No sendienām līdz mūsdienām

Senatnē Rundāles pagasts piederēja pie zemgaļu Upmales valsts Mežotnes pilsnovada,bet 1254.gadā kļuva par arhibīskapa īpašumu.

1280.gadā ordeņa mestrs Konrāds te uzcēlis pili un piešķīris to krustnešu komandierim Rūvenam kā lēni. Rūvens pili nosaucis par Rūvendāli vai Rūendāli.

1505.gadā J.fon Pletenbergs Rundāles muižas novadu pārdevis Oto Grothūsam.

No 1681.gada tajā valdījusi poļu Korfu dzimta, tad Tīzenhauzeni, atkal Grothūsi, Bolšvīgi, Plāteri.

No 1735. - 1795.gadam - Kurzemes hercogs E.J.Bīrons.

1795.gadā Katrīna II Rundāli uzdāvināja grāfam Zubovam.

1819.gadā tika nodibināts Rundāles muižas pagasts, ko 1866.gadā pārveidoja no muižas neatkarīgā pagastā /Informācija ņemta no interneta vietnes www.vietas.lv/

Rundāles pagasts atrodas Bauskas rajona dienvidrietumu daļā Zemgales līdzenuma dienvidu daļā un robežojas ar Lietuvas Republiku, Bauskas rajona Svitenes, Īslīces, Viesturu, Mežotnes pagastiem, Bauskas pilsētu. Attālums līdz rajona centram - Bauskai ir 15km, līdz Rīgai 80km.

Rundāles pagasta administratīvais centrs izveidojies Pilsrundālē, kur atrodas Rundāles pagasta padome, vidusskola, Rundāles Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, Latvijas pasta Pilsrundāles nodaļa, ģimenes ārsta prakse.

Pagasta teritorijā darbojas trīs izglītības iestādes - pirmsskolas izglītības iestāde "Mārpuķīte", Pilsrundāles vidusskola un Saulaines profesionālā vidusskola. Ir divas bibliotēkas- Pilsrundālē un Vecrundālē.

Rundāles pagastā saglabājušies daudzi vēsturiski nozīmīgi kultūras pieminekļi, ievērojamākie no tiem - Rundāles pils ansamblis, Kaucmindes muiža, Bornsmindes muiža un parks, Mežotnes pilskalns ar senpilsētu, Vīnakalns - pilskalns.

Rundāles pagasta zemes kopplatība ir 9143 ha, 6832 ha (74,7%) ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, no kuras 5523 ha ir meliorēta, 1429 ha (15,6%) aizņem meži un krūmi, zem ūdeņiem ir apmēram 245 ha (2,8%), bet zem ēkām un pagalmiem - 265 ha (2,9%). Pagastā ir auglīga zeme, tas veicinājis lauksaimniecības attīstību un lielākā daļas pagasta iedzīvotāju nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu.