Veids
Kultūras iestādes
Vieta
Bauskas pilsēta

Dace Dervīte

Tautas nama vadītāja
dace.dervite [at] bauskasnovads.lv
Ceraukstes kultūras nams

Adrese: 

"Tautas nams", Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov.,  LV-3908

Sociālo mediju profili:

Facebook

Par iestādi:

Kultūras namā tiek rīkoti dažāda veida tematiskie pasākumi un atpūtas vakari, teātra izrādes un koncerti. Tiek svinēti gadskārtu svētki un atceres dienas. Kultūras nams sadarbojas ar novada un kaimiņu novadu amatiermākslas kolektīviem.

Iestādes misija ir organizēt dažāda veida kultūras dzīves norises, popularizēt Dziesmu un deju svētku kustību, atbalstot pašdarbnieku kolektīvu darbību, sekmējot to dalību valsts un pagasta kultūras dzīves norisēs. Nodrošināt kultūras un atpūtas pasākumu pieejamību.

AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVI UN INTEREŠU GRUPAS

Folkloras kopa “Laukam Pāri”
Folkloras kopa Laukam pāri

Vadītāja: Elīna Kūla-Braže

Kontakti: +371 26184631

Nodarbību laiki: pirmdiena 18.30-21.00, Ceraukstes kultūras nama zālē

 

Ceraukstes folkloras kopas „Laukam pāri” dalībniekus vieno interese par senču tradīcijām un dziedātprieks. Kopas repertuārā plaši pārstāvēta Zemgales un Bauskas novada muzikālā folklora  -  cilvēka mūža godu un gadskārtu ieražas, dziesmas, rotaļas un izdarības.

 

Kopas dalībnieki spēlē tradicionālos mūzikas instrumentus – kokli, ģīgu, stabuli, dūdas un bungas. Novada senākā kultūras mantojuma slāni kopa prezentē, valkājot greznos seno zemgaļu tērpus. Kolektīva koncertdarbības pieredzē ir dalība daudzos tradicionālās kultūras sarīkojumos un starptautiskos festivālos Latvijā un Lietuvā.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzirnavnieki”
Dzirnavnieki

Vadītājs: Jānis Skangalis

Kontakti: +371 28368181

Nodarbību laiki: pirmdiena, trešdiena 19.00-22.00, Ceraukstes K/N zālē

 

Deja mūs aizrauj un sniedz enerģiju, deja ir mūsu dzīvesveids! Pakāpeniski radām deju kolektīva tradīcijas, īstenojot kolektīva mērķus un misiju - cildinot un kopjot latviešu deju kultūru, un nesot Ceraukstes pagasta vārdu ārpus novada un valsts robežām.

Bērnu deju kolektīvs “Sprigulīši”
Sprigulīši kolektīvs

Vadītāja: Vita Ūdrēna

Kontakti: +371 25972067

Nodarbību laiki: pirmdiena, trešdiena 15.00-17.00, PII Dzirnaviņas telpās

 

Pirmsskolas bērnu (3 – 7 gadu) deju kolektīvs “Sprigulīši” ir mazi, bet ļoti atraktīvi, jautri, gudri, zinātkāri, mazliet nopietni un, pats galvenais, dejot griboši un varoši. Deju nodarbībās bērni apgūst gan tautisko deju pamatus un deju horeogrāfiju, gan arī izkopj un pilnveido  zināšanas par tautas tradīcijām un kultūru.