Platība – 97,6 km2

Bārbeles pagasts ir viena no Vecumnieku novada administratīvajām teritorijām Iecavas un Misas starpupē. Robežojas ar sava novada Stelpes, Skaistkalnes, Kurmenes un Valles pagastiem un Bauskas novada Vecsaules pagastu. Pagasta centrs atrodas Bārbelē.

Apdzīvotās vietas: Bārbele, Gaisma, Zemitāni.

Caur pagastu tek Dzērvītes, Iecavas, Milupītes un Misas upes. Pagastu šķērso autoceļi P87 Bauska - Aizkraukle un P89 Ķekava - Skaistkalne.

VĒSTURE

Bārbeles pagastā senākais zināmais vēstures piemineklis ir 12.gs. celtais zemgaļu Pilveru pilskalns, kurš nopostīts pēc pēdējās zemgaļu sacelšanās 1321. gadā.

1567. gada 28. februārī landtāga lēmumā par baznīcas celtniecību pagasts nosaukts “Barbarischen Vakken” (Barbariskais novads), bet turpmākajos gados vācu valodā pagasta oficiālais nosaukums bija Barben, bet krievu valodā Barbernskij. Latviešu avīzes 19.gs. pagastu dēvēja par Bārbeli. Pēc Latvijas valsts izveidošanās, pagasts oficiāli kļuva par Bārbeles pagastu.
Bārbeles centrs veidojies ap Bārbeles baznīcu. Tagadējā – trešā baznīca celta 1789. gadā un paplašināta 1883. gadā. Reizē ar baznīcu tika izveidota mācītājmuiža. Tagadējā mācītājmuižas ēka celta 1843. gadā. 1853. gadā Bārbeles baznīcā kā laulāts pāris uzsaukti dzejnieka Raiņa vecāki Dārta Grikovska un stelpietis Krists Pliekšāns. Baznīcas altāris, kuru rotā 1872. gadā Berlīnes mākslinieka profesora Lociollota de Marsa darinātā altārglezna “Kristus pie krusta”, ir valsts nozīmes mākslas darbs.

Kapsētā pie Bārbeles baznīcas paceļas vareni pieminekļi Raiņa mātes radiniekiem – Odiņu dzimtai. Interesantākais piemineklis veltīts Mārtiņam Odiņam, kurš visu kroņa ļaužu vārdā 1855. gadā piedalījās cara Aleksandra II kronēšanā Maskavā un tur arī mira. Piemineklis ir attēlots kā ozola stumbrs, kuru apvij čūska. Tā savukārt ir iekodusies savā astē. Ozola stumbrs apzīmē dzimtu, kuras locekļi kā ozola zari cits pēc cita aiziet nebūtībā, bet čūska, kas satvērusi savu asti, simbolizē mūžību. Tas ir aplis, kam nav ne sākuma, ne gala. Čūskas attēls uz pieminekļa veicinājis vairāku nostāstu rašanos.
Bārbelē ir bijusi vecākā ārstniecības iestāde Latvijā. 1561. gadā hercogs Jēkabs liek uzcelt peldu māju pie sēravota, bet 1739. gadā tiek izveidota dziedniecības iestāde. Avots bija spēcīgākais no zināmiem avotiem Latvijā. Dziedniecības iestāde darbojās līdz pat Otrajam pasaules karam.

1871. gada 10. novembrī tika atklāta Bārbeles draudzes Mārtiņa skola. Skola darbojās līdz 2012. gadam. Tagad skolas ēku savā pārziņā pārņēmusi Bruknas “Kalna svētību kopiena”. Skolas ēkā ir arī pagasta muzejs.
Bārbeles pagastā no 2009. gada darbojas “Ausekļa dzirnavu” brīvdabas muzejs, kurā katru gadu notiek Sējas un Pļaujas svētki. Rukšu ezera tuvumā atrodas zemgaļu sēta “Everti”. Sēta ir valsts nozīmes Tautas celtniecības piemineklis. 1995. gada 15. septembrī “Everti” saņēma Eiropas Padomes Eiropas kultūras mantojuma karogu. “Evertos” iekārtota gleznotāja N. Rutkovska piemiņas istaba.

Bārbeles pagasts ietilpst aktīvā karsta reģionā. Starp Bārbeles ezeru un Stelpes pagasta centru vairāku kvadrātkilometru platībā konstatēta iespaidīga gravitācijas anomālija – teritorija ar maksimālu zemes pievilkšanas spēku. Šajā teritorijā ietilps arī Zāļezera purvs, kas ir “Natura 2000” aizsargājamā teritorija. Bārbeles pagastā atrodas Bauskas apkaimē lielākā dabiskā ūdenskrātuve – Rukšu ezers ar peldošo salu.
Apdzīvojuma blīvums Bārbeles pagastā ir 8.55 cilv./km2, Latvijā kopējais rādītājs ir 36,6 cilv./km2. Nākas secināt, ka Bārbeles pagasta rādītājs ir gandrīz trīs reizes mazāks. Mazais iedzīvotāju blīvums varētu būt saistīts ar Bārbeles pagasta mežainību, jo mežu teritorijas sastāda gandrīz pusi no pagasta kopējās platības.

Bārbeles pagasta nodaļa

barbele [at] vecumnieki.lv