Veids
Kultūras iestādes
Vieta
Rundāles pagasts

Sandra Kerēvica

Tautas nama vadītāja - Svitenes tautas nams
sandra.kerevica [at] bauskasnovads.lv
Svitenes tautas nams

Adrese:

“Gaismas”, Svitene, Svitenes pag., Bauskas nov., LV-3917

Sociālo mediju profili:

Svitenes tautas nams

AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVI UN INTEREŠU GRUPAS

Folkloras kopa “Svitene”
Svitenes folkloras kopa

Vadītājs: Leons Zarāns

Kontakti: +371 29323490

Nodarbību laiki: trešdiena 16.30-21.00, Svitenes tautas namā

 

Folkloras kopa "Svitene" dibināta 1998.gada oktobrī. Kopa pieņēmusi savu nosaukumu no Svitenes pagasta nosaukuma. Kopas pirmā vadītāja Skaidrīte Kuķalka par novada savdabības aizsardzību un kopšanu 2001.gadā ir saņēmusi Lielo Folkloras gada balvu.

 

 

Kopas radošā darbība balstīta uz Zemgales novada tautas dziesmu izpēti un popularizēšanu.

Svitenes amatierteātris “Šurumburums”
Šurumburums

Režisore: Ilga Vaičūne

Kontakti: +371 26012802

Nodarbību laiki: ceturtdiena 19.00-21.00, Svitenes tautas namā

 

Amatierteātris “Šurumburums” savu darbību uzsāka 2006. gadā, bet teātra spēlēšanas tradīcijas Svitenē ir ļoti  senas. Kolektīva sastāvs ir mainīgs, aktieri  ir visdažādāko profesiju pārstāvji, kuru sirdij tuvs teātris, kuri vēlas sevi radoši izpaust, iepriecinot skatītājus ar dažādām lomām.

 

Turpinot  iedibinātās teātra tradīcijas, šurumbururieši  jau no paša sākuma iemantoja skatītāju mīlestību caur komēdijām un  skečiem. Savā pastāvēšanas laikā ir radīti daudzi skatuviski spilgti momenti, apceļots savs novads un priecēti kaimiņu novadu skatītāji. Ar panākumiem esam piedalījušies  amatierteātru iestudējumu skatēs un festivālos. Šurumburiešu sūtība ir maksimāli realizēt to potenciālu, kas ir katrā aktierī, un pietuvoties skatītāju dvēselei.

 

Dažādu personāžu atveidošana dod daudzkrāsainus emocionālus pārdzīvojumus, kurus sadzīvē ne vienmēr var saņemt. Kopā  mēs veidojam izrādi, smejamies, runājam, svinam svētkus un lieliski pavadām laiku, kolektīvā, kurā ikviens tiek novērtēts, gaidīts un mīlēts.

Sieviešu koris “Runda”
Koris Runda

Diriģente: Ingrīda Zemļinska

Kontakti: +371 27790510

Koncertmeistare - Irēna Saltā

Kora vecākā - Santa Poriņa

Nodarbību laiki: otrdiena 18.30-20.30, Rundāles MFC

 

Sieviešu koris "Runda" izveidots 2011.gada 4.oktobrī, kurā dzied vairāk kā 20 dāmas.

 

Kolektīvs gatavojas  Vispārējiem Dziesmu un deju svētkiem, piedalās Rundāles pagasta un dažādos Latvijas koru pasākumos. Koris muzikāli sadarbojas ar dažādiem Latvijas koriem, kopā dziedot un uzņemot viesus. Laipni aicinātas dziedošas dāmas visās balsīs!

Senioru deju kolektīvs “Šurpu turpu”
Šurpu Turpu Svitene

Vadītāja: Aiga Vangale

Kontakti: +371 26001208

Nodarbību laiki: pirmdiena 19.00-21.00, piektdiena 19.00-21.00

 

2006. gada pavasarī reizē ar pirmajiem pavasara vēstnešiem sviteniešu sirdīs pamodās dejotprieks. Radās senioru deju kopa ,,Šurpu Turpu", kuras pamatsastāvā bija piecu ģimeņu pāru dejotāji. Pievienojās arī citi interesenti.

 

Tā kopā esam nodejojuši 16 gadus. Bijušas daudzas un dažādas dejas, kuras patikušas un kuras ne tik tīkamas, jo ir  bijis grūti apgūt dejas soļus. Esam ļoti atšķirīgi, katrs ar savu raksturiņu, taču mūs vieno dejotprieks, draudzība, atraktivitāte, radošums un spēja tikt pāri grūtībām dažādās dzīves situācijās. Protam pasniegt roku, uzmundrināt ar labu vārdu, dažreiz arī sabārties, pateikt kādu stingrāku vārdu, ja tas ir nepieciešams.

 

Lepojamies, ka esam piedalījušies trijos Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos Rīgā, dejojuši Doma laukumā, esam dejojuši senioru deju festivālos Kuldīgā, Jūrmalā, Ikšķilē, Ventspilī.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rundāle”
VPDK Rundāle Svitene

Vadītāja: Aiga Vangale

Kontakti: +371 26001208

Nodarbību laiki: otrdiena 19.00-21.00, ceturtdiena 19.00-21.00, Pilsrundāles vsk. zālē

 

Rundāles jokaidī ku’ foršie dancotāji jau desmit gadus dzirksteļo ar nemainīgu pārliecību – viens par visiem un visi par vienu!

 

Smeļamies enerģiju izdejotajās senajās spēka zīmēs un senču gudrībā. Tas nolasāms gan mūsu acīs, gan ierakstīts sirdī! 18 sirdspuksti trīsceturtdaļtaktsmērā, 180 nostiepti kāju pirksti ik dejas solī, iztaisnoti pleci un zemgaliskā lepnumā piepacelti zodiņi. 36 dzirdīgas ausis un smaidīgas acis!

 

Liekot roku uz meičuku sirdīm un brašajiem danču briežu pleciem, varam apliecināt, ka esam gatavi – smaidīt, nostiept pirkstgalus, skatīties acīs un visas polkas sākt ar palēcienu!

 

Facebook

Bērnu deju kolektīvs “Šurpīši turpīši”

Vadītāja: Velta Kočajeva

Kontakti: +371 29375189

Nodarbību laiki: otrdiena 18.30-20.00, Svitenes tautas namā

 

Kolektīvā darbojas bērni no 3 līdz 10 gadu vecumam, sastāvs katru gadu mainās, skolas bērni aiziet, mazie nāk klāt. Kolektīvs ļoti draudzīgs, organizējam paši savus svētkus: Ziemassvētkus ar Ziemassvētku vecīti, dzimšanas dienas u.c. Patīk sevi parādīt, ar lielu prieku piedalāmies pasākumos, uz kuriem aicina. Katru gadu piedalāmies Bērsteles lielajā bazārā. Mūsu devīze: mazie darbiņi palīdz darīt lielos darbus.