Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Sertificēts mērnieks iesniedz iesniegumu ar lūgumu saskaņot zemes vienības apgrūtinājumu plānus.

Iesniegumus iesniedz apvienības pārvaldē, kuras teritorijā atrodas uzmērītais īpašums:

 
Iesniegumam pievieno:

  1. Zemes vienības apgrūtinājuma plānus;
  2. Zemes vienības robežu un situācijas plānus un robežu noteikšanas aktus;
  3. Uzmērījuma failu dgn. formātā.