Lai iedzīvotājiem nodrošinātu ērti pieejamu informāciju par atkritumu dalītas vākšanas iespējām visā Latvijas teritorijā, Valsts vides dienests sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts reģionālās attīstības aģentūru ir izveidojuši vienotu tīmekļvietni www.skiroviegli.lv

“Šķiro viegli” ļauj iedzīvotājiem ērti atrast sev tuvākās atkritumu dalītas vākšanas vietas, saņemt nepieciešamo informāciju par atkritumu veidiem, kas attiecīgajā vietā tiek pieņemti.

attēls