Valsts mācību priekšmetu olimpiādes:

Mācību priekšmets

Norises laiks

Norises vieta

Norises kārtība

Novada Angļu valoda 10.-12. klase

07.11.2023.

Tiešsaiste

 

Novada Angļu valoda 7.-9. klase

08.11.2023.

Tiešsaiste

 

Novada Angļu valoda 4.-6. klase

09.11.2023.

Tiešsaiste

 

Novada Politika un tiesības 10.-12. klase

15.11.2023.

Tiešsaiste

 

Novada Krievu valoda 10.-12.klase

23.11.2023.

Tiešsaiste

 

Novada Bioloģija 9.-12. klase

30.11.2022.

Tiešsaiste

 

Novada Filozofija 11.-12.klase

01.12.2023.

Tiešsaiste

 

Novada Vācu valoda 10.-12. klase

04.12.2022.

Tiešsaiste

 

Novada Vēsture 9. un 10.-12. klase

08.12.2023.

Tiešsaiste

 

Novada Ķīmija 9.-12. klase

11.12.2024.

Tiešsaiste

 

Novada Informātika (programmēšana) 8.-10. un 11.-12. klase

15.01.2024.

Tiešsaiste

 

Novada Fizika 9.-12. klase

19.01.2024.

Tiešsaiste

 

Novada Ekonomika 10.-12.klase 

22.01.2024.

Tiešsaiste

 

Novada Latviešu valoda un literatūra 11.-12. klase

31.01.2024.

Tiešsaiste

 

Novada Matemātika 9.-12. klase 

02.02.2024.

Klātiene

 

Novada Latviešu valoda un literatūra 5.-6. klase

05.02.2024.

Tiešsaiste

 

Novada Ģeogrāfija 10.-12. klasei

06.02.2024.

Tiešsaiste

 

Novada Latviešu valoda un literatūra 8.-9. klase

08.02.2024.

Tiešsaiste

 

Novada organizētās un atklātās olimpiādes

Mācību priekšmets Norises laiks Norises vieta Norises kārtība
Bauskas novada 2. klašu izglītojamo konkurss “Prātnieks 2024” 29.02 Bauskas pilsētas pamatskola
Publiskās runas konkurss 06.03 Iecavas vidusskola
Bauskas novada 4. klašu izglītojamo matemātikas olimpiāde-konkurss 07.03 Bauskas pilsētas pamatskola
Matemātikas 74. olimpiāde 5.-8. klases izglītojamiem 08.03 Bauskas Valsts ģimnāzijā un Iecavas vidusskolā