BUDŽETA GROZĪJUMI APSTIPRINĀTI ar Bauskas novada domes 25.04.2024. sēdes lēmumu Nr. 146 (protokols Nr.4, 21. p.)  


BUDŽETA GROZĪJUMI APSTIPRINĀTI ar Bauskas novada domes 22.02.2024. sēdes lēmumu Nr. 35 (protokols Nr.2, 6. p.)  


2024. gada BUDŽETS APSTIPRINĀTS ar Bauskas novada domes 28.12.2023 sēdes lēmumu Nr. 541 (protokols Nr.15, 9.p.)

Par Bauskas novada pašvaldības 2024. gada budžetu - Latvijas Vēstnesis (vestnesis.lv)