• Jauniešu domes priekšsēdētāja - Anastasija Ļadkova, tār. 26831160.
  • Jauniešu domes priekšsēdētājas vietniece - Selīna Bogdane, tālr. 28344079.
  • Jauniešu domes protokoliste - Laura Libere.

Jauniešu domes e-pasts: jauniesu.dome@bauskasnovads.lv