Atkritumu apsaimniekošana Bauskas novadā notiek saskaņā ar Bauskas novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 15 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novadā”, kas nosaka, ka ikvienam nekustamā īpašuma īpašniekam vai apsaimniekotājam ir pienākums slēgt līgumu par regulāru atkritumu izvešanu.

Bauskas novada administratīvajā teritorijā atkritumu apsaimniekošanu veic SIA "Bauskas novada komunālserviss" un SIA "Eco Baltia VIDE".

SIA "Bauskas novada komunālserviss" atkritumu apsaimniekošanu veic:

 • Bauskas pilsētā;
 • Iecavas pilsētā;
 • Brunavas pagastā;
 • Ceraukstes pagastā;
 • Codes pagastā;
 • Dāviņu pagastā;
 •  Gailīšu pagastā;
 • Iecavas pagastā;
 • Īslīces pagastā;
 • Mežotnes pagastā;
 • Vecsaules pagastā;
 • Rundāles pagastā;
 • Svitenes pagastā;
 • Viesturu pagastā.

SIA "Eco Baltia VIDE" atkritumu apsaimniekošanu veic:

 • Bārbeles pagastā;
 • Kurmenespagastā;
 • Skaistkalne pagastā;
 • Stelpe pagastā;
 • Valles pagastā;
 • Vecumnieku pagastā.

Atkritumu apsaimniekošanas līgumu var noslēgt pakalpojuma sniedzēja tīmekļvietnē:

Jauns atkritumu līgums