Veids
Kultūras iestādes
Vieta
Vecumnieku pagasts

Sandra Vēvere

Tautas nama vadītāja
sandra.vevere [at] bauskasnovads.lv
Misas tautas nams

Adrese:

Misas tautas nams, Misa,  Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3906

Sociālo mediju profili:

Facebook

Darbinieki:

Tehniskā darbiniece: Sandra Mora, Tālr. +371 26483403

Par iestādi:

Pirmsākumi meklējami 20 gs. 60 gados, kad tika dibināta Misas kūdras fabrika. Viss sākās mazā dzīvojamajā telpā un milzīgā entuziasmā. 1971. gadā tika uzcelta tieši kultūrai domātā celtne, bet, saistībā ar fabrikas reorganizāciju, 1994. gadā kultūras iestādi atdod Vecumnieku pagasta pašvaldībai.

Iestādes uzdevumi ir Īstenot vienotu Valsts un novada kultūrpolitikas stratēģiju Bauskas novadā, nodrošināt kultūras mantojuma aizsardzību un attīstību, sekmēt tautas mākslas kolektīvu darbību un attīstību, rūpēties par Misas iedzīvotāju pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu

Iestādē tiek organizētās brīvā laika aktivitātes (mākslinieciskās pašdarbības pulciņi, atpūtas un izklaides pasākumi), izglītojoši un informatīvi pasākumi (lekcijas un jaunākā informācija, tikšanās ar dažādu institūciju pārstāvjiem). Tie svinēti valsts svētki, tradicionālie pagasta svētki, atpūtas, izklaides, izglītojoši pasākumi dažādām iedzīvotāju grupām.

AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVI UN INTEREŠU GRUPAS

DIENA

LAIKS

KOLEKTĪVS

VADĪTĀJS

Pirmdiena

12:40 – 13:20

Misas pamatskolas pirmskolas deju kolektīvs

B.Riekstiņa

 

13:30 – 14:30

 

Misas pamatskolas 1.-2. kl. deju kolektīvs

B.Riekstiņa

 

14:30 – 15:30

 

Misas pamatskolas 3.-6. kl. deju kolektīvs

B.Riekstiņa

 

18:00 – 20:00

AT ‘”MIStērijA”

S.Vēvere

Otrdiena

17:30 – 18:30

BVA “Adatiņas”

M. Lazdiņa

19:00 – 20:00

SVA “Vēja meitas”

A.Galvanovska

Trešdiena

18:00 – 20:00

AT ‘”MIStērijA”

S.Vēvere

Ceturtdiena

12:40 – 13:20

Misas pamatskolas pirmskolas deju kolektīvs

B.Riekstiņa

13:30 – 15:30

Misas pamatskolas 1.-2. kl. deju kolektīvs

B.Riekstiņa

15:30 – 17:30

Misas pamatskolas 3.-6. kl. deju kolektīvs

B.Riekstiņa

17:30 – 18:30

BVA “Adatiņas”

M. Lazdiņa

18:30 – 21:00

SVA “Vēja meitas”

A.Galvanovska

Piektdiena

 

 

 

Sieviešu vokālais ansamblis "Vēja meitas"

Vadītāja: Austra Lāse

Kontakti: Tālr. +371 29722252

 

Misas tautas nama sieviešu vokālais ansamblis „Vēja meitenes” dibināts 1996. gadā kā māmiņu un bērnu ansamblis. Bērni izauga un māmiņas turpināja dziedāt vienas pašas. Šobrīd kolektīvā dzied 12 atraktīvas dāmas.

 

Savas darbības laikā aktīvi piedalāmies Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku vokālo ansambļu pasākumos. Esam pabijušas koncertbraucienos uz Poliju, Lietuvu un Slovākiju. Veicam aktīvu koncertdarbību gan  savā, gan tuvākajos novados.

Amatierteātris "MIStērijA"

Vadītāja: Jana Diena

Kontakti: Tālr. +371 26108733

 

Moto: Uz skatuves nekad nav īstu briljantu, pērļu vai rubīnu. Uz skatuves īsts ir tikai tas, ko darām, un ļoti īstas ir mūsu sirdis.

 

Misas tautas nama amatierteātris 2019. gada sākumā atzīmēja savu 15 gadu pastāvēšanas jubileju. Kolektīvā darbojas 11 dalībnieki.

Bērnu vokālais ansamblis "Adatiņas"
Adatiņas Misa

Vadītāja: Māra Legzdiņa

Kontakti: +371 29670751

 

“Adatiņas”  darbojas no 1999. gada rudens. Kolektīvā ir  bērni no 3-7 gadu vecumam.  Piedalāmies Misas  tautas nama pasākumos.