Der zināt

Bauskas novada Vēlēšanu komisija, saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta otro daļu un Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju (apstiprināta ar CVK 05.05.2022. lēmumu Nr.14), izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2024. gada  8. jūnijā.

Bauskas novadā izveidojamas 23 vēlēšanu iecirkņu komisijas. Katra vēlēšanu iecirkņa darbības nodrošināšanai nepieciešami septiņi komisijas locekļi:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

341.

BAUSKAS VALSTS ĢIMNĀZIJA

Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

342.

BAUSKAS KULTŪRAS CENTRS

Kalna iela 18, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

343.

BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA

Dārza iela 9, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

345.

BRUNAVAS PAGASTA PĀRVALDE

“Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pagasts, Bauskas novads, LV-3907

346.

CERAUKSTES PAGASTA PĀRVALDE

“Tautas nams”, Ceraukste, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3908

347.

CODES PAMATSKOLA

“Virsaiši”, Code, Codes pagasts, Bauskas novads, LV-3910

348.

KULTŪRAS CENTRS DĀVIS”

Miera iela 1A, Dāviņi, Dāviņu pagasts, Bauskas novads, LV-3929

349.

UZVARAS PAMATSKOLA

Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pagasts,

Bauskas novads, LV-3931

351.

ĪSLĪCES KULTŪRAS NAMS

Kultūras nams, Rītausmas, Īslīces pagasts,  Bauskas novads, LV-3931

352.

DAUDZFUNKCIONĀLAIS CENTRS STRĒLNIEKI”

Parka iela 1, Strēlnieki, Mežotnes pagasts, Bauskas novads, LV-3926

358.

VECSAULES SAIETA NAMS

“Klētnieki”, Vecsaule, Vecsaules pagasts, Bauskas novads, LV-3932

279.

KURMENES TAUTAS NAMS

“Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pagasts, Bauskas novads. LV-5115

288.

VALLES SAIETA NAMS

Rīgas iela 4, Valle, Valles pagasts, Bauskas novads, LV-5106

344.

BĀRBELES TAUTAS NAMS

Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pagasts, Bauskas novads, LV-3905

355.

SKAISTKALNES TAUTAS NAMS

Kurmenes iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads,  LV-3924

356.

STELPES PAGASTA PĀRVALDE

“Stelpes pamatskola”, Stelpe, Stelpes pagasts, Bauskas novads, LV-3925

359.

VECUMNIEKU TAUTAS NAMS

Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933

360.

MISAS TAUTAS NAMS

“Tautas Nams Misā”, Misa, Vecumnieku pagasts,

Bauskas novads, LV-3906

353.

RUNDĀLES MULTIFUNKCIONĀLAIS CENTRS

Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3921

354.

PII MĀRPUĶĪTE

“Mārpuķītes”, Saulaine, Rundāles pagasts, Bauskas novads, LV-3901

357.

SVITENES PAGASTA SAIETA NAMS

“Gaismas”, Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917

361.

VIESTURU PAGASTA PĀRVALDE

Bērsteles iela 4, Bērstele, Viesturu pagasts, Bauskas novads, LV-3927

350.

IECAVAS KULTŪRAS NAMS

Rīgas iela 18, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  1. reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  2. vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji;
  3. Bauskas novada Vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  1. kurš prot latviešu valodu;
  2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  3. kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, Bauskas novada domes deputāts;
  5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums sagatavojams saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto pieteikuma veidlapu.

​​​​​​​Pieteikums iesniedzams Bauskas novada Vēlēšanu komisijai Uzvaras ielā 1, Bauskā, 2. stāvā, 228. kabinetā vai nododot Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, vai atsūtot pa pastu.

Pieteikumu, kas parakstīts ar drošiem elektroniskiem parakstiem, nosūtīt uz e-pastu: velesanas@bauskasnovads.lv

Iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums iesniedzams no 2024. gada 27. februāra līdz 2024. gada 28. martam plkst.12.00 (darba dienās, darba laikā).

Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un veikt fizisko personu datu apstrādi tikai tam paredzētajā nolūkā.

Bauskas novada Vēlēšanu komisijas tālrunis uzziņām 29267734