BUDŽETA GROZĪJUMI APSTIPRINĀTI ar Bauskas novada domes 30.11.2023. sēdes lēmumu Nr. 503 (protokols Nr.14, 15. p.).

Par saistošo noteikumu Nr. 23 tehniska rakstura precizējuma publicēšanu.


BUDŽETA GROZĪJUMI APSTIPRINĀTI ar Bauskas novada domes 28.09.2023. sēdes lēmumu Nr. 419 (protokols Nr.12, 25. p.).


BUDŽETA GROZĪJUMI APSTIPRINĀTI ar Bauskas novada domes 27.07.2023. sēdes lēmumu Nr. 307 (protokols Nr.8, 9. p.) 


BUDŽETA GROZĪJUMI APSTIPRINĀTI ar Bauskas novada domes 25.05.2023. sēdes lēmumu Nr. 218 (protokols Nr.6, 12. p.) 


2023. gada BUDŽETS APSTIPRINĀTS ar Bauskas novada domes 30.03.2023. sēdes lēmumu Nr.107 (protokols Nr.4, 2. p.) 

Par Bauskas novada pašvaldības 2023.gada budžetu - Latvijas Vēstnesis (vestnesis.lv)