Jauns atkritumu līgums

Bauskas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar konkursa “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Bauskas novada administratīvajā teritorijā” uzvarētāju – pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Bauskas novada komunālserviss” (BNKS). Turpmāk uzņēmums nodrošinās vienotu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu visā Bauskas novadā un arī pakalpojumu tarifs visiem Bauskas novada klientiem būs vienots.

Ieguvumi:

 • Viena atkritumu apsaimniekošanas zona – vienoti pakalpojuma piegādes, lietošanas noteikumi;
 • Iespēja visiem novada iedzīvotājiem saņemt plašāku pakalpojumu klāstu (bioloģisko, sadzīves, lielgabarīta un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus);
 • Vienota klientu apkalpošanas kārtība ar vienotu klientu apkalpošanas tālruni;
 • Visā Bauskas novada administratīvajā teritorijā vienāds nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs – 27,34 eiro/m3.

Saskaņā ar atklātā konkursa iepirkuma rezultātiem un pašlaik spēkā esošo dabas resursu nodokļa likmi, turpmāk maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novadā būs 27,34 EUR/m3 bez PVN. Jaunā atkritumu apsaimniekošanas cena Vecumnieku apvienībā stāsies spēkā no 5. maija, kad pakalpojuma nodrošināšanu tur izbeigs līdzšinējais operatots SIA “Eco Baltia Vide”, bet pārējā novada teritorijā – Bauskas, Iecavas un Rundāles apvienībā – tā stāsies spēkā no 1. jūnija.   

Visiem klientiem (gan fiziskām, gan juridiskām personām) Bārbeles, Kurmenes, Stelpes, Skaistkalnes, Valles un Vecumnieku pagastā līdz 2024. gada 5. maijam jānoslēdz atkritumu apsaimniekošanas līgums ar jauno atkritumu apsaimniekotāju – SIA “Bauskas novada komunālserviss”. Par cita veida atkritumu apsaimniekošanas līgumu turpināšanu ar “ECO Baltia Vide” interesēties, sazinoties ar “ECO Baltia Vide”. 

Pakalpojuma nodrošināšanā iesaistīsies arī apakšuzņēmējs

Lai nodrošinātu kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu novada iedzīvotājiem, SIA “Bauskas novada komunālserviss” piesaistījis apakšuzņēmēju. Ogres novadā bāzētais uzņēmums SIA “Ķilupe” nodrošinās atkritumu izvešanu astoņās Bauskas novada administratīvajās teritorijās: Vecumnieku, Skaistkalnes, Kurmenes, Bārbeles, Stelpes un Valles pagastā, Iecavas pilsētā un Iecavas pagastā. Turklāt arī visi Bauskas novadā savāktie atkritumi tiks vesti uz Ķilupes atkritumu laukumu. Apakšuzņēmējs izvēlēts, ņemot vērā pakalpojuma cenu, attālumu līdz atkritumu laukumam, apsaimniekošanas kvalitāti un ilgtspējīgas saimniekošanas principus. 

Biežāk uzdotie jautājumi

 • Vai mainīsies atkritumu izvešanas cena?

Jā, bet izmaiņas ir atkarīgas no tā, kurā apvienības teritorijā atkritumu radītājs ir noslēdzis līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

 

Pašreizējais tarifs

Jaunais tarifs

Izmaiņas

 

Maksa par 1m3 bez PVN (EUR)

Maksa par 1m3 bez PVN (EUR)

Maksa par 1m3 bez PVN

Bauska

31,14

27,34

Samazinās izmaksas
par 3,80 EUR/m3

Rundāle

28,64

Samazinās izmaksas
par 1,30 EUR/m3

Iecava

26,21

Palielinās izmaksas
par 1,13 EUR/m3

Vecumnieki

26,15

Palielinās izmaksas
par 1,19 EUR/m3

Maksa par atkritumu izvešanu atkarībā no konteinera ietilpības
(Vecumnieku apvienībā no 5.05.2024., pārējā novada teritorijā no 1.06.2024.)  

Konteinera tilpums (m3)

1

1,1

0,24

0,14

Maksa bez PVN (EUR)

27,34

30,07

6,56

3,83

PVN 21% (EUR)

5,74

6,31

1,38

0,80

Maksa ar PVN (EUR)

33,08

36,38

7,94

4,63

 • Vai visiem novada atkritumu radītājiem būs jāpārslēdz līgumi?

Jā, pakāpeniski visiem klientiem tiks sagatavots jauns līgums pēc vienota parauga, kas nozīmē, ka līgums būs jāatjauno arī tiem, kuriem atkritumu izvešanu jau pašlaik nodrošina SIA “Bauskas novada komunālserviss”.

Ja nav plānots mainīt līdzšinējos atkritumu izvešanas nosacījumus (konteineru skaitu, tilpumu vai izvešanas biežumu), līgums tiks sagatavots, balstoties uz līdzšinējo līgumu, un par līguma parakstīšanu šo apvienību klienti tiks informēti atsevišķi.

 • Kam līgums ir jānoslēdz nekavējoties?

- Pirmkārt, tiem klientiem, kuri saņem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Bārbeles, Kurmenes, Stelpes, Skaistkalnes, Valles, Vecumnieku pagasta administratīvajā teritorijā (esošie SIA “Eco Baltia Vide” klienti);

- Otrkārt, tiem Vecumnieku apvienībā (Bārbeles, Kurmenes, Stelpes, Skaistkalnes, Valles, Vecumnieku pagastā) dzīvojošiem atkritumu radītājiem, kuri līdz šim nav noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Eco Baltia Vide”.

 • Kā notiks līgumu slēgšana?

Lai noslēgtu līgumu ar SIA “Bauskas novada komunālserviss” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ir jāaizpilda pieteikums atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanai.  Aicinām to izdarīt līdz 2024. gada 5. maijam.

Pieteikumu var aizpildīt:

- tiešsaistē SIA “Bauskas novada komunālserviss” tīmekļvietnes www.bnks.lv sadaļā Noderīgi  -> Iesniegumu formas;

- izdrukājot pieteikuma formu SIA “Bauskas novada komunālserviss” tīmekļvietnes www.bnks.lv sadaļā Noderīgi -> Iesniegumu formas un aizpildītu nogādājot kādā no klientu apkalpošanas centriem (Bauskā, Iecavā, Vecumniekos);

- SIA “Bauskas novada komunālserviss” klientu apkalpošanas centros (Bauskā, Iecavā, Vecumniekos);

- Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros;

- zvanot un piesakot pakalpojumu pa tālruni 8889;

- rakstot e-pastu uz adresi atkritumi@BNKS.lv.

Atbilstoši pieteikumam tiks sagatavots līguma projekts, un klients tiks aicināts to parakstīt.

 • Vai būs jāmaina konteineri, mainoties atkritumu apsaimniekotājam?

Nē. Gan Vecumnieku apvienības (Bārbeles, Kurmenes, Stelpes, Skaistkalnes, Valles un Vecumnieku pagasta) līdzšinējiem SIA “Eco Baltia Vide” klientiem, gan pārējiem Bauskas novada atkritumu radītājiem tiks saglabāti esošie atkritumu konteineri. Pakāpeniski, veicot atkritumu izvešanu, tiks mainītas konteineru uzlīmes.

 • Vai mainīsies atkritumu izvešanas grafiki?

- 2024. gadā atkritumu izvešanas grafiki nemainīsies Bauskas un Iecavas pilsētas, Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes, Vecsaules, Iecavas, Rundāles, Svitenes un Viesturu pagasta administratīvajās teritorijās;

- Par atkritumu izvešanas grafiku Vecumnieku apvienības klienti tiks savlaicīgi informēti, tomēr centīsimies maksimāli saglabāt iepriekšējos atkritumu izvešanas grafikus.

 • Vai mainīsies norēķinu kārtība par atkritumu apsaimniekošanu?

Visiem Bauskas novada administratīvajā teritorijā esošajiem BNKS klientiem par saņemtajiem pakalpojumiem būs vienota norēķinu kārtība. Katru mēnesi tiks izrakstīts rēķins par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem. Ar pārējiem maksājumu noteikumiem varēs iepazīties, izlasot līgumu.

 • Kur varēs zvanīt un saņemt atbildes par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem?

- Zvanot uz vienoto klientu apkalpošanas tālruni 8889;

- Rakstot uz e-pastu atkritumi@bnks.lv ;

- Apmeklējot BNKS klientu pakalpošanas centru Bauskā, Salātu ielā 7a;

- Apmeklējot klātienes klientu konsultācijas Iecavas pilsētā un Vecumniekos. Par norises laiku un adresēm būs atsevišķa informācija.