Codes pagasts atrodas Latvijas centrālajā daļā, Bauskas novadā. Administratīvais centrs – Codes ciems. Tas atrodas 7 km attālumā no Bauskas un 52 km attālumā no Rīgas robežas. Codes pagasta platība ir 9532 hektāri vai 95,3 km2 . Pagasts robežojas ar Mežotnes pagastu rietumos, Iecavas novadu Ziemeļos, Dāviņu un Vecsaules pagastiem Austrumos, Bauskas pilsētu un Ceraukstes pagastu Dienvidos. Gar Dienvidu robežu tek Mēmele un Lielupe. Pagasta fiziski ģeogrāfiskās īpatnības nosaka pagasta novietojums Zemgales līdzenumā, Lielupes upes baseinā. Codes pagasta teritorijā ir vairāki vēstures un kultūras pieminekļi- Codes muiža, Codes luterāņu baznīca, Derpeles muižas kungu māja, Dreņģeru-Čunkānu senkapi, Velna kalns, Mašīnu muzejs. 

Novads Bauskas novads
Centrs Code
Platība 95.32 km2
Deklarētie iedzīvotāji (2019) 2427
Mājas lapa www.code.lv

Vēsture

Codes pagasts kā teritoriāla vienība ar noteiktām administratīvām funkcijām Kurzemes guberņā, kurā ietilpa arī bijušais Bauskas rajons, radās tikai 19. gadsimtā sakarā ar zemnieku brīvlaišanu. Pagastu robežas 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā saskanēja ar muižas zemes robežām, vai arī vairākām ne sevišķi lielām muižām bija viens pagasts.
1912. gadā Bauskas apriņķi bija divdesmit pagasti, kā viens no tiem bija arī Codes pagasts. Par noteiktas lauku teritorijas iedzīvotāju pašvaldības vienību pagasts kļuva tikai pēc Latvijas valsts izveidošanās. To noteica 1918.gada 4.decembrī pieņemtais likums par Latvijas pagastu satversmi. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas pagaidu valdības 1918.gada 8.decembra rīkojumu, Bauskas apriņķī ietilpa Bauskas pilsēta un divdesmit viens pagasts, kā viens no tiem tiek minēts Codes pagasts. 
Pēc Otrā pasaules kara jau 1945.gadā, saglabājot pirmskara Latvijas iedalījumu apriņķos un pagastos, Bauskas apriņķa 20 pagastu vietā pēc PSRS parauga izveidoja 51 ciemu, kas skaitījās mazākā teritoriālā iedalījuma vienība. Savukārt 1949. gadā pagastus kā lieku teritoriālo vienību starp ciemiem un apriņķiem likvidēja vispār, vienlaicīgi vārdu “apriņķis” visā Latvijas teritorijā aizstājot ar vārdu “rajons”. 

Pašreizējā Codes pagasta robežas nav mainītas kopš 1963. gada, kad Latvijas teritorija tika sadalīta 21 rajonā un tika arī izmainītas pagastu robežas. Daļa no Codes pagasta teritorijas tika pievienota Mežotnes pagastam, savukārt Codes pagastam tika pievienota daļa likvidētā Bauskas pagasta. Pavisam nelielas teritorijas tika pievienota no Vecsaules un Dāviņu pagastiem. 
Padomju gados visa faktiskā vara Latvijas lauku rajonos bija kolektīvo saimniecību rokās. Pēc kara, 1946. gadā okupētajā Latvijā sākās īpašumu nacionalizācija un kolhozu organizēšana. Codes pagasta teritorijā tika izveidoti ap desmit nelieli kolhozi, kuri gadu gaitā tika vienoti un dalīti. 

1977. gadā, apvienojot kolhozus “Kārlis Markss” un “Draudzība”, tika izveidots kolhozs “Code”, kurš līdz 1988.gadam apsaimniekoja visu Codes pagasta teritoriju, izņemot valsts mežus. Šos vienpadsmit gadus visa faktiskā vara Codes pagastā bija kolhoza vadības rokās. Kolhoza “Code” pastāvēšanas laikā pastāvēja konkurence pēc ierobežotiem resursiem abu iepriekšējo kolhozu teritoriju iedzīvotāju starpā. Tas bija arī par vienu no apstākļiem, kas 1988 gadā veicināja kolhoza “Code” sadalīšanu divos kolhozos. Kā vienota teritoriāla vienība Codes pagasts atkal ir uzskatāms no Latvijas valsts atjaunošanas brīža. No 2009.gada 1.jūlija Codes pagasts ietverts Bauskas novada sastāvā. 

Codes pagasts atrodas Latvijas centrālajā daļā, Bauskas novadā. Administratīvais centrs – Codes ciems. Tas atrodas 7 km attālumā no Bauskas un 52 km attālumā no Rīgas robežas. Codes pagasta kopējā platība 9532 hektāri vai 95,3 km2 . Pagasts robežojas ar Mežotnes pagastu rietumos, Iecavas pagastu Ziemeļos, Dāviņu un Vecsaules pagastiem Austrumos, Bauskas pilsētu un Ceraukstes pagastu Dienvidos. Gar Dienvidu robežu tek Mēmele un Lielupe. Pagasta fiziski ģeogrāfiskās īpatnības nosaka pagasta novietojums Zemgales līdzenumā, Lielupes upes baseinā.

Demogrāfija
Iedzīvotāju skaits pagastā ar katru gadu palielinās. Salīdzinot rādītājus 2003.g. un 2006.g.-iedzīvotāju skaits ir palielinājies par 54 cilvēkiem jeb par 1,8% no kopējā iedzīvotāju skaita. Galvenā problēma pašvaldībā ir dzimstības samazināšanās un mirstības palielināšanās. Dzimstības samazināšanās ir saistīta ar sociāli ekonomiskās situācijas pasliktināšanos. Valsts ekonomiskā krīze ir cēlonis laulības un dzimstības intensitātes samazinājumam un mirstības pieaugumam.