Jaunumi

Aktualitātes izglītības jomā
Skatīt vairāk

Pirmsskolas izglītība

Informācija par pirmsskolas izglītību Bauskas novadā
Skatīt vairāk

Pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība

Informācija par pamatizglītību Bauskas novadā
Skatīt vairāk

Profesionālā ievirze un interešu izglītība

Informācija par profesionālās ievirzes un interešu izglītību Bauskas novadā
Skatīt vairāk

Skolēnu pārvadājumi

Informācija par skolēnu pārvadājumiem Bauskas novadā
Skatīt vairāk

Pieaugušo izglītība

Informācija par pieaugušo izglītības iespējām Bauskas novadā
Skatīt vairāk

Metodiskais darbs

Metodiskais darbs ietver sistēmisku atbalsta pasākumu kopumu, kurā tiek īstenotas diagnosticējošas, analītiskas, pētnieciskas, izglītojošas un informatīvas darbības, kas pamatotas pedagoģijas zinātnes teorētiskajās nostādnēs un praktiskā, inovatīva pieredzē
Skatīt vairāk

Projekti

Kultūras ministrijas kultūrizglītības programma "Latvijas Skolas soma"
Skatīt vairāk