Valsts mācību priekšmetu olimpiādes:

Mācību priekšmets

Norises laiks

Norises vieta

Norises kārtība

Novada Angļu valoda 10.-12. klase

07.11.2023.

Tiešsaiste

 

Novada Angļu valoda 7.-9. klase

08.11.2023.

Tiešsaiste

 

Novada Angļu valoda 4.-6. klase

09.11.2023.

Tiešsaiste

 

Novada Politika un tiesības 10.-12. klase

15.11.2023.

Tiešsaiste

 

Novada Krievu valoda 10.-12.klase

23.11.2023.

Tiešsaiste

 

Novada Bioloģija 9.-12. klase

30.11.2022.

Tiešsaiste

 

Novada Filozofija 11.-12.klase

01.12.2023.

Tiešsaiste

 

Novada Vācu valoda 10.-12. klase

04.12.2022.

Tiešsaiste

 

Novada Vēsture 9. un 10.-12. klase

08.12.2023.

Tiešsaiste

 

Novada Ķīmija 9.-12. klase

11.12.2024.

Tiešsaiste

 

Novada Informātika (programmēšana) 8.-10. un 11.-12. klase

15.01.2024.

Tiešsaiste

 

Novada Fizika 9.-12. klase

19.01.2024.

Tiešsaiste

 

Novada Ekonomika 10.-12.klase 

22.01.2024.

Tiešsaiste

 

Novada Latviešu valoda un literatūra 11.-12. klase

31.01.2024.

Tiešsaiste

 

Novada Matemātika 9.-12. klase 

02.02.2024.

Klātiene

 

Novada Latviešu valoda un literatūra 5.-6. klase

05.02.2024.

Tiešsaiste

 

Novada Ģeogrāfija 10.-12. klasei

06.02.2024.

Tiešsaiste

 

Novada Latviešu valoda un literatūra 8.-9. klase

08.02.2024.

Tiešsaiste