Lauksaimniecības un lopkopības resurss

Bauska ir starp Latvijas un Lietuvas bagātīgākajiem un auglīgākajiem lauksaimniecības reģioniem. Aptuveni 50 km rādiusā ap Bausku ir pieejami vairāk kā 300’000 ha lauksaimniecībā izmantojamas auglīgas aramzemes. Tas reģionā ir ļāvis attīstīties graudaudzēšanai, kurā iesaistītas vairāk kā 10’000 lauku saimniecības. Bagātīgie graudkopības lauki nodrošina ka reģionā līdz ar graudu ražas novākšanu rodas ~1,1 milj. tonnu salmu, no kuriem rūpnieciskai pārstrādei pieejamas ~400’000 tonnas gadā.

Pateicoties izdevīgajam noieta tirgu tuvuma reģionā atrodas arī Latvijas lielākās lopkopības un putnu fermas. Tas dod iespēju attīstīties dažāda veida lopkopības un putnu fermu primārās un sekundārās produkcijas pārstrādātājiem.
 

Mežs un kokrūpniecība

Lai arī pateicoties lielajam aramzemes īpatsvaram Bauskas reģions nav mežotākais Latvijā, reģiona Ziemeļaustrumos ir pieejami bagātīgi priežu un lapu koku meži. Tādējādi Bauska ar Latvijas bagātajām kokrūpniecības tradīcijām un pieredzi var kalpot kā efektīvs kokapstrādes centrs.

Dabīgie resursi

Bauskas novads ir bagāts ar dažādiem derīgajiem izrakteņiem. Reģionā ir pieejamas dolomīta iegulas un ieguvju vietas - Bauskas stīvā, Jumpravas dolomīta atsegumā, Jaunmemberos. Ir pieejams arī kaļķakmens, Skaistkalnes un Kurmenes atradnēs ģipsis, Bauskas stīvā māls, savukārt Vecumniekos, Ērgļu un Valles purvā kūdra.