Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Likumā par ostām” (2022. gads)

No 2022. gada 10. marta līdz 8. aprīlim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu.

Svarīgi, ņemt vērā, ka parakstu vākšana notiek, lai tautas nobalsošanā varētu lemt par šī likuma atcelšanu. Ja vēlētāji atbalsta likuma pieņemšanu un spēkā stāšanos, tad parakstu vākšanā nav jāpiedalās.

Par apturētā likuma nodošanu tautas nobalsošanai parakstīties var tikai klātienē - parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā, bet vēlas piedalīties parakstu vākšanā, tiek nodrošināta iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā atrašanās vietā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietās notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā, 8. aprīlī. Piedalīties parakstu vākšanā var arī vēlētāji ieslodzījuma vietās.

Bauskas novada administratīvajā teritorijā laika periodā no 2022. gada 10. marta līdz 2022. gada 8. aprīlim 5 (piecas) parakstu vākšanas vietas:

 • Bauskas novada administrācija, Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas novads, LV-3901;
 • SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Edvarta Virzas iela 21A, Iecava, Bauskas novads, LV-3913;
 • Rundāles apvienības pārvalde, Pilsrundāle 1,  Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921;
 • Vecumnieku bibliotēka, Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV – 3933;
 • Skaistkalnes pagasta nodaļa, Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads, LV-3924.

Parakstu vākšanas vietu darba laiks:

 • pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00.
 • otrdienās, ceturtdienās, sestdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00.

Vēlētāju iniciatīvas:

Satversmē noteikts, ka ne mazāk kā vienai desmitai daļai vēlētāju ir tiesības:

 • iesniegt Valsts Prezidentam pilnīgi izstrādātu Satversmes grozījumu projektu vai likuma projektu, kuru Prezidents nodod Saeimai;
 • ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.

Izmantot šīs tiesības vēlētāji var 12 mēnešu laikā no dienas, kad Centrālā vēlēšanu komisija iniciatīvu reģistrējusi.

Šajā sadaļā atradīsiet visu svarīgāko informāciju par vēlētāju iniciatīvām un parakstu vākšanas nosacījumiem.

Par parakstīšanās iespējām uzziniet sadaļā "Kur parakstīties?" un infografikās  "Vēlētāju likumdošanas iniciatīvas" (457.98 KB) un "Parakstu vākšanas Latvijā".

Noderīga informācija par parakstu vākšanām Latvijā pieejama arī sadaļā "Parakstu vākšanas".

Kur parakstīties?
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Parakstīties par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētajām iniciatīvām iespējams:

 1. dzīvesvietas deklarēšanas vietās pašvaldībā;
 2. novados pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja;
 3. pie zvērināta notāra;
 4. bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, ja novadā, novada pilsētā vai pagastā nav zvērināta notāra (Jāievēro! Apliecināt parakstu bāriņtiesā var, ja vēlētājam ir deklarēta dzīvesvieta attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā).
 5. portālā www.Latvija.lv. Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka portāla darbība var būt periodiski traucēta. Ja parakstīšanās e-pakalpojuma izpildes gaitā saņemat kļūdas paziņojumu, lūdzam atgriezties pakalpojuma pirmajā solī un uzsākt atkārtotu pakalpojuma izpildi!
 6. Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs pie konsulārās amatpersonas, kura ir tiesīga veikt notariālās funkcijas.

Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētās vēlētāju iniciatīvas, par kurām šobrīd notiek parakstu vākšana.

VĒLĒŠANU KOMISIJA
 
Komisijas priekšsēdētājs: Juris Gailis

Pašnodarbināta persona

e-pasts: velesanas@bauska.lv, tel. +371 29267734
Komisijas sekretāre: Līga Kausiniece

Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Administratīvā departamenta vadītāja, Administratīvās nodaļas vadītāja

E-pasts: liga.kausiniece@bauska.lv, tel.+371 29517965
Komisijas locekļi:
1) Kristīne Brūvele Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada Sociālais dienests"  Rundāles apvienības struktūrvienības vadītāja
2) Līga Kausiniece Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Administratīvā departamenta vadītāja, Administratīvās nodaļas vadītāja
3) Tālrīts Krastiņš SIA "Metrum", zemes ierīcības inženieris-sertificēts mērnieks
4) Māris Plēsnieks Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Administratīvā departamenta Darba aizsardzības speciālists
5) Inguna Paegle LIZDA Bauskas starpnovadu organizācijas grāmatvede
6) Dace Šileika Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vecumnieku apvienības pārvalde" vadītāja