Mācību jomu koordinatori Bauskas novadā 2023./2024. m.g. 

Joma

Vārds, uzvārds

e-pasta adrese

Valodu mācību jomas koordinatore 

Guna Megi

guna.megi@bauskasnovads.lv

Valodu mācību jomas koordinatore /svešvaloda/

Vita Ķērpe

vita.kerpe@bauskasnovads.lv

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatore 

Antra Pāruma

antra.paruma@bauskasnovads.lv

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas koordinatore /Mūzika/

Antra Balgalve

antra.balgalve@bauskasnovads.lv

Dabaszinātņu mācību jomas koordinatore 

Alda Baranova

alda.baranova@bauskasnovads.lv

Matemātikas mācību jomas koordinators 

Dmitrijs Jemeļjanovs

dmitrijs.jemeljanovs@bauskasnovads.lv

Tehnoloģiju mācību jomas koordinatore 

Irina Kirkila

irina.kirkila@bauskasnovads.lv

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatore 

Aiva Aišpure

aiva.aispure@bauskasnovads.lv

Pirmsskolas mācību jomas koordinatore 

Olita Strazdiņa

olita.strazdina@bauskasnovads.lv

Sākumskolas mācību jomas koordinatore 

Inta Šarikova

Inta.sarikova@bauskasnovads.lv

Iekļaujošās izglītības koordinatore 

Linda Griška

linda.griska@bauskasnovads.lv

Izglītības tehnoloģiju mentors pašvaldībā 

Uldis Šķirmants

uldis.skirmants@bauskasnovads.lv

Plašākas skolēnu pieredzes

Aija Vangale

aija.vangale@bauskasnovads.lv