Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Kalinka Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Komisijas locekļi: 
1) Valērijs Gabrāns Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas novada administrācija" Attīstības un būvniecības departamenta vides speciālists
2) Uģis Volosovskis Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas apvienības pārvalde” Brunavas un Ceraukstes pagasta nodaļas vadītājs
3) Aigars Sietiņš Bauskas novada pašvaldības iestādes Rundāles apvienības pārvalde" vadītājs
4) Lauris Mediņš Bauskas novada pašvaldības iestādes Vecumnieku apvienības pārvalde" Vecumnieku pagasta nodaļas vadītājs
5) Mārtiņš Vilciņš Bauskas novada pašvaldības iestādes Iecavas apvienības pārvalde" vadītāja vietnieks

Bauskas novada medību koordinācijas komisijas nolikums

Komisijas priekšsēdētājs: Andrejs Podnieks Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Administratīvā departamenta Darba aizsardzības speciālists
Komisijas locekļi: 
1) Vairis Stūris Valsts meža dienesta pārstāvis
2) Andis Arājs biedrības “Zemnieku saeima” pārstāvis
3) Andris Neimanis biedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” pārstāvis
4) Gatis Kužums biedrības “Latvijas Mednieku savienība” pārstāvis
5) Zanda Segliņa Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākā inspektore
Komisijas locekļi: 
1) Raitis Ābelnieks Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
2) Baiba Šumina Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Izglītības nodaļas vadītāja
3) Līga Briģe Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Jaunatnes nodaļas vadītāja
4) Zaiga Kārkliņa Ekonomikas un finanšu departamenta Ekonomikas un finanšu nodaļas ekonomiste
5) Līga Rimševica Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Sporta nodaļas vadītāja
6) Solveiga Gudkova Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Izglītības nodaļas izglītības speciāliste

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Okmanis (Bauskas novada domes priekšsēdētājs)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Bauskas nodaļas komandieris
Komisijas locekļi:
1) Zemessardzes 53.kājnieku bataljona komandieris
2) Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa amatpersona
3) Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks
4) Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Bauskas slimnīca” valdes loceklis
5) Valsts vides dienesta Zemgales reģionālās vides pārvaldes speciālists
6) Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
7) Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors
8) Zemessardzes 1.Rīgas brigādes inženierrotas komandieris
9) Valsts robežsardzes pārstāvis
10) Bauskas novada pašvaldības aģentūras “Iecavas veselības centrs”’pārstāvis
11) VAS “Latvijas dzelzceļš” pāstāvis
12) AS “GASO” Bauskas iecirkņa pārstāvis
13) AS “Sadales tīkls”pārstāvis
14) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes amatpersona
Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Mačeks Bauskas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Dace Neiberte Bauskas novada pašvaldības iestādes „Rundāles apvienības pārvalde” Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
Komisijas locekļi:
1) Gunita Vīgupa Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
2) Baiba Leitlante Bauskas novada pašvaldības iestādes „Iecavas apvienības pārvalde” Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
3) Jānis Strēlis Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecumnieku apvienības pārvalde” Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs
4) Linda Mežsarga Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Juridiskās nodaļas vecākā juriste
Komisijas priekšsēdētāja: Mārīte Putniņa Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālās nodaļas valsts inspektore
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Egija Stapkēviča Biedrības „Bauskas vecpilsēta” valdes locekle
Komisijas locekļi:
1) Raitis Ābelnieks Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas muzejs" vecākais speciālists vēstures nodaļā, Bauskas novada domes deputāts
2) Māris Skanis  Bauskas pils muzeja direktors
3) Dace Putna Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Bauskas novada Būvvaldes vadītāja
4) Ralfs Simanovičs  Būvniecības nodaļas vadītājs
5) Mārtiņš Mediņš  Bauskas novada domes deputāts
6) Ilze Tijone Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
7) Kārlis Sinka  Biedrības “Arhīvs’’ valdes loceklis
8) Laura Lūse  Rundāles pils muzeja direktore
Komisijas priekšsēdētāja: Sandra Petrokaite Bauskas novada domes Pedagoģiski medicīniskās komisijas priekšsēdētāja, izglītības speciāliste
Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Ineta Zvirgzda -Šebina Bauskas novada domes Pedagoģiski medicīniskās komisijas priekšsēdētāja vietniece, speciālā pedagoģe
Komisijas locekļi:
1) Ilze Naguraviča psiholoģe
2) Vanda Korbe logopēde
3) Sandris Kaidaks ārstniecības persona (ārsts)
4) Inga Borkovska logopēde
5) Sandra Petrokaite speciālā pedagoģe
6) Sandra Borkovska speciālā pedagoģe
Komisijas priekšsēdētāja: Līga Jankova

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes docente

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Līga Kausiniece Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Administratīvā departamenta vadītāja 
Komisijas locekļi:
1) Rihards Melgailis Bauskas novada pašvaldības domes deputāts
2) Dace Strazdiņa Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Personāla nodaļas vadītāja
3) Rolands Radziņš Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs
Komisijas priekšsēdētāja: Evita Grigorjeva Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Juridiskās nodaļas vadītāja
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Mārtiņš Brikers Bauskas novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
Komisijas locekļi: 
1) Aleta Ozoliņa Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada Sociālais dienests" sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem 
2) Ilva Buka Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore
3) Inita Sproģe juriste
4) Inese Eglīte

Iestādes “Bauskas novada administrācija” Juridiskā un iepirkuma departamenta Juridiskās nodaļas jurista palīgs

5) Baiba Šumina Iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Izglītības nodaļas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja: Sandra Kazāka Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas apvienības pārvalde” iedzīvotāju reģistrēšanas un dzīvokļu lietu speciāliste
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Mārtiņš Mediņš Bauskas novada domes deputāts
Komisijas locekļi: 
1) Mārtiņš Veinbergs Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Attīstības un būvniecības departamenta vadītājs
2) Inese Kukute Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles apvienības pārvalde” juriste
3) Kristīne Brūvele Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Sociālais dienests” vadītāja vietniece sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jautājumos
Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Kalinka Bauskas novada pašvaldības domes izpilddirektora vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Aigars Sietiņš Bauskas novada pašvaldības iestādes "Rundāles apvienības pārvalde" vadītājs
Komisijas locekļi: 
1) Mārtiņš Veinbergs  Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Attīstības un būvniecības departamenta vadītājs
2) Guntis Kalniņš Bauskas novada domes deputāts
3) Jānis Siugalis Bauskas novada domes deputāts
4) Indra Latviete Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Ekonomikas un finanšu departamenta vadītāja
5) Evija Poļakova Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Iepirkumu nodaļas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja: Evita Grigorjeva Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Juridiskās nodaļas vadītāja
Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Līga Kausiniece “Bauskas novada administrācija” Administratīvā departamenta vadītāja
Komisijas locekļi: 
1) Elīna Arāja Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Būvvaldes arhitekte
2) Inga Bronzova Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu departamenta Grāmatvedības nodaļas grāmatvede
3) Inese Eglīte Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Juridiskās nodaļas jurista palīdze
4) Aivars Vilciņš Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada pašvaldības policija” priekšnieka vietnieks
Komisijas priekšsēdētājs: 
Andris Barovskis
Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Bauskas novada Būvvaldes būvinspektors 
Komisijas locekļi: 
1) Pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis 
2) Būvprojekta autors, ja objektā nav veikta autoruzraudzība saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 161.punktu vai, ja tas ir arhitektūras konkursa projekts 

 

Komisijas priekšsēdētāja: Līga Rimševica  „Bauskas novada administrācija” Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Sporta un veselības nodaļas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Juris Krievs Bauskas novada domes deputāts
Padomes locekļi:
1) Guntis Kalniņš

Bauskas novada domes deputāts

2) Inita Nagņibeda Bauskas novada domes deputāte, Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece
3) Ieva Kirkila Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe, sporta darba organizatore Rundāles apvienības pārvaldē
Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Mačeks Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Guntis Kalniņš Bauskas novada domes deputāts
Komisijas locekļi:
1) Juris Krievs Bauskas novada domes deputāts
2) Sarmīte Oļehnoviča Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Ekonomikas un finanšu departamenta Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja vietniece
3) Gunita Vīgupa Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Attīstības un būvniecības departamenta Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
4) Dace Platonova Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Attīstības un būvniecības departamenta teritorijas plānotāja
5) Evita Grigorjeva Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Juridiskās nodaļas vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja: Līga Vasiļauska Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas apvienības pārvalde” vadītāja
Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Dace Šķiliņa Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas apvienības pārvalde” vadītāja vietniece
Komisijas locekļi: 
1) Zigurds Kalējs Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas apvienības pārvalde” Codes un Mežotnes pagasta nodaļas vadītājs
Komisijas priekšsēdētājs: Normunds Vāvers Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Evita Heidemane Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” nodokļu inspektore
Komisijas locekļi: 
1) Baiba Leitlante Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
Komisijas priekšsēdētājs: Aigars Sietiņš Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles apvienības pārvalde” vadītājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Ivars Čerļenoks Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles apvienības pārvalde” vadītāja vietnieks
Komisijas locekļi: 
1) Dace Neiberte Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles apvienības pārvalde” nekustamā īpašuma speciāliste
Komisijas priekšsēdētāja: Dace Šileika Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” vadītāja
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Lauris Mediņš Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” Vecumnieku pagasta nodaļas vadītājs
Komisijas locekļi: 
1) Jānis Strēlis Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs
Komisijas priekšsēdētājs: Juris Krievs Bauskas novada domes deputāts
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Raitis Ābelnieks Bauskas novada domes deputāts
Komisijas sekretāre: Andra Matuļenko Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Komisijas locekļi: 
1) Aivars Janeks Bauskas novada iedzīvotājs
2) Jānis Mičulis Bauskas novada iedzīvotājs
3) Rihards Melgailis Bauskas novada domes deputāts
4) Juris Krievs  Bauskas novada domes deputāts
5) Inita Nagņibeda Bauskas novada domes deputāte 
6) Raitis Ābelnieks Bauskas novada domes deputāts
7) Ieva Litiņa LLKC konsultante
8) Sarmīte Ķīse Kurmenes tautas nama vadītāja
9) Inta Klīve Rundāles pagasta iedzīvotāja
Komisijas priekšsēdētājs: 
Juris Gailis
Pašnodarbināta persona
Komisijas sekretāre:  
Komisijas locekļi:
1) Kristīne Brūvele Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada Sociālais dienests"  vadītāja vietniece sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jautājumos
2) Līga Kausiniece Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Administratīvā departamenta vadītāja
3) Tālrīts Krastiņš SIA "Metrum", zemes ierīcības inženieris-sertificēts mērnieks
4) Māris Plēsnieks Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Administratīvā departamenta Darba aizsardzības speciālists
5) Inguna Paegle LIZDA Bauskas starpnovadu organizācijas grāmatvede
6) Dace Šileika Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vecumnieku apvienības pārvalde" vadītāja
Komisijas vadītāja: Līga Briģe “Bauskas novada administrācija” Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Jaunatnes nodaļas vadītāja
Komisijas locekļi: 
1) Inita Nagņibeda Bauskas novada domes deputāte
2) Laine Baha Iecavas Jauniešu centra vadītāja, Bauskas novada domes deputāte
3) Ilze Puķāne “Bauskas novada administrācija” Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Sporta un veselības nodaļas projektu vadītāja
4) Līga Kirilko Pilsrundāles vidusskolas direktora vietniece
5) Katrīna Velta Ūdre Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra speciāliste
6) Liene Lapsa Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
7) Gints Jankovskis Biedrības “Laiks Jauniešiem” priekšsēdētājs
8) Laura Šterna Biedrības “Mums pieder pasaule” biedre
9) Renārs Manuilovs Biedrības “Jaunatne smaidam” izpilddirektors
10) Evelīna Gateža Nodibinājuma “Vieddoma” brīvprātīgais jaunietis
11) Keita Kondore Bauskas novada jauniešu domes locekle
12) Čelsija Viktorija Gerika Vecumnieku jauniešu iniciatīvas grupas pārstāve
13) Kristiāna Lasmane biedrības “Jauniešu Acīm” biedre