģirts Karpovičs

Par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbībā, sekmējot Bauskas novada infrastruktūras attīstību un nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/9

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

10.

Silvija Kope

Par nesavtīgu darbību Iecavas evaņģēliski luteriskās baznīcas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un aktīvu dalību vietējās kopienas saliedēšanā

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/10

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

11.

Lauma Lancmane

Par teicamu profesionālo darbu kultūrvēsturiskā mantojuma restaurēšanā, popularizēšanā un nozīmīgu ieguldījumu Rundāles pils parka atjaunošanā

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/11

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

12.

Raivis Maķevics

Par augstvērtīgiem sasniegumiem Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas trenera darbā un ieguldījumu pozitīva novada tēla veidošanā

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/12

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

13.

Mārtiņš Rāviņš

Par ilgstošu sabiedrisko aktivitāti Iecavas evaņģēliski luteriskās draudzes dzīvē un nesavtīgu ieguldījumu baznīcas atjaunošanas un uzturēšanas darbā

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/13

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

14.

Ingrīda Segliņa

Par augstvērtīgu ieguldījumu izglītības jomā, popularizējot ieteicamo latviešu valodas un literatūras mācīšanas praksi

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/14

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

15.

Māris Sloka

Par atbildīgu darbu un ieguldījumu Bauskas Mūzikas un mākslas skolas attīstībā un novada tēla popularizēšanu

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/15

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

16.

Līga Stankeviča

Par teicamiem panākumiem kultūras jomā, veidojot pozitīvu Bauskas novada tēlu un veicinot tā atpazīstamību

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/16

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

17.

Arnolds Šimkus

Par ilggadēju veiksmīgu organizatora darbu, popularizējot dambretes sportu un veicinot Iecavas un Bauskas novada atpazīstamību

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/17

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

18.

Ingrīda Vaisjune

Par degsmi pedagoģiskajā darbā un panākumiem interešu izglītībā, Vecumniekos popularizējot sporta tūrismu un aktīvu dzīvesveidu

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/201

2022/3.17.3/18

17.11.2022.

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

19.

Lāsma Krastiņa

Par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā, pilnveidojot metodisko darbu un veicinot jauno tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā

Bauskas novada pašvaldības 14.12.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/242

2022/3.17.3/19 22.12.2022. Pasniegts Bauskas Valsts ģimnāzijas svinīgā pasākumā veltītā Ziemassvētkiem
20.

Mudīte Savicka

Par ilggadēju prasmīgu pedagoģisko darbību, motivējot skolēnus augstiem sasniegumiem

Bauskas novada pašvaldības 14.12.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/242 2022/3.17.3/20 22.12.2022. Pasniegts Bauskas Valsts ģimnāzijas svinīgā pasākumā veltītā Ziemassvētkiem
21.

Sarmīte Ābelniece

Par ilggadēju teicamu pedagoģisko darbību, nozīmīgu ieguldījumu vēstures mantojuma popularizēšanā un aktīvu dalību starptautiskos projektos

Bauskas novada pašvaldības 14.12.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/242

2022/3.17.3/21 22.12.2022. Pasniegts Bauskas Valsts ģimnāzijas svinīgā pasākumā veltītā Ziemassvētkiem
22.

Dace Prūse

Par radošu pedagoģisko un organizatorisko darbību, saglabājot un popularizējot latviešu kultūras mantojumu

Bauskas novada pašvaldības 25.11.2022. rīkojums Nr. 2022/8.2/229 2022/3.17.3/22 03.12.2022. Pasniegts folkloras kopas “Vecsaule” 40 gadu jubilejas pasākumā