Paziņojuma ievietošanas datums

Iznomājamā 
īpašuma atrašanās vieta

Iznomājamā objekta kadastra apzīmējums 

Iznomājamā objekta platība

Pieteikšanās
termiņš

Grafiskais pielikums
02.05.2023. Mežotnes pagasts 4072 004 0532 0,05 ha līdz 16.maijam
03.11.2022. Brunavas pagasts 4046 019 0077 Vairākas daļas līdz pirmajam iesniegumam
15.06.2022. Īslīces
pagasts
4068 005 0081 0,062 ha līdz pirmajam iesniegumam
19.04.2022. Gailīšu
pagasts
4060 007 0410 0,01 ha līdz pirmajam iesniegumam
19.04.2022. Gailīšu
pagasts
4060 007 0223 12 pa 0,1 ha
2 pa 0,15 ha
līdz pirmajam iesniegumam
12.04.2022. Bauska 4001 007 0006 Ziedoņu iela 7 līdz pirmajam iesniegumam
30.03.2022. Vecsaules pagasts 4092 013 0124 1,5 ha līdz pirmajam 
iesniegumam
28.03.2022. Codes
pagasts
4052 006 0118 0,1 ha  līdz pirmajam
iesniegumam
10.02.2022. Gailīšu
pagasts
4060 004 0181 0,05 ha
0,04 ha (2 gab.)
0,02 ha
līdz pirmajam 
iesniegumam
10.02.2022. Gailīšu
pagasts
4060 001 0059 0,08 ha līdz pirmajam iesniegumam
31.01.2022. Codes
pagasts
4052 004 0349 0,12 ha un 0,1 ha līdz pirmajam
 iesniegumam
01.11.2011. Codes
pagasts
4052 002 0111 1,2ha līdz pirmajam
 iesniegumam
25.01.2022. Bauska 4001 007 0006 445 m2 līdz pirmajam 
iesniegumam
25.01.2022. Mežotnes pagasts

4072 004 0611

4072 004 0341

0,0642 ha

0,06 ha

līdz pirmajam 
iesniegumam
25.01.2022. Mežotnes pagasts 4072 004 0637 0,17 ha līdz pirmajam 
iesniegumam
25.01.2022. Mežotnes pagasts 4072 004 0245 0,1 ha līdz pirmajam
 iesniegumam
25.01.2022. Mežotnes pagasts

4072 004 0599

4072 004 0600

0,26 ha

0,19 ha

līdz pirmajam 
iesniegumam
25.01.2022. Mežotnes pagasts 4072 004 0420 0,02 ha līdz pirmajam
 iesniegumam
25.01.2022. Mežotnes pagasts 4072 004 0636 0,08 ha līdz pirmajam
 iesniegumam
20.08.2019. Mežotnes pagasts 4072 004 0417 0,09 ha  līdz pirmajam iesniegumam
26.06.2017. Mežotnes pagasts 4072 004 0594 0,271 ha līdz pirmajam iesniegumam
26.06.2017. Mežotnes pagasts 4072 004 0245 0,1 ha līdz pirmajam iesniegumam
26.06.2017. Mežotnes pagasts 4072 004 0238 0,16 ha līdz pirmajam iesniegumam

28.07.2014.

Mežotnes pagasts

4072 004 0599

4072 004 0600

0,26 ha

0,26 ha

līdz pirmajam iesniegumam
25.11.2013. Mežotnes pagasts 4072 002 0262 0,9ha līdz pirmajam iesniegumam

 

Bauskas novada pašvaldības iestāde "Iecavas apvienības pārvalde" piedāvā nomāt neapbūvētus zemes gabalus.

Zemesgabala nosaukums,

atrašanās vieta

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Iznomāšanas mērķis

Nomas līguma termiņš

Gada nomas maksa

Publicēts

Jaunaudrupi 1,
Audrupi, Iecavas pag.
4064 012 0198 0,04-0,06 Personiskā palīgsaimniecība 5 gadi 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) 05.04.2023.
Rosme
Iecavas pag.
4064 014 0283 0,03 Personiskā palīgsaimniecība 5 gadi

1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR)

17.05.2022.
Dzirksteles 1,
Rosme, Iecavas pag.
4064 014 0292 0,06

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) 26.04.2022.

Dārza iela 16-9,

Zālīte, Iecavas pag.

4064 006 0396

0,08

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi

1,5% no zemes kadastrālās vērtības

(minimālā nomas maksa 7 EUR)

02.07.2021.

Mazdārziņu teritorija, Zālīte,

Iecavas pag.

 

0,01 – 0,06

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi

1,5% no zemes kadastrālās vērtības

(minimālā nomas maksa 7 EUR)

02.07.2021.

Mazdārziņu teritorija “Ķesterkalns”, Iecava, Iecavas pag.

4064 010 2282

0,03 vai 0,06

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi

1,5% no zemes kadastrālās vērtības

(minimālā nomas maksa 7 EUR)

02.07.2021.

Rosme, Iecavas pag.

4064 014 0313

4064 014 0312

līdz 0,06

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi

1,5% no zemes kadastrālās vērtības

(minimālā nomas maksa 7 EUR)

02.07.2021.

Rūpniecības iela 1, Iecava, Iecavas pag.

4064 010 2661

0,008-0,02

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi

1,5% no zemes kadastrālās vērtības

(minimālā nomas maksa 7 EUR)

02.07.2021.

Zorģi 1-1, Zorģi, Iecavas pag.

4064 011 0519

0,05

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi

1,5% no zemes kadastrālās vērtības

 (minimālā nomas maksa 7 EUR)

02.07.2021.

Paozoli 90, Iecava

4064 010 2019

0,025

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi

1,5% no zemes kadastrālās vērtības 
(minimālā nomas maksa 7 EUR)

27.08.2021.

Iesniegumu var iesniegt klātienē Bauskas novada pašvaldības iestādes "Iecavas apvienības pārvalde" Nekustamā īpašuma nodaļā Skolas ielā 4-40, Iecavā, Bauskas novadā, vai nosūtīt elektroniski uz parvalde@iecava.lv (parakstītu ar elektronisko parakstu), vai nosūtīt pa pastu. Personām, kuras vēlas nomāt zemes gabalu, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums.

Sīkāku informāciju par piedāvātajiem nomas zemes gabaliem var saņemt Bauskas novada pašvaldības iestādes "Iecavas apvienības pārvalde" Nekustamā īpašuma nodaļā - kontakti.

 

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Rundāles apvienības pārvaldē, Svitenes un Viesturu pagastu pārvaldē un Saulaines pakalpojumu sniegšanas punktā

E-pakalpojumi

Logo
 1. "Priekšlikumu iesniegšana Rundāles novada pašvaldības attīstības nodrošināšanai" - Jaunais E-pakalpojums ļauj iesaistīties novada attīstības procesos, iesniedzot savas idejas nostādītā mērķa sasniegšani vai atbalstot  citu iedzīvotāju iesniegtās idejas. Pašvaldībā pastāvīgi notiek darbs pie daudziem uzlabojumiem novadā, ar mērķi radīt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi un paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes.
  E-pakalpojums pieejams sadaļā E-pakalpojumi/Novada attīstībai
 2. "Informācijas un ierosinājumu iesniegšana par Rundāles novada pašvaldības teritorijas labiekārtošanu" - Šajā sadaļā varat minēt vietas, kur nepieciešami vides un teritorijas labiekārtošana, lai veicinātu novada attīstību. 
  E-pakalpojums pieejams sadaļā E-pakalpojumi/Teritorijas labiekārtošana
 3. "Pašvaldības nomas objekti" - autorizētiem lietotājiem ir pieejams Rundāles pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo nomas objektu saraksts, kurā iespējams aplūkot datus par brīvajiem nomas objektiem un nomā esošiem nomas objektiem. Lai aplūkotu nomas objektu sarakstu Jums būs nepieciešams autorizēties izmantojot internetbanku starpniecību:
  Autorizējies
 4. "Pieteikšanās nomas objektiem" - autorizētiem lietotājiem ir iespēja elektroniski iesniegt pieteikumus par Rundāles novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo nekustamā īpašuma objektu nomu. Iespēja pārlūkot savu iesniegto pieteikumu sarakstu, apskatīt iesniegto pieteikumu statusu, kā arī anulēt savus iesniegtos pieteikumus.
  Lai aplūkotu nomas objektu sarakstu Jums būs nepieciešams autorizēties izmantojot internetbanku starpniecību:
  Autorizējies
 5. "Mani nomas līgumi, rēķini, maksājumi" - autorizētiem lietotājiem ir iespēja aplūkot savus nomas līgumu datus, nomas maksas rēķinu datus, no e-pakalpojuma veikto maksājumu datus un nomnieka konta stāvokli. Lietotājam e-pakalpojuma ietvaros ir iespēja veikt rēķinu apmaksu, izmantojot internetbanku. Lai aplūkotu nomas objektu sarakstu Jums būs nepieciešams autorizēties izmantojot internetbanku starpniecību.
  Autorizējies
 6. "Rēķini un skaitītāji" - Iesniedz skaitītāju rādījumus bez maksas! Apskati līgumus un rēķinus, kā arī apmaksā neapmaksātos rēķinus! Lai izmantotu šo pakalpojumu, Jums nepieciešams autorizēties.
  Autorizējies

"Pašvaldības nomas objekti" - autorizētiem lietotājiem ir pieejams Rundāles pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo nomas objektu saraksts, kurā iespējams aplūkot datus par brīvajiem nomas objektiem un nomā esošiem nomas objektiem. Lai aplūkotu nomas objektu sarakstu Jums būs nepieciešams autorizēties izmantojot internetbanku starpniecību:

Autorizējies

Brīvās nomas zemes Vecumnieku apvienības pārvaldes teritorijā


Pieteikumu (iesniegumu) var iesniegt Bauskas novada pašvaldības iestādē “Vecumnieku apvienības pārvalde” vai pagastu nodaļās. Kā arī nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu parvalde@vecumnieki.lv.

Paziņojuma ievietošanas datums

Iznomājamā 
īpašuma atrašanās vieta

Iznomājamā objekta kadastra apzīmējums

Iznomājamā objekta platība (ha)

Pieteikšanās termiņš

18.05.2023

Vecumnieku pagasts

40940180020

40940180022

25,97

Līdz 29.05.2023

Skat. Sadaļu IZSOLES

https://www.bauskasnovads.lv/lv/izsoles/lauksaimniecibas-zeme-vecumnieku-pagasta

18.05.2023

Stelpes pagasts

40840030310

4,41

Līdz 29.05.2023

Skat. Sadaļu IZSOLES

https://www.bauskasnovads.lv/lv/izsoles/lauksaimniecibas-zeme-stelpes-pagasta

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940100142

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940100157

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940090180

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940090289

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940090132

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940090238

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940100110

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

16.06.2022

Vecumnieku pagasts

40940100146

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940120856

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940120828

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940120793

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940120933

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940120785

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940120757

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940120883

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940120733

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

22.09.2022

Vecumnieku pagasts

40940120925

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

27.10.2022

Bārbeles pagasts

40440040289

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Valles pagasts

32900080187

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Valles pagasts

32900080450

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

14.06.2022

Valles pagasts

32900120145

0,75

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Skaistkalnes pagasts

40800050116

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

11.09.2022

Skaistkalnes pagasts

40800050121

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

19.10.2022

Skaistkalnes pagasts

40800020436

0,4

līdz pirmajam iesniegumam

18.05.2023

Skaistkalnes pagasts

40800020431

0,06

Līdz 31.05.2023. pēc tam līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Kurmenes pagasts

32620090103

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Kurmenes pagasts

32620090156

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

16.02.2023

Kurmenes pagasts

32620090188

0,07

līdz pirmajam iesniegumam

05.08.2022

Stelpes pagasts

40840030352

0,05-0,1

līdz pirmajam iesniegumam

11.09.2022

Stelpes pagasts

40840010166

1,92

līdz pirmajam iesniegumam

11.09.2022

Stelpes pagasts

40840030273

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

17.01.2023

Stelpes pagasts

40840040038

3ha

līdz pirmajam iesniegumam

11.04.2023

Stelpes pagasts

40840030194

1,9

līdz pirmajam iesniegumam

18.05.2023

Stelpes pagasts

40840030282

0,5

Līdz 31.05.2023. pēc tam līdz pirmajam iesniegumam

28.04.2023

Stelpes pagasts

40840010142

0,5

līdz pirmajam iesniegumam

Bauskas novada pašvaldības noslēgtie zemes nomas līgumi