"Rundāles Novada Ziņas" bija ikmēneša izdevums Rundāles novada iedzīvotājiem jaunāko aktualitāšu uzziņai. 

Pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums ''Rundāles Novada Ziņas'' saskaņā ar likumu ''Par pašvaldībām'' iznāca līdz 2021.gada 30.jūnijam.