2022. gada 26. maija sēdē Bauskas novada dome pieņēma lēmumu par Bauskas novada apbalvojumu dibināšanu ar mērķi apzināt, novērtēt, izteikt atzinību un godināt privātpersonas, juridiskās personas un personu grupas par nozīmīgu ieguldījumu un sevišķiem nopelniem Bauskas novada labā.  

Pretendentus Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma “Zelta ozols”, “Bauskas novada Gada cilvēks”, Goda raksts un Atzinības raksts piešķiršanai var izvirzīt Bauskas novada domes deputāti, valsts un pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji, nevalstiskās organizācijas, profesionālās asociācijas, fiziskas un juridiskas personas.

Rakstiskus apbalvojuma pieteikumus adresētus Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu komisijai visa gada garumā var iesniegt Bauskas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, vai elektroniski, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@bauskasnovads.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Rakstveida pieteikumus apbalvojumiem Goda raksts un Atzinības raksts var iesniegt arī citos Bauskas novada valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros.


JAUTĀJUMU GADĪJUMĀ AICINĀM SAZINĀTIES:

Andra Matuļenko

Sabiedrisko attiecību speciāliste - Uzvaras iela 1, Bauska
andra.matulenko [at] bauskasnovads.lv