Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns - dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Bauskas novada pašvaldības 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētie domes deputāti

Attēlā: Bauskas novada pašvaldības 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētie domes deputāti

Pirmajā jaunievēlētās domes sēdē 2021. gada 1. jūlijā deputāti par Bauskas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju ievēlēja Aivaru Okmani.

Par priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Aivars Mačeks.

Bauskas novada pašvaldības domē ievēlēti (alfabēta secībā):

 1. Raitis Ābelnieks (Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK")
 2. Laine Baha ("Latvijas attīstībai")
 3. Voldemārs Čačs (Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK")
 4. Jānis Dūmiņš ("Latvijas attīstībai")
 5. Vilnis Gailums (Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK")
 6. Arnolds Jātnieks (Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK")
 7. Guntis Kalniņš (Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība")
 8. Juris Krievs (Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK")
 9. Sandra Ķisele (Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK")
 10. Solveiga Lineja (Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK")
 11. Ingmārs Līdaka (Zaļo un Zemnieku savienība)
 12. Aivars Mačeks (Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK")
 13. Mārtiņš Mediņš (Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK")
 14. Rihards Melgailis (Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība")
 15. Inita Nagņibeda (Jaunā konservatīvā partija)
 16. Aivars Okmanis (Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK")
 17. Ināra Pētersone ("Latvijas attīstībai")
 18. Līga Rimševica (Jaunā konservatīvā partija)
 19. Jānis Siugalis (Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK")