Mācību jomu koordinatori Bauskas novadā 2023./2024. m.g. 

Joma

Vārds, uzvārds

e-pasta adrese

Veselības un fiziskās aktivitātes

Aiva Aišpure

aiva.aispure@bauskasnovads.lv

Sociālās un pilsoniskās

Antra Pāruma

antra.paruma@bauskasnovads.lv

Kultūras izpratnes un pašizpausmes (Mūzika)

Antra Balgalve

antra.balgalve@bauskasnovads.lv

Dabaszinātņu

Alda Baranova

alda.baranova@bauskasnovads.lv

Iekļaujošās izglītības

Linda Griška

linda.griska@bauskasnovads.lv

Matemātikas

Dmitrijs Jemeļjanovs

dmitrijs.jemeljanovs@bauskasnovads.lv

Valodu (Svešvaloda)

Vita Ķērpe

vita.kerpe@bauskasnovads.lv

Sākumskolas

Madara Lasmane

madara.lasmane@bauskasnovads.lv

Izglītības tehnoloģiju mentora

Uldis Šķirmants

uldis.skirmants@bauskasnovads.lv

Pirmsskolas

Olita Strazdiņa

olita.strazdina@bauskasnovads.lv

Valodu (latviešu valoda)

Guna Megi

guna.megi@bauskasnovads.lv

Plašākas skolēna izglītības pieredzes

Aija Vangale

aija.vangale@bauskasnovads.lv

Tehnoloģiju

Irina Kirkila

irina.kirkila@bauskasnovads.lv