Statuss:
Noslēdzies

Projekta finansētājs: Valsts

Status: Aktīvs

Projekta nosaukums: Kultūras ministrijas kultūrizglītības programma „Latvijas Skolas soma”

Projekta numurs: Nr.2.5.-11-481

Projekta budžets: 245686 EUR

Īstenošanas laiks: 01.09.2017.-31.12.2021.

Koordinātors: Līga Kirilko

Kontaktinformācija: liga.kirilko@bauska.lv, tālr.29858288Publicitāte

22.02.2021.

skolas%20soma.jpg

Laikā, kad gan indivīdu, gan valstu dzīves kvalitāti aizvien vairāk ietekmē spēja būt radošiem, kritiski domājošiem, inovatīviem un uz sadarbību orientētiem, izglītības procesā pieaug kultūras izpratnes un izpausmes kompetences nozīme. Lai reaģētu uz šo izaicinājumu un nodrošinātu iespēju skolu jaunatnei sastapties ar autentiskām kultūras un mākslas norisēm, Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros tika izveidota kompleksa, starpdisciplināra kultūrizglītības programma „Latvijas skolas soma”, kurā katrā mācību gadā iesaistīti vairāk nekā 200 000 Latvijas bērnu un jauniešu.

Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir dot iespēju Latvijas skolēniem iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu.

“Latvijas skolas soma” ir kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, mazinātu sociālo nevienlīdzību, tā stiprinot jaunās paaudzes pilsoniskuma un valstiskās piederības apziņu.

Programmas darbība aktivizē jaunu kultūras produktu veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai, paaugstinot nodarbinātību un veicinot kultūras un izglītības jomu profesionāļu un ekspertu sadarbību.

Programma „Latvijas skolas soma” sekmē valsts izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu pamata un vidējās izglītības posmā un nostiprina izpratni par kultūras īpašo lomu personības attīstībā un 21. gadsimta zināšanu ekonomikā, veicinot augstas pievienotās vērtības preču un pakalpojumu radīšanu.

Vairāk informācijas:

https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/

https://www.km.gov.lv/lv/latvijas-skolas-soma