Kopējā Bauskas Industriālā un Loģistikas parka teritorija sasniedz 85ha, no kuriem 70ha paredzēti rūpnieciskai apbūvei, bet 15ha komercapbūvei. Parkā ir izveidota parcelācija ar zemes gabaliem no 1ha līdz 27ha platībā. Zemes gabaliem ir nodrošināti jaunbūvēti pievadceļi, elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūra. Elektrības pieslēgums tiek nodrošināts no 110kV līnijas ar iespēju jaudu palielināt līdz 30MW. Nepieciešamības gadījumā ar pašvaldības atbalstu ir iespējama gāzes apgādes pieslēguma izveide. Apbūves augstums atļauts līdz 7 stāviem ar 150% intensitāti.

 

Teritorija Bauskas Industriālajā un Loģistikas parkā tiek piedāvāta ilgtermiņa nomai uz izdevīgiem nosacījumiem. Pašvaldība atvēta sarunām ar potenciālajiem investoriem par papildus nepieciešamās infrastruktūras izveidi. 

Pirmais Bauskas Industriālā un Loģistikas parka iemītnieks ir Starptautiskais tālbraucēju komplekss, ar kravas automašīnu autostāvvietu, restorāna un viesnīcas projektu.