Bauskas novada Uzņēmēju gada balva 2023

Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Bauskas novada uzņēmējus, kuri, godprātīgi darbojoties savā nozarē, veicina labas uzņēmējdarbības prakses piemērus, vienlaikus attīstot gan uzņēmumu, gan novada uzņēmējdarbības vidi, kā arī sekmē uzņēmuma un novada tēla popularizēšanu.

Konkursa pieteikumu pieņemšana notiek no kārtējā gada 1. jūnija līdz 30.jūnijam:

  • iesūtot pa pastu izdrukātu un aizpildītu pieteikumu Bauskas novada pašvaldībai, Uzvaras ielā 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3921;
  • nosūtot aizpildītu pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, uz e-pastu: pasts@bauska.lv ar norādi “Pieteikums konkursam “Bauskas novada Uzņēmēju gada balva””;
  • aizpildot elektronisku pieteikuma formu pašvaldības interneta mājaslapā www.bauskasnovads.lv, sadaļā Uzņēmējdarbība – Bauskas novada Uzņēmēju gada balva;
  • iesniedzot aizpildītu pieteikuma anketu Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros:
  • Bauskas novada pašvaldībā, Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901;
  • Vecumnieku apvienības pārvaldē, Rīgas ielā 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933;
  • Iecavas apvienības pārvaldē, Skolas ielā, 4–40, Iecava, Bauskas novads, LV-3913;
  • Rundāles apvienības pārvaldē, Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921.

2023. gada 25.maija domes sēdē tika apstiprināts konkursa nolikums, kurā ir veiktas izmaiņas gan nominācijās, gan pretendentu iesniegšanas kārtībā. Kopumā uzņēmēji tiks godināti astoņās nominācijās –Gada amatnieks/mājražotājs, Gada jaunais uzņēmējs, Gada tirgotājs/pakalpojumu sniedzējs, Gada skolēnu mācību uzņēmums, Gada tūrisma pakalpojuma sniedzējs, Labākais darbs devējs, Novada tēla popularizētājs, Uz sociālām vērtībām balstīts uzņēmējs.

Nominācijā “Gada skolēnu mācību uzņēmums” pretendentus iesniegs novada mācību iestādes, “Labākais darba devējs” – iedzīvotāji - darbinieki, “Gada amatnieks / mājražotājs”, “Gada tirgotājs / pakalpojumu sniedzējs”, “Gada tūrisma pakalpojuma sniedzējs” – iedzīvotāji- pakalpojuma saņēmēji, savukārt pārējās nominācijās – ar uzņēmējdarbību saistītas institūcijas.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Bauskas novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra uzņēmējdarbības speciālisti Baibu Valdmani, e-pasts: baiba.valdmane@bauskasnovads.lv, tālr. +371 28343312.

uzņēmēju gada balva vizuālis

Uzņēmējdarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem pašvaldības ilgtspējīgai izaugsmei un nozīmīgs iedzīvotāju labklājības un dzīves līmeņa pieauguma veicinātājs. Bauskas novada pašvaldība izprot uzņēmējdarbības devumu un novērtē šīs nozares ieguldījumu novada attīstībā. Lai izteiktu pateicību un godinātu Bauskas novada uzņēmējus, kuri, aktīvi strādājot savā nozarē, sekmē novada ekonomisko attīstību un novada iedzīvotāju labklājību, 2015.gadā Bauskas novada pašvaldība sadarbībā ar  Bauskas novada uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi un Biedrību "Uzņēmēju klubs "Bauska 97"" iedibināja jaunu tradīciju - orgnaizēt konkursu "Bauskas novada uzņēmēju Gada balva", kas novembra mēnesī rezultējas ar godināšanas pasākumu "Bauskas novada uzņēmēju Gada balva".

Elita Priedniece

Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja
elita.priedniece [at] bauska.lv