Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas un īstenošanas procesā. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies, kā arī tiktu piedāvātas atbalsta iespējas sabiedrības iniciatīvu īstenošanai.

Publiskā pārvalde darbojas vairākos līmeņos, un pašvaldība ir tas pārvaldes līmenis, kurš ir vistuvākais iedzīvotājiem. Pētījumi liecina, ka no publiskā sektora iestādēm savai pašvaldībai iedzīvotāji uzticas vairāk Latvijā un citās ES valstīs. Pašvaldība vēlas noskaidrot savu iedzīvotāju viedokli un idejas, lai pieņemtu pārdomātākus lēmumus, lai sekmētu uzticēšanos savam darbam, kā arī lai stiprinātu vietējo demokrātiju.

Savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu. Aicinām iedzīvotājus paust savu viedokli par risināmajām problēmām, pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu un pašvaldības saistošo noteikumu un lēmumu projektiem.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona Jums palīdzēs neskaidrību gadījumā:

Laura Ārente

Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta vadītāja
laura.arente [at] bauskasnovads.lv

Vēstule pašvaldībai

Iespēja elektroniski nosūtīt vēstuli
Skatīt vairāk

Mobilā lietotne "Bauskas novads"

Jaunumi, ziņojumi pašvaldībai, pakalpojumi, kontaktinformācija, piedāvājumi
Skatīt vairāk

Iedzīvotāja karte

Izsniegšana, priekšrocības, piedāvājumi
Skatīt vairāk

Publiskās apspriešanas par attīstības jautājumiem

Informācija par aktualitātēm pašvaldības attīstības plānošanā
Skatīt vairāk

Iedzīvotāju aptaujas

Aktuālās iedzīvotāju aptaujas un rezultāti.
Skatīt vairāk

Līdzdalības budžets

Informācija par līdzdalības budžeta procesu pašvaldībā
Skatīt vairāk

Atbalsts sabiedrisko organizāciju iniciatīvām

Aktuālie un noslēgtie projektu konkursi, kā arī cita veida atbalsts NVO
Skatīt vairāk

Iedzīvotāji veido savu vidi

Informācija par projektu konkursā "Iedzīvotāji veido savu vidi" īstenotajiem projektiem, nolikums, pieteikuma veidlapa
Skatīt vairāk

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes

Padome ir instruments vietējo iedzīvotāju vajadzību apzināšanai, priekšlikumu izskatīšanai un pašvaldības informēšanai par iedzīvotāju priekšlikumiem.
Skatīt vairāk

Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome

Informācija par Uzņēmējdarbības konsultatīvo padomi
Skatīt vairāk

Saistošo noteikumu projekti

Iedzīvotāji rakstveidā aicināti izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektiem.
Skatīt vairāk

Bauskas novada vēlēšanu komisija

Informācija par Centrālās vēlēšanu komisijas darbu un kontaktinformācija Bauskas novadā
Skatīt vairāk

Klaiņojošie dzīvnieki novadā

Informācija, kur un kam zvanīt, ja pamana klaiņojošus dzīvniekus. Informācija, kur izķertie dzīvnieki nogādāti, tālruņa numurs
Skatīt vairāk