Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.06.2023.
  Projekta finansētājs: Valsts kultūrkapitāla fonds Status: Īstenots Projekta nosaukums: Skaistkalnes magazīnas klēts arhitektoniskā izpēte un inventarizācija Projekta numurs: 2022-2-KMA051 Projekta budžets: 1388 EUR …
  Statuss:
  Īstenošanā
  19.05.2023.
  Projekts: LVIII-068 Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana | Development of Zemgale’s business environment and promotion of enterpreneurs’ competitiveness” Projekta saīsinātais nosaukums: SMEPRO…
  Statuss:
  Noslēdzies
  24.04.2023.
  Projekta īsais nosaukums: RUNRARO Projekta uzsākšanas datums: 01.06.2019. Projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši Tematiskais mērķis: Uzņēmējdarbības un MVU attīstība Prioritāte: Uz vietējiem resursiem balstītu, jaunu produktu un pakalpojumu attīstība…
  Statuss:
  Īstenošanā
  14.04.2023.
  Projekta finansētājs: ERAF Statuss: Aktīvs Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana sporta namam „Dartija” Projekta numurs: 4.2.2./022/A/005 Projekta kopējās izmaksas ir 1 325 508,65 EUR, no tām ERAF finansējums - 389…
  Statuss:
  Īstenošanā
  13.04.2023.
  Projekta numurs: Nr. 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/011 Projekta programma: 3.1.2.1.i. “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” pirmās kārtas “Valsts un pašvaldību ēku vides…
  Statuss:
  Noslēdzies
  12.04.2023.
  KF
  Kohēzijas fonda projekts Nr.5.4.3.0/20/I/001 Projekta ieviešanas periods: 2021-2023 Vadošais partneris: Dabas aizsardzības pārvalde Sadarbības partneri: AS “Latvijas valsts meži”, VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, vairāk nekā 10 pašvaldības …
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta finansētājs: Bauskas novada pašvaldība Status: Aktīvs Projekta nosaukums: Liepu ielas un Lauku ielas posmu Īslīces pagastā pārbūve Projekta numurs: Līguma Nr. BNA 2020/018 Projekta programma/SAM: Finansējuma avots “Aizņēmums valsts…
  Statuss:
  Noslēdzies
  22.03.2023.
  Projekta finansētājs: Cits Status: Īstenots Projekta nosaukums: "Accelerate SUNShINE" - „Saglabā savu ēku, taupot enerģiju. Virzies uz priekšu ātrāk” Projekta numurs: 754080 Projekta programma/SAM: Apvārsnis 2020 Projekta budžets: Projektā kopā 1…
  Statuss:
  Noslēdzies
  21.03.2023.
  Projekta finansētājs: Eiropas Savienība Status: Aktīvs Projekta nosaukums: Inovatīvs kultūras tūrisms Projekta numurs: ENI-LLB-2-340 Projekta budžets: 426 745,41 EUR Projekta budžeta sadalījums: Eiropas Savienības finansējums – 384 070,87…
  Statuss:
  Noslēdzies
  20.03.2023.
  Projekta finansētājs: ERAF Status: Aktīvs Projekta nosaukums: Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā Projekta numurs: 9.3.1.1/19/I/046 Projekta programma/SAM: SAM: 9.3.1.1.specifiskais atbalsta mērķis „Pakalpojumu infrastruktūras…