Mēs veidojam savus laikus tādus, kādi esam mēs paši. Lielas personības un stipri raksturi dara arī tautu lielu un stipru. Ik gadu sarīkojumos, kas veltīti Latvijas valstij būtiskajiem datumiem – 4. maijam un 18. novembrim, Bauskas novada pašvaldība godina savus izcilākos novadniekus. Pašvaldības augstākie apbalvojumi tiek pasniegti sabiedriskajiem darbiniekiem un cilvēkiem, kuri strādājuši ar sevišķu degsmi un devuši nozīmīgu ieguldījumu dažādu jomu attīstībā.

Kā liepas un ozoli, gadu desmitiem ritot, kļūst par dižkokiem, tāpat talantīgi, aizrautīgi cilvēki - desmitgadēm pacietīgi, mērķtiecīgi un ieinteresēti darīdami savu sirdsdarbu – top par nepārvērtējamiem lietaskokiem. Mūsu sabiedrības ‘’dižkokiem’’ tiek piešķirts augstākais pašvaldības apbalvojums – Goda zīme “Zelta ozols”.

Apbalvotais saņem Goda zīmi, kas veidota piespraudes formā. Tajā simboliski atainoti ozola zelta zari, kas tiecas debesīs, sudraba saknes, kas sakņojas dzimtajā zemē, un viduspunktā iestrādāts neliels dimants – “zīle” kā dzīvā ozola sākums.

Goda zīme "Zelta ozols"

Goda zīmes dizaina autore: Dace Runča

Apbalvotais

Pamatojuma dokuments

Apbalvojuma reģistrācijas numurs un pasniegšanas datums

Rihards Melgailis

piešķirts apbalvojums Goda zīme “Zelta ozols” un naudas balva 1000 euro (viens tūkstotis euro) pēc nodokļu nomaksas  par ilggadēju, kvalitatīvu un profesionālu ieguldījumu pašvaldības darbā, sabiedriskajām un sporta aktivitātēm, popularizējot Vecumnieku un Bauskas novada vārdu Latvijā un pasaulē.

 

 

Bauskas novada pašvaldības 26.10.2023. lēmums Nr. 446 (prot. Nr.13, 4.p.)

2023/3.17.1/1 (datums 17.11.2023.)

Pasniegts Latvijas Republikas  proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā pasākumā Rundāles pilī

 

Apbalvotais

Pamatojuma dokuments

Apbalvojuma reģistrācijas numurs un pasniegšanas datums

Jānis Zemtautis

Piešķirts apbalvojums Goda zīme “Zelta ozols” un naudas balvu 1000 euro (viens tūkstotis euro) pēc nodokļu nomaksas par ilggadēju mērķtiecīgu sabiedrisko darbību Latvijas neatkarības ideju iedzīvināšanā un nozīmīgu ieguldījumu patriotisko vēstures liecību saglabāšanā nākamajām paaudzēm

Bauskas novada pašvaldības 27.10.2022. lēmums Nr. 485 (prot. Nr.16, 3.p.)

2022/3.17.1/3 (datums 17.11.2022.)

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā

Imants Lancmanis

Piešķirs apbalvojums Goda zīme “Zelta ozols” un naudas balvu 1000 euro (viens tūkstotis euro) pēc nodokļu nomaksas par ilggadēju augstvērtīgu radošo darbību mākslas jomā un nozīmīgu ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā

Bauskas novada pašvaldības 27.10.2022. lēmums Nr. 485 (prot. Nr.16, 3.p.)

2022/3.17.1/2 (datums: 04.05.2023.)

Pasniegts Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas  gadadienai veltītajā pasākumā

Rita Laika

Piešķirts apbalvojums Goda zīme “Zelta ozols” un naudas balva 1000 euro (viens tūkstotis euro) pēc nodokļu nomaksas par nozīmīgu nesavtīgu ieguldījumu audžuģimeņu institūcijas stiprināšanā, ilgstoši nodrošinot ģimenisku vidi bez vecāku gādības palikušiem bērniem

Bauskas novada pašvaldības 27.10.2022. lēmums Nr. 485 (prot. Nr.16, 3.p.)

2022/3.17.1/1 (datums: 17.11.2022.) 

Pasniegts Valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā