Goda zīme "Zelta ozols" ir augstākais Bauskas novada pašvaldības apbalvojums. To piešķir par sevišķiem nopelniem Bauskas novada labā, kuri var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, veselības aizsardzības, uzņēmējdarbības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā un veicina Bauskas novada attīstību. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilggadēja, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.

Apbalvotais

Pamatojuma dokuments

Apbalvojuma reģistrācijas numurs un pasniegšanas datums

Rita Laika

Piešķirts apbalvojums Goda zīme “Zelta ozols” un naudas balva 1000 euro (viens tūkstotis euro) pēc nodokļu nomaksas par nozīmīgu nesavtīgu ieguldījumu audžuģimeņu institūcijas stiprināšanā, ilgstoši nodrošinot ģimenisku vidi bez vecāku gādības palikušiem bērniem

Bauskas novada pašvaldības 27.10.2022. lēmums Nr. 485 (prot. Nr.16, 3.p.)

2022/3.17.1/1 (datums: 17.11.2022.) 

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Imants Lancmanis

Piešķirs apbalvojums Goda zīme “Zelta ozols” un naudas balvu 1000 euro (viens tūkstotis euro) pēc nodokļu nomaksas par ilggadēju augstvērtīgu radošo darbību mākslas jomā un nozīmīgu ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā

Bauskas novada pašvaldības 27.10.2022. lēmums Nr. 485 (prot. Nr.16, 3.p.)

2022/3.17.1/2 (datums: 17.11.2022.)

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Jānis Zemtautis

Piešķirts apbalvojumu Goda zīme “Zelta ozols” un naudas balvu 1000 euro (viens tūkstotis euro) pēc nodokļu nomaksas par ilggadēju mērķtiecīgu sabiedrisko darbību Latvijas neatkarības ideju iedzīvināšanā un nozīmīgu ieguldījumu patriotisko vēstures liecību saglabāšanā nākamajām paaudzēm

Bauskas novada pašvaldības 27.10.2022. lēmums Nr. 485 (prot. Nr.16, 3.p.)

2022/3.17.1/3 (datums 17.11.2022.)

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā