Mācību jomu koordinatori Bauskas novadā 2022./2023. m.g. 

Mācību joma

Vārds, uzvārds 

e-pasta adrese

Iestāde, amats, kurā vecumposmā strādā

Valodu mācību jomas koordinatore 

Anitra Taurene 

anitra.taurene@bauska.lv

Iecavas vsk., latv.val.un lit..5-12.kl 

Valodu mācību jomas koordinatore /svešvaloda/

Vita Ķērpe 

vita.kerpe@bauska.lv

Iecavas vsk., angļu val., 5.-12.kl. 

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatore 

Antra Pāruma

antra.paruma@bauska.lv

Iecavas vsk., vācu val.skolotāja

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas koordinatore /Mūzika/

Antra Balgalve

antrabalgalve@inbox.lv

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas koordinatore /Teātra māksla/

 

 

 

Dabaszinātņu mācību jomas koordinatore 

Alda Baranova 

alda.baranova@bauska.lv

Bauskas v.ģ, bioloģija, 7.-12.kl. 

Matemātikas mācību jomas koordinators 

Dmitrijs Jemeļjanovs 

dmitrijs.jemeljanovs@bauska.lv

Bauskas v.ģ., matemātika, fizika, 10.-12.kl. 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatore 

Aiva Aišpure 

aiva.aispure@bauska.lv

Bauskas v.ģ, sports un veselība, 1.-12.kl 

Pirmsskolas mācību jomas koordinatore 

Ilvija Špundzāne 

ilvija.spundzane@bauska.lv

Vecumnieku vsk., direktora vietniece pirmsskolas izgl.j. 

Sākumskolas mācību jomas koordinatore 

Santa Nākmane 

santa.nakmane@bauska.lv

Bauskas v.ģ, sākumskola 1.-3.kl., matemātika 4.-6.kl. 

Iekļaujošās izglītības koordinatore 

Linda Griška 

linda.griska@bauska.lv

Iecavas pam.,speciālais ped., logopēds 

Izglītības tehnoloģiju mentors pašvaldībā 

Uldis Šķirmants 

uldis.skirmants@bauska.lv

Kandavas Lauks-bas tehn. pedagogs 

Plašākas skolēnu pieredzes

Natālija Matulēviča

natalija.matulevica@bauska.lv

Bauskas 2 vsk., direktora vietnieks audzināšanas darbā, vizuālā māksla