Mācību priekšmets

Laiks

Vieta

Norises kārtība

Angļu valoda 10.-12. klase

03.11.2022.

Tiešsaiste

Bioloģija 9.-12. klase

30.11.2022.

Tiešsaiste

Vācu valoda 10.-12. klase

05.12.2022.

Tiešsaiste

Vēsture 9. klase

09.12.2022.

Tiešsaiste

Olimpiādes programma 

Vēsture 10.-12. klase

09.12.2022.

Tiešsaiste

Ķīmija 9.-12. klase

12.01.2023.

Tiešsaiste

Informātika (programmēšana)
8.-12. klase

16.01.2023.

Tiešsaiste

Norises kārtība

Fizika
9.-12. klase

20.01.2023.

Tiešsaiste

Olimpiādes saturs

Ekonomika 
10.-12.klase 

23.01.2023.

Tiešsaiste

Latviešu valoda un literatūra
11.-12. klase

01.02.2023.

Tiešsaiste

Ieteicamā literatūra un informācijsa avoti

Latviešu valoda un literatūra
8.-9. klase

09.02.2023.

Tiešsaiste

Ieteicamā literatūra un informācijsa avoti

Matemātika 9.-12. klase 

03.02.2023.

Klātiene

Ģeogrāfija 10.-12. klasei 07.02.2023. Tiešsaiste

Sadarbības partneru mācību priekšmetu olimpiādes 

Mācību priekšmets

Laiks Vieta

Norises kārtība

Vācu valoda
8.klase

12.04.2023.

 

 

Matemātika
5.-8. klase

10.03.2023.

Klātienē

Latvijas atklātā fizikas olimpiāde
9.-12. klase

12.02.2023.

 

 

Latvijas un novada mācības atklātā olimpiāde
6.-12. klase

Pusfināls 24.01.2023.
Fināls 28.03.2023.

 

Norises kārtībā 

24.atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde "PIENA CEĻŠ”  04.04.2023.  

Izglītības nodaļas organizētie olimpiādes-konkursi un konkursi

Olimpiāde-konkurss /konkurss

Laiks

Vieta

Norises kārtība

Publiskās runas konkurss

10.03.2023.

Iecavas vidusskola