ĢERBOŅI

Bauskas novada ģerbonis Valsts Heraldikas komisijā apstiprināts 2010. gada 25. martā.

Ģerboņa heraldiskais apraksts: Zilā laukā sudraba ševrons, labajā augšējā stūrī zelta lauva. Ģerboņa zilā krāsa un sudraba ševrons simbolizē upes, kas caurvij novada teritoriju. Zelta lauva ir Bauskas novada administratīvā centra – Bauskas pilsētas simbols. Lauva simbolizē bagātību un labklājību.

Ģerboņa krāsas:

zils - PANTONE 286C

sudrabs - PANTONE 877C

zelts - PANTONE 873C

melns - PANTONE Black C

 

01.07.2021. lēmums nr. 3 (prot. Nr. 1, 2. p.)

Publikācija: Saglabā esošo Bauskas novada ģerboni (01.07.2021.)

 

Pilsētu ģerboņi

Bauskas pilsētas ģerbonis 1925. gada 31. oktobrī apstiprināts Latvijas Republikas Saeimā. Ģerbonī sarkanā laukā attēlots zelta lauva, uz krūtīm sarkans vairogs ar sudraba siju valsts karoga samēros.

Ģerboņa krāsas:

sarkans - PANTONE 186C

sudrabs - PANTONE 877C

zelts - PANTONE 873C

melns - PANTONE Black C

Iecavas pilsētas ģerbonis 2022. gada 1. jūlijā reģistrēts Latvijas Republikas Ģerboņu reģistrā.

Šķērsām četrdalīts sudrabs ar zilu. Uz dalījuma šķērskrusts, šķērsām skaldīts un dalīts – no viena uz otru, tam vidū likts zelta zvans.

Ģerbonī nolasāma Iecavas pilsētas ģeogrāfiskā atrašanās vieta nozīmīgu ceļu krustpunktā. Stilizētais krustojums sastāv no bultām, kas simbolizē Iecavas pilsētas virzību uz attīstību. Zvans jau kopš viduslaikiem simbolizējis katras pilsētas sirdi; šajā simbolā ietverta arī vēsturiska atsauce uz dzelzs apstrādes tradīcijām, kas ar Iecavas vārdu saistījušās hercoga Jēkaba laikā. Zvans aicina, lai Iecavas vārds tālu skan.

Ģerboņa krāsas:

zelts - PANTONE 873C (PANTONE 124C)

sudrabs - PANTONE 877C (PANTONE Cool Gray 4)

zilā - PANTONE 286C

melnā - PANTONE black

Pagastu ģerboņi

Bārbeles pagasta ģerbonis 2021. gada 20. oktobrī apstiprināts Latvijas Republikas Kultūras ministrijā.

Ģerbonī zelta laukā attēlots zaļš izrauts divzaru bārbeles krūms, starp lapām trīs sarkanu sešogu ogu ķekari.

Ģerboņa krāsas:

zelts - PANTONE 873C (PANTONE 124C)

sarkanā - PANTONE 186C

zaļā - PANTONE 341C

melnā - PANTONE Black

Brunavas pagasta ģerbonis 2007. gada 7. jūlijā apstiprināts Latvijas Republikas Kultūras ministrijā.

Ģerbonī sudraba laukā attēlots sarkans vairogs ar piecu zelta gredzenu ķēdi (trīs veseli, divas puses) sijas virzienā. Ģerbonim ir zils dubultsāns.

Ģerboņa krāsas:

zils - PANTONE 286C

sudrabs - PANTONE 877C

zelts - PANTONE 873C

melns - PANTONE Black C

sarkans - PANTONE 186C

Codes pagasta ģerbonis 1999. gada 25. aprīlī apstiprināts Latvijas Republikas Kultūras ministrijā.

Ģerbonī zaļā laukā attēlotas trīs zelta kviešu vārpas.

Ģerboņa krāsas:

zaļš - PANTONE 341C

zelts - PANTONE 873C

melns - PANTONE Black C

Dāviņu pagasta ģerbonis 2015. gada 15. maijā apstiprināts Latvijas Republikas Kultūras ministrijā.

Ģerbonī zilā laukā attēlots joniskais kapitelis.

Ģerboņa krāsas:

zils - PANTONE 286C

sudrabs - PANTONE 877C

melns - PANTONE Black C

Gailīšu pagasta ģerbonis 2006. gada 22. jūnijā apstiprināts Latvijas Republikas Kultūras ministrijā.

Ģerbonī zelta laukā attēloti trīs melni gaiļi.

Ģerboņa krāsas:

zelts - PANTONE 873C

melns - PANTONE Black C

Iecavas pagasta ģerbonis 2022. gada 24. janvārī reģistrēts Latvijas Republikas Ģerboņu reģistrā.

Ģerbonī zilā laukā sudraba šķērskrusts, pēdā zelta zvans; sudraba šaurapmale.

Sudraba šaurais šķērsu krusts zilā laukā simbolizē Iecavas atrašanās vietu jau no seniem laikiem nozīmīgu ceļu krustojumā: ziemeļu-dienvidu virzienā to šķērso maģistrāle VIA Baltica, kas ir viens no deviņiem nozīmīgākajiem Eiropas transporta koridoriem, bet rietumu-austrumu virzienā no Vecumniekiem Jelgavas virzienā pagastam cauri izvijas Zemgales josta, kas savienojas ar Sēliju. Zilā - debesu, tāluma un ūdens krāsa - godina zemgaļu gara cildenumu un ataino saistību ar pagastu šķērsojošo Lielupes labā krasta pieteku Iecavas upi.

Ģerboņa pēdā ir zelta zvans - ļoti ietilpīgs simbols:

  • pirmkārt, tas saistīts ar Iecavas vēsturi: 17.gadsimtā hercoga Jēkaba laikā Dzelzāmurā darbojās dzelzsceplis, vara kaltuve un čuguna lietuve. Divi tajā laikā gatavotie lielgabali vēl tagad apskatāmi Iecavas centrā; kopš 1641.gada joprojām stalta stāv un ar dzidrām zvana skaņām caurbraucējus sveicina Iecavas luterāņu baznīca, kura gadsimtu gaitā gan godā celta, gan pelta nu gaida savu atjaunotni;
  • otrkārt, asociācija ar skolas zvanu uzsver izglītības nozīmi, norādot uz daudzajām izglītības iestādēm;
  • treškārt, zvans simbolizē tautas modināšanu darbam;
  • un, visbeidzot, tas akcentē vēlmi - lai pagasta labā slava tālu skan!

Ģerboņa krāsas:

zelts – PANTONE 873C (PANTONE 131C)

sudrabs – PANTONE 877C (PANTONE Cool Gray 4)

zils – PANTONE 286C

melns – PANTONE black

Īslīces pagasta ģerbonis 2006. gada 28. decembrī apstiprināts Latvijas Republikas Kultūras ministrijā.

Ģerbonis šķelts no kreisās ar zilu šaurspāri; 1.- sudraba laukā četrlapu āboliņa lapa, 2.- piecreiz šķelts no kreisās ar zeltu un melnu.

Ģerboņa krāsas:

zils - PANTONE 286C

zaļš - PANTONE 341C

sudrabs - PANTONE 877C

zelts - PANTONE 873C

melns - PANTONE Black C

Kurmenes pagasta ģerbonis 2021. gada 20. oktobrī apstiprināts Latvijas Republikas Kultūras ministrijā.

Ģerbonis dalīts galvā ar egļu skuju griezumu: sudrabs un zils. Apakšējā laukā zelta sakta ar lodīšu loku.

Ģerboņa krāsas:

zelts - PANTONE 873C (PANTONE 124C)

sudrabs - PANTONE 877C (PANTONE Cool Gray 4)

zils - PANTONE 286C

melns – PANTONE Black

Mežotnes pagasta ģerbonis 2007. gada 16. augustā apstiprināts Latvijas Republikas Kultūras ministrijā.

Ģerbonim zilā laukā sudraba gredzens ar 10 tordējuma vijām.

Ģerboņa krāsas:

zils - PANTONE 286C

sudrabs - PANTONE 877C

melns - PANTONE Black C

Rundāles pagasta ģerbonis 2000. gada 6. maijā apstiprināts Valsts Heraldikas komisijā.

Ģerbonis dalīts pēdā ar purpuru un zeltu, virs tā zelta kronēts pussēdošs lauva, kas ar labo ķepu pietur vairogu.

Ģerboņa krāsas:

zelts - PANTONE 873C

purpurs - PANTONE 208C

melns - PANTONE Black C

Skaistkalnes pagasta ģerbonis 2003. gadā apstiprināts Latvijas Republikas Kultūras ministrijā.

Ģerbonī zilā laukā attēlota zelta lilija.

Ģerboņa krāsas:

zelts - PANTONE 873C (PANTONE 124C)

zils - PANTONE 286C

melns - PANTONE Black

Stelpes pagasta ģerbonis 2021. gada 20. oktobrī apstiprināts Latvijas Republikas Kultūras ministrijā.

Ģerbonī sarkanā mūrētā laukā attēloti trīs sudraba dzirnakmeņi ar melniem dzirnakmens dzelžiem.

Ģerboņa krāsas:

sudrabs - PANTONE 877C (PANTONE Cool Gray 4)

sarkans - PANTONE 186C

melns - PANTONE Black

Valles pagasta ģerbonis 2006. gada 31. jūlijā Latvijas Republikas Kultūras ministrijā.

Ģerbonis skaldīts galvā, dalīts ar mākoņu griezumu: zaļš un zelts; apakšā ritenis ar sešiem spieķiem; no viena uz otru.

Ģerboņa krāsas:

zelts - PANTONE 873C (PANTONE 124C)

zaļš - PANTONE 341C

melns - PANTONE Black

Vecsaules pagasta ģerbonis 2015. gada 12. maijā apstiprināts Latvijas Republikas Kultūras ministrijā.

Ģerbonis šķelts no kreisās ar sudraba viļņotu spāri: zils un zaļš; augšā zelta saule

Ģerboņa krāsas:

zils - PANTONE 286C

sudrabs - PANTONE 877C

zaļš - PANTONE 341C

zelts - PANTONE 873C

melns - PANTONE Black 

Vecumnieku pagasta ģerbonis 2001. gadā apstiprināts Latvijas Republikas Kultūras ministrijā.

Ģerbonim uz sudraba fona divas sakrustotas purpura krāsas lilijas ar zaļām lapām.

Ģerboņa krāsas:

sudrabs - PANTONE 877C (PANTONE Cool Gray 4)

zaļš - PANTONE 341C

purpurs - PANTONE 208C

melns - PANTONE Black

KAROGI

Bauskas novada karogs ir taisnstūrveida materiāls ar divām horizontālām joslām, augšējā josla – sudraba krāsā, apakšējā josla – zilā krāsā. Vidū Bauskas novada ģerboņa attēls ar sudraba krāsas atdalošo kontūru ap ģerboni.

Karoga krāsas:

zils - PANTONE 286C

melns - PANTONE BlackC

sudrabs - PANTONE 877C

zelts - PANTONE 873C

Pilsētu karogi

Bauskas pilsētas karogs ir taisnstūrveida materiāls ar divām horizontālām joslām, augšējā josla baltā krāsā, apakšējā josla dzeltenā krāsā, vidū Bauskas pilsētas ģerboņa attēls.

Karoga krāsas:

Zelts - PANTONE 873C

Sarkans - PANTONE 186C

Dzeltens - PANTONE 124C

Melns - PANTONE Black C

Iecavas pilsētas karogs ir balts ar zilu horizontālu svītru, uz kura centrā novietots Iecavas pilsētas ģerbonis. Balti–zili–balto svītru attiecības ir 2:1:2, platuma un garuma attiecības ir 1:2.

Karoga krāsas:

zelts - PANTONE 873C (PANTONE 124C)

sudrabs - PANTONE 877C (PANTONE Cool Gray 4)

zils- PANTONE 286C

balts - PANTONE white

 

28.04.2022. lēmums nr.227 (prot. Nr.8, 13.p.)

Pagastu karogi

Iecavas pagasta karogs ir taisnstūra formas, vertikāli dalīts uz pusēm. Viena puse karoga ir dzeltenā, bet otra - zilā krāsā. Karoga vidū attēlots pagasta ģerbonis.

Karoga krāsas:

zelts - PANTONE 873C (PANTONE 131C)

sudrabs - PANTONE 877C (PANTONE Cool Gray 4)

zils - PANTONE 286C

melns - PANTONE black

HIMNAS

Iecavas pilsētas himnas “Pilsētā dzimtajā” autors ir M. Pelsis.

 

Himnas vārdi:

Kur lielceļš cauri sen jau vijas,

Uz jūru sen kur upe plūst.

Ik rītu pilsēta šeit mostas,

Ik rītu vecāka un gudra kļūst.

 

Ik rītu ļaudis savās gaitās steidzas,

Jau daudzus simtus gadu notiek tā.

Šeit vienam gaitas sākas, otram beidzas,

Bet tā jau šajā dzīvē notiekas.

 

Piedz.

Pilsētā – dzimtajā,

Šeit paiet laiks un jūtos labi es - savējais.

Pilsētā – savējā,

lai notiek tā, lai katram labi šeit - Iecavā.

 

Šeit katrs akmens man ir zināms

Un katra iela, grāvis, stabs.

No skolas iemīts ceļš uz mājām,

Šeit mani draugi un es pats.

 

Šeit lielceļš cauri sen jau vijas,

Un sen uz jūru upe plūst.

Šī vieta skaistāka par citām,

Par cilvēkiem šeit ļaudis kļūst.

 

28.04.2022. lēmums nr.227 (prot. Nr.8, 13.p.)

VIZUĀLĀ IDENTITĀTE

Šobrīd notiek darbs Bauskas novada vizuālās identitātes izstrādei.

Pārejas periodā, kamēr tiek izstrādāta jaunizveidotā Bauskas novada vizuālā identitāte, tiek izmantota 2020. gadā izstrādātā vizuālā identitāte Bauskas novadam.

Logotipu veido savienoti B burti: Bauska kā dažādu fizisku un domātu ceļu satikšanās punkts. Fizisku ceļu, domu ceļu un cilvēcisku ideju ceļu saskarsmes punkts. Iedomāts ceļu viadukts, kurš varētu tikt pielīdzināts skaitlim 8. Tas apgrieztā veidā simbolizē bezgalību. Kustību. Attīstību. Līnijas ved skatienu sev līdzi un veicina simbola dinamiku.

Bauska – kur satiekas. Vieta, kur satiekas jaunais ar veco, vēsture ar modernismu, metālmūzika ar kantrī, latvieši ar lietuviešiem, Mūsa ar Mēmeli. Te satiekas draugi, domubiedri, biznesa partneri. Bauska ir pilsēta ar savu nervu, izteiktu kopā būšanu.

Bauskas zīmola vizuālās identitātes vadlīnijas


 

 

 

 

 

 

 

Publikācijas par šo tematu

Kolektīvais iesniegums par vizuālās identitātes saglabāšanu

Lai uzturētu vietējās kopienās izveidojušos lokālpatriotismu, Iecavas apvienības pārvaldei ir saglabāta vizuālā identitāte (logotips), kas pirms administratīvi teritoriālās reformas 2016. gadā tika izstrādāta un apstiprināta Iecavas novadam.

Logotipa pamatu veido grafiskā zīme - neregulārs ovāls - ar krāsu pārejām, kas simboliski pastiprina logotipa vēstījumu, ka Iecavas pilsētas un pagasta teritorija ir auglīga un vide ir labvēlīga iedzīvotājiem, vārda elements (priedēklis) «IE», kas palīdz veidot jaunus vārdus, un tekstuālā daļa.

Logotipam ir deviņi krāsu varianti, kas simbolizē Iecavas pilsētai un pagastam nozīmīgas jomas. Identitātes pamatkrāsa ir zaļā. Kā papildkrāsas tiek lietotas zilā, oranžā, brūnā, rozā, sarkanā, tirkīza, violetā un dzeltenā, kur zaļā simbolizē novadu, zilā - pašvaldību, oranžā – uzņēmējdarbību, brūnā – sabiedrību, rozā – izglītību, sarkanā – kultūru, tirkīza – sportu, violetā – jauniešus, dzeltenā attīstību. Krāsu papildina attiecīga tekstuālā daļa: zaļā – Iecava, zilā – Iecava iedzīvina, oranžā – Iecava iegūst, brūnā – Iecava iesaistās, rozā – Iecava iemāca, sarkanā – Iecava iedvesmo, tirkīza – Iecava iekustina, violetā – Iecava iesakņojas, dzeltenā – Iecava iegulda.

Vizuālā identitāte tiek izmantota Iecavas apvienības pārvaldes sociālo mediju kontos, lokāla rakstura informācijas atspoguļošanai (piemēram, kultūras un sporta pasākumi), kopā ar novada identitāti (blakus lokālā grafiskā zīme un novada ģerbonis) – lai vienlaikus nodrošinātu precīzi mērķētu, decentralizētu komunikāciju un arī stiprinātu vietējo kopienu piederības sajūtu Bauskas novadam.

Vizuālās identitātes grafiskā risinājuma izstrādi veica SIA «sem.lv». Vizuālās identitātes dizains veidots, pamatojoties uz 2016. gadā īstenotā ideju konkursa rezultātiem - uzvarētāja Naura Cinovica izstrādāto darbu. Vizuālo identitāti izstrādājot, vērā ņemtas arī citu konkursa dalībnieku, vērtēšanas komisijas un novada iedzīvotāju izteiktās domas par to, kas simbolizē Iecavas novadu, kas ir tā vērtības: aktīvi iedzīvotāji, daba, lauksaimniecība, labvēlīga vide attīstībai un uzņēmējdarbībai, tradīciju izkopšana, atbalsts, miers, izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums.

28.04.2022. lēmums nr.227 (prot. Nr.8, 13.p.)

Rundāles apvienības pārvaldes vizuālajai identitātei izmantots atvasināts lokālās preču atpazīstamības zīmes “Kronēts Rundālē” logotips ar uzrakstu “Rundāle”.

Logotipā atainots Rundāles pagasta un bijušā Rundāles novada ģerboņa pamatelements – ar zelta kroni kronēts lauva, kas ar labo ķetnu tur vairogu.

Vecumnieku apvienības pārvaldes vizuālajai identitātei tiek izmantots bijušā Vecumnieku novada ģerboņa elements – stilizēts dārza lilijas zieds, purpura krāsā.