Bauskas novada attīstības programma 2022.-2028.gadam ir plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu jaunveidojamā Bauskas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus.

Bauskas novada domes 2024.gada 22.februāra domes sēdes lēmums Nr. 52 (prot. Nr.2, 23.p.)

Bauskas novada domes 2023.gada 30.novembra domes sēdes lēmums Nr. 502 (prot. Nr.14, 14.p.)

Bauskas novada domes 2023.gada 31.augusta domes sēdes lēmums Nr. 370 (prot. Nr.11, 24.p.): 

Bauskas novada domes 2023.gada 7.augusta domes sēdes lēmums Nr. 345 (prot. Nr.9, 1.p.): 

Bauskas novada domes 2023.gada 29.jūnija domes sēdes lēmums Nr. 277 (prot. Nr.7, 32.p.): 

Bauskas novada domes 2023.gada 25.maija domes sēdes lēmums Nr. 229 (prot. Nr.6, 23.p.): 

Bauskas novada domes 2023.gada 30.marta domes sēdes lēmums Nr. 135 (prot. Nr.4, 30.p.): 

Bauskas novada domes 2023.gada 23.februāra domes sēdes lēmums Nr. 82 (prot. Nr.3, 32.p.): 

Bauskas novada dome 2022.gada 28.aprīli pieņēma lēmumu Nr.247 (protokols Nr.8, 19. p.):