Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Kalinka Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas locekļi: 
1) Valērijs Gabrāns Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas novada administrācija" Attīstības un būvniecības departamenta vides speciālists
2) Uģis Volosovskis Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas apvienības pārvalde” Ceraukstes pagasts nodaļas vadītājs
3) Aigars Sietiņš Bauskas novada pašvaldības iestādes Rundāles apvienības pārvalde" vadītājs
4) Lauris Mediņš Bauskas novada pašvaldības iestādes Vecumnieku apvienības pārvalde" vadītājs
5) Mārtiņš Vilciņš Bauskas novada pašvaldības iestādes Iecavas apvienības pārvalde" vadītāja vietnieks

 

Bauskas novada medību koordinācijas komisijas nolikums

Komisijas priekšsēdētājs: Andrejs Podnieks Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Administratīvā departamenta Darba aizsardzības speciālists
Komisijas locekļi: 
1) Vairis Stūris Valsts meža dienesta pārstāvis
2) Andis Arājs biedrības “Zemnieku saeima” pārstāvis
3) Andris Neimanis biedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” pārstāvis
4) Gatis Kužums biedrības “Latvijas Mednieku savienība” pārstāvis
5) Zanda Segliņa Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākā inspektore
Komisijas locekļi: 
1) Raitis Ābelnieks Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
2) Vija Ieleja Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Izglītības nodaļas vadītāja
3) Gints Jankovskis Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Jaunatnes nodaļas speciālists
4) Zaiga Kārkliņa Ekonomikas un finanšu departamenta Ekonomikas un finanšu nodaļas ekonomiste
5) Antra Ozoliņa Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta vadītāja
6) Līga Rimševica Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Sporta nodaļas vadītāja
7)  Solveiga Gudkova Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Izglītības nodaļas izglītības speciāliste

 

 

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Okmanis (Bauskas novada domes priekšsēdētājs)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Bauskas nodaļas komandieris
Komisijas locekļi:
1) Zemessardzes 53.kājnieku bataljona komandieris
2) Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa amatpersona
3) Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks
4) Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Bauskas slimnīca” valdes loceklis
5) Valsts vides dienesta Zemgales reģionālās vides pārvaldes speciālists
6) Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
7) Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors
8) Zemessardzes 1.Rīgas brigādes inženierrotas komandieris
9) Valsts robežsardzes pārstāvis
10) Bauskas novada pašvaldības aģentūras “Iecavas veselības centrs”’pārstāvis
11) VAS “Latvijas dzelzceļš” pāstāvis
12) AS “GASO” Bauskas iecirkņa pārstāvis
13) AS “Sadales tīkls”pārstāvis
14) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes amatpersona
Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Mačeks Bauskas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Dace Neiberte Bauskas novada pašvaldības iestādes „Rundāles apvienības pārvalde” nekustamo īpašumu speciāliste
Komisijas locekļi:
1) Gunita Vīgupa Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
2) Baiba Leitlante Bauskas novada pašvaldības iestādes „Iecavas apvienības pārvalde” Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
3) Jānis Strēlis Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecumnieku apvienības pārvalde” zemes ierīkotājs, teritorijas plānotājs
4) Linda Mežsarga Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā juriste

 

Komisijas priekšsēdētāja: Mārīte Putniņa Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālās nodaļas valsts inspektore
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Egija Stapkēviča Biedrības „Bauskas vecpilsēta” valdes locekle
Komisijas locekļi:
1) Raitis Ābelnieks Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas muzejs" vecākais speciālists vēstures nodaļā, Bauskas novada domes deputāts
2) Māris Skanis  Bauskas pils muzeja direktors
3) Dace Putna Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Bauskas novada Būvvaldes vadītāja
4) Ralfs Simanovičs  Būvniecības nodaļas vadītājs
5) Mārtiņš Mediņš  Bauskas novada domes deputāts
6) Ilze Tijone Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
7) Kārlis Sinka  Biedrības “32Arhīvs’’ valdes loceklis
8) Laura Lūse  Rundāles pils muzeja direktore

 

Komisijas priekšsēdētāja: Baiba Šumina Bauskas novada domes Pedagoģiski medicīniskās komisijas priekšsēdētāja, izglītības metodiķe
Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Ineta Zvirgzda -Šebina Bauskas novada domes Pedagoģiski medicīniskās komisijas priekšsēdētāja vietniece, speciālā pedagoģe
Komisijas locekļi:
1) Ilze Naguraviča psiholoģe
2) Vanda Korbe logopēde
3) Sandris Kaidaks ārstniecības persona (ārsts)
4) Inga Borkovska logopēde
5) Sandra Petrokaite speciālā pedagoģe
6) Sandra Borkovska speciālā pedagoģe

 

 Komisijas

Komisijas priekšsēdētāja: Līga Jankova Bauskas novada pašvaldības domes deputāte
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Līga Kausiniece Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Administratīvā departamenta vadītāja
Komisijas locekļi:
1) Rihards Melgailis Bauskas novada pašvaldības domes deputāts
2) Dace Strazdiņa Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Personāla nodaļas vadītāja
3) Rolands Radziņš Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs
Komisijas priekšsēdētāja: Evita Grigorjeva Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Juridiskā un iepirkuma departamenta vadītāja pienākuma izpildītāja
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Mārtiņš Brikers Bauskas novada pašvaldības policijas inspektors
Komisijas locekļi: 
1) Aleta Ozoliņa Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada Sociālais dienests" sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem 
2) Ilva Buka Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore
3) Inita Sproģe Juriste
4) Sigma Strautmale

Iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” Iecavas struktūrvienības vadītāja

5) Baiba Šumina Iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Izglītības nodaļas metodiķe

 

Komisijas priekšsēdētāja: Sandra Kazāka Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas apvienības pārvalde” iedzīvotāju reģistrēšanas un dzīvokļu lietu speciāliste
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Mārtiņš Mediņš Bauskas novada domes deputāts
Komisijas locekļi: 
1) Mārtiņš Veinbergs Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Attīstības un būvniecības departamenta vadītājs
2) Inese Kukute Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Juridiskā un iepirkumu departamenta tiesiskā nodrošinājuma nodaļas juriste
3) Kristīne Brūvele Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Sociālais dienests” Rundāles struktūrvienības vadītāja

 

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Kalinka Bauskas novada pašvaldības domes izpilddirektora vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Aigars Sietiņš Bauskas novada pašvaldības iestādes "Rundāles apvienības pārvalde" vadītājs
Komisijas locekļi: 
1) Mārtiņš Veinbergs  Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Attīstības un būvniecības departamenta vadītājs
2) Guntis Kalniņš Bauskas novada domes deputāts
3) Jānis Siugalis Bauskas novada domes deputāts
4) Indra Latviete Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Ekonomikas un finanšu departamenta vadītāja
5) Evija Poļakova Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Saimniecisko darījumu nodaļas Vecākā iepirkumu speciāliste

 

Komisijas priekšsēdētāja: Evita Grigorjeva Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Juridiskā un iepirkuma departamenta vadītāja pienākuma izpildītāja
Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Līga Kausiniece “Bauskas novada administrācija” Administratīvā departamenta vadītāja
Komisijas locekļi: 
1) Elīna Arāja Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Būvvaldes arhitekte
2) Elita Krieviņa Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu departamenta Grāmatvedības nodaļas vecākā grāmatvede
3) Elīna Māla Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Kultūras nodaļas vadītāja
4) Aivars Vilciņš Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada pašvaldības policija” priekšnieka vietnieks

 

Komisijas priekšsēdētājs: Andris Barovskis Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Bauskas novada Būvvaldes būvinspektors 
Komisijas locekļi: 
1)   
2) Pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis 
3) Būvprojekta autors, ja objektā nav veikta autoruzraudzība saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 161.punktu vai, ja tas ir arhitektūras konkursa projekts 
Komisijas priekšsēdētāja: Līga Rimševica  „Bauskas novada administrācija” Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Sporta nodaļas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Juris Krievs Bauskas novada domes deputāts
Padomes locekļi:
1) Guntis Kalniņš

Bauskas novada domes deputāts

2) Inita Nagņibeda Bauskas novada domes deputāte, Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora vietniec
3) Ieva Kirkila Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe, sporta darba organizatore Rundāles apvienības pārvaldē

 

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Mačeks Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Guntis Kalniņš Bauskas novada domes deputāts
Komisijas locekļi:
1) Juris Krievs Bauskas novada domes deputāts
2) Sarmīte Oļehnoviča Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu departamenta Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja vietniece
3) Gunita Vīgupa Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Attīstības un būvniecības departamenta Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
4) Dace Platonova Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Attīstības un būvniecības departamenta teritorijas plānotāja
5) Evita Grigorjeva Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Juridiskā un iepirkumu departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

Komisijas priekšsēdētāja: Līga Vasiļauska Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas apvienības pārvalde” vadītāja
Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Dace Šķiliņa Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas apvienības pārvalde” Bauskas pilsētas nodaļas vadītāja
Komisijas locekļi: 
1) Līvija Šarķe Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas apvienības pārvalde” Dāviņu pagasta nodaļas vadītāja

 

Komisijas priekšsēdētājs: Normunds Vāvers Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Inga Upelniece Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” vadītāja vietniece
Komisijas locekļi: 
1) Baiba Leitlante Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja

 

Komisijas priekšsēdētājs: Aigars Sietiņš Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles apvienības pārvalde” vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Vitālijs Bļinkovs Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles apvienības pārvalde” Viesturu pagasta nodaļas vadītājs
Komisijas locekļi: 
1) Dace Neiberte Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles apvienības pārvalde” nekustamā īpašuma speciāliste

 

Komisijas priekšsēdētāja: Dace Šileika Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” vadītāja
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Lauris Mediņš Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” Vecumnieku pagasta nodaļas vadītājs
Komisijas locekļi: 
1) Jānis Strēlis Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” zemes ierīkotājs, teritorijas plānotājs

 

Komisijas priekšsēdētājs: Juris Krievs Bauskas novada domes deputāts
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Raitis Ābelnieks Bauskas novada domes deputāts
Komisijas sekretāre: Andra Matuļenko Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Komisijas locekļi: 
1) Aivars Janeks Bauskas novada iedzīvotājs
2) Jānis Mičulis Bauskas novada iedzīvotājs
3) Rihards Melgailis Bauskas novada domes deputāts
4) Juris Krievs  Bauskas novada domes deputāts
5) Inita Nagņibeda Bauskas novada domes deputāte 
6) Raitis Ābelnieks Bauskas novada domes deputāts
7) Ieva Litiņa LLKC konsultante
8) Eleonora Maisaka Pensionēta agronome
9) Inta Klīve Rundāles pagasta iedzīvotāja
Komisijas priekšsēdētājs: Juris Gailis Pašnodarbināta persona
Komisijas sekretāre:  
Komisijas locekļi:
1) Kristīne Brūvele Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada Sociālais dienests"  Rundāles apvienības struktūrvienības vadītāja
2) Līga Kausiniece Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Administratīvā departamenta vadītāja, Administratīvās nodaļas vadītāja
3) Tālrīts Krastiņš SIA "Metrum", zemes ierīcības inženieris-sertificēts mērnieks
4) Māris Plēsnieks Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Administratīvā departamenta Darba aizsardzības speciālists
5) Inguna Paegle LIZDA Bauskas starpnovadu organizācijas grāmatvede
6) Dace Šileika Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vecumnieku apvienības pārvalde" vadītāja
Komisijas vadītāja:  
Komisijas locekļi: 
1) Daina Jarmolāviča Bauskas novada karjeras speciāliste
2) Gints Jankovskis  Biedrības „Laiks Jaunietim” dibinātājs un priekšsēdētājs
3) Renārs Manuilovs  Biedrības „Jaunatne Smaidam” biroja vadītājs, Erasmus+ Jaunatne projektu koordinators
4) Nadīna Mediņa  Bauskas novada Kultūras centra kultūras menedžere
5) Dina Romanovska Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja
6) Līga Rimševica  Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Sporta nodaļas vadītāja
7) Baiba Stūre  Iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Izglītības nodaļas metodiķe
8) Paula Šumina  Bauskas novada jauniešu domes priekšsēdētāja vietniece un Ceraukstes pagasta jaunatnes darbiniece