Platība – 68,4 km2

Stelpes pagasts ir viena no Vecumnieku novada administratīvajām teritorijām tā centrā. Robežojas ar sava novada Valles, Vecumnieku, Bārbeles pagastiem, Bauskas novada Vecsaules un Dāviņu pagastiem, kā arī Iecavas novadu.

Apdzīvotās vietas: Nīzere, Stelpe (pagasta centrs), Beitiņi, Vecstelpe.

Upes: Milupīte, Misa, Vārnupe.

VĒSTURE

Vissenākās liecības vēsta, ka 18.gadsimta tagadējās Stelpes pamatskolas teritorijā atradusies hercoga fon Šrēdersa muiža – Stelfenkofa. Tai blakus bijis arī otrs hercoga īpašums - Ezermuiža. Arhīva materiāli liecina, ka muižā tolaik dzīvojuši 446 vīrieši un 525 sievietes. Stelpes vārds pirmo reizi dokumentos minēts 1787.gadā.
Cara laikos Stelpes pagasts dalīts divos muižu novados- Stelpes un Nīzeres.
Abas muižas tolaik piederējušas valstij un tālab tika sauktas par „Kroņa muižām" . Pašlaik vienīgā vēstures liecība par Stelpes Ezeres muižu ir koku aleja, kas ved uz Stelpes pamatskolu.
Stelpes pamatskola celta 1936.gadā pēc A. Raistera projekta. Skolas celtniecību ierosināja J. Rainis, kurš 1927.gadā apmeklēja Stelpi kā izglītības ministrs. Skolu 1937.gadā apmeklēja arī prezidents K. Ulmanis un izglītības ministrs J. Aukškāps.

Stelpes pagasta nodaļa

stelpe [at] vecumnieki.lv